Botar al contingut
Escolta

Dra. Noemí Sansó Martínez

Dra. Noemí Sansó Martínez
Professora contractada doctora
Infermeria
  • Despatx 27primer pisBeatriu de Pinós

Currículum

Currículum breu

La trajectòria professional s'ha desenvolupat en gran part en el Servei Balear de Salut, dedicada a la gestió i planificació de serveis específics de cures pal·latives. Concretament de l'any 2011 fins al setembre de 2016, responsable de la coordinació del Programa de Cures Pal·liatives de les Illes Balears. La trajectòria investigadora s'ha iniciat en els darrers anys, a partir de la tesis doctoral, llegida al 2014. La principal línia de recerca està en consonància amb la trajectòria professional i s'ha centrat en investigar els factors protectors i de risc que determinen el nivell de qualitat de vida professional, entesa segons el concepte de Stamm (2005), com el nivell de satisfacció per compassió, en el pol positiu i, de la presència de fatiga per compassió i risc de burnout, a l'extrem negatiu. Posteriorment ha ampliat la línia de recerca a testar l'impacte de diferents intervencions (programes de mindfulness, cultiu de la compassió i del balanç emocional, entre d'altres), sobre la qualitat de vida dels professionals sotmesos a alta demanda emocional. També ha treballat en l'daptación d'eines necessàries per a la pràctica assistencial amb pacients al final de la vida, com l'eina SPICT de identificació de pacients pal·liatius o a la IDC-Pal per a la determinació del nivell de complexitat del pacient pal·liatiu. D'altra banda, com a conseqüència dels anys en gestió, treballa també en un projecte d'avaluació del impacte econòmic de la implantació d'un servei pal·liatiu a un hospital comarcal.

Responsable (IP) del Grup de investigació en Cures, Cronicitat i Evidències en Salut (CurES), de l'Institut de Investigació Sanitària de les Illes Balears (IDISBA) acreditat per l'Institut de Salut Carlos III.

Pertenència al grup de recerca Métodos de investigación avanzados aplicados a promoción de calidad de vida (ARMAQoL), dirigit per la Dra. Amparo Oliver, Catedràtica de Metodologia de les ciències del comportament de la Universitat de València

Compta amb més de 20 publicacions en revistes científiques, la majoria de caràcter internacional indexades en JCR. A més, és autora de diversos llibres i capítols de llibres i de un gran nombre de comunicacions a congressos i jornades, nacionals i internacionals.

Ha participat com a investigadora en diversos projectes de recerca. Actualment Investigadora Principal del projecte Estudio longitudinal de la compasión y otros determinantes de la calidad de vida profesional: Una investigación en profesionales de Cuidados Paliativos a nivel nacional, codi RTI2018-094089-A-I00 (Convocatòria 2018 Retos de investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades)

Ha format part des del seu inici (2004), de la junta directiva de la Societat Balear de professionals de Cures Pal·liatives (Illespal) federada a la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL).

Ha estat autora del Programa Balear de Cures Pal·liatives 2013-2016 i membre del Comitè tècnic de l'Estratègia Nacional de Cures Pal·liatives. Ha estat ponent convidada en diverses jornades i trobades en el campo de les Cures Pal·liatives, així com a docent de diferents postgraus en Cures Pal·liatives de la Universitat de Vic i de l'Institut Català d'Oncologia.

Actualment és professora contractada doctora al Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, impartint docència al Grau d'Infermeria i al Màster en Investigació en Salut i Qualitat de Vida, a més de ser la Directora del Màster en Direcció i Lideratge de Serveis de Salut, en la Universitat de les Illes Balears.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
01/09/2022 31/07/2023 dimarts 12.00 14.00 nº27 Beatriu de Pinós

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2022-23

Direcció de tesis

Directora de tesis l'any acadèmic 2022-23 als programes de doctorat següents:

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
11126 - L'Entorn Residencial i Familiar en la Salut de les Persones Grans
  • Màster Universitari en Investigació en Salut i Qualitat de Vida2020-21, 2021-22
11138 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari en Investigació en Salut i Qualitat de Vida2020-21, 2021-22
21624 - Treball de Fi de Grau d'Infermeria
  • Grau d'Infermeria (Pla 2009)2017-18
22702 - Bases Històriques i Professionals de la Infermeria
22708 - Metodologia de les Cures d'Infermeria
22715 - Infermeria de l'Adult IV
22720 - Pràctiques Clíniques II
22721 - Gestió dels Serveis Infermers
22724 - Cures Pal·liatives
22729 - Pràctiques Clíniques VII
  • Grau d'Infermeria (Pla 2016)2021-22
22730 - Treball de Fi de Grau d'Infermeria
23010 - Gestió Clínica

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Cures, cronicitat i evidències en salut (CurES) Investigadora principal
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB