Botar al contingut
Escoltar
 

Dr. Daniel Adrover Roig

personal.uib.cat/daniel.adrover
Dr. Daniel Adrover Roig
Professor titular d'universitat
Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Dr. Daniel Adrover Roig

personal.uib.cat/daniel.adrover

Currículum

Currículum breu

La meva activitat docent es centra en les assignatures de Psicologia del Desenvolupament en l'edat escolar (Grau de Mestre en Educació Primària, GEDP) i fins el curs acadèmic 2017-19, els Trastorns del Llenguatge (GEDP) a la UIB, i també participo com professor del pràcticum de menció (Audició i Llenguatge), Pràctiques II i Treball de Final de Grau (especialitat: Audició i Llenguatge). Durant la meva trajectòria he impartit diverses matèries de disciplines complementàries, com Fonaments de Neurociències i Neuropsicologia Bàsica, en les seccions relacionades amb el desenvolupament cognitu normal i patològic. També he impartit docència sobre les bases genètiques del comportament humà, on s'inclou també una perspectiva de desenvolupament durant el cicle vital. Envers l'adquisició i dificultats del llenguatge, he treballat en les assignatures relacionades amb la Psicologia del llenguatge i la Intervenció psicoeducativa en les dificultats del llenguatge escolar, on s'incorporen les teories i models més rellevants quant a a l'adquisició i dificultats del llenguatge.La meva recerca es centra en explorar el paper de les variables atencionals i lingüístiques que ajuden el desenvolupament cognitiu òptim, amb especial èmfasi sobre el control atencional i l'experiència lingüística (bilingüisme). He realitzat diversos treballs també en relació a les afàssies i el Trastorn Específic del Llenguatge (TEL), amb diverses publicacions internacionals indexades a la base JCR (Journal of Citation Reports). Les meves estades de recerca han sigut en diversos laboratoris a les ciutats de Würzburg (Alemanya), Salamanca, Oxford (Regne Unit) i Montréal (Canadà), la qual cosa m'ha servit per adquirir una perspectiva multidisciplinar. Des de Setembre de 2014 em dedico com a investigador principal al projecte 'Bilingüisme i educació: impacte sobre les funcions executives i el llenguatge en persones amb i sense Trastorn Específic del Lenguatge', recentment finançat pel Ministerio de Economia y Competitividad.

Càrrecs acadèmics

 

2019-actualitat

Coordinador de les proves d'admissió de la UIB (nomenat pel Consell de Direcció)

2017-actualitat

Vicedegà de la Facultat d'Educació de la UIB

2015-actualitat

Membre del consell de l'Institut de Recerca i Innovació en Recerca Educativa (IRIE). Representant de l'àrea de Psicologia de l'Educació.

2014-actualitat

Membre de la Comissió I+D del department de PAPE

 

Membre del Comitè d'Ètica de la Recerca de la Universitat de les Illes Balears

2012-actualitat

Investigador Principal del grup de recerca en Desenvolupament, Educació i Llenguatge (I+DEL) de la UIB

2010-2011

Vice-representant d'estudiants postdoctorals al Centre de Recherche de l'Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal (Canada). 2010-2011.

2006-2008

Representant professors aasociats i becaris predoctorals del Departament de Psicologia de la UIB.

Formació acadèmica

Any 2004

Llicenciat en Psicologia per la Universitat de les Illes Balears

 

Any 2005

Postgrau Curs d'Aptitud Pedagògica (CAP) expedit per l'Institut de les Ciències de l'Educació (ICE)

 

Any 2007

Postgrau en Tècniques Docents d'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) per la Universitat de les Illes Balears

 

 

Diploma d'Estudis Avançats (DEA) per la Universitat de les Illes Balears

 

Any 2009

Doctor en Psicologia per la Universitat de les Illes Balears.

 

Any 2009-2011

Estudis de postoctorat a l'Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal (Canadà)

 

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
02/09/2019 31/07/2020 dilluns 11.00 13.00 20/Beatriu de Pinós

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22107 - Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
22107 - Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
22143 - Trastorns del Llenguatge en Educació Primària
22164 - Pràctiques de Menció: Audició i Llenguatge

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge (I+DEL) Investigador principal

Publicacions

Publicacions en llibres

 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L. López-Penadés, R, Sánchez-Azanza & Adrover-Roig, D. (2019). Atypical language development in Romance Languages, 1-23. Johns Benjamins Publishing Company: Amsterdam/Philadelpia
 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., Pérez Castelló, J.A. & López-Penadés, R. & Adrover-Roig, D. (in press). Code-switching in bilingual Spanish-Catalan children with Specific Language Impairment. Series: Studies in bilingualism. John Benjamins Publishing company.
 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L. & Adrover-Roig, D. (2018). La adquisición de la fonología (Capítulo 3). pp 57-93. Pearson. ISBN : 978-1-78726-537-0.
 • Sánchez-Azanza, López-Penadés & Adrover-Roig, D. (2018). Trastornos del neurodesarrollo asociados a un déficit en las funciones ejecutivas En: Dificultades del lenguaje en los trastornos del desarrollo (Eds : Eva Aguilar Mediavilla & Ignasi Aparici). Editorial UOC.
 • Dash, T., Ghazi-Saidi, L., Berroir, P., Adrover-Roig, D. & Ansaldo, A.I. (2017). Bilingualism pays off at aging: More economic Functional Networks in the Bilingual Brain. Official Languages and Bilingualism Institute (OLBI). OLBI Working Papers: Proceedings of the 2016 CCERBAL Conference, 8, 117-130 (Ed. Nikolay Slavkov).
 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., Pérez Castelló, J.A. & Adrover-Roig, D. (2016). ¿Pueden las habilidades de comunicación referencial en la infancia predecir las relaciones interpersonales en la preadolescencia? Evidencia en niños con y sin trastorno específico del lenguaje Temas de lingüística clínica, 112-119. (Ed. Faustino Diéguez-Vide). ISBN : 978-84-15212-81-2. Actas del IV Congreso Internacional de Lingüística Clínica.
 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L. López-Penadés, R. & Adrover-Roig, D. En : Schwartz, R. G. & Auza Benavides, A. (2016). Language development and disorders in Spanish speaking children. Language development in bilingual Spanish-Catalan children with and without Specific Language Impairment: a longitudinal perspective (pp. 37-62). Series: Literacy Studies : Perspectives from Cognitive Neurosciences, Linguistics, Psychology and Education. Springer : USA.
 • Informe tècnic: La qualitat de vida de les persones majors a Mallorca. Institut Mallorquí d?Afers Socials (Observatori de les Persones Majors de Mallorca). (2015). Document realitat per: Josep Antoni Pérez-Castelló, Eva Aguilar-Mediavilla, Daniel Adrover-Roig, Lucía Buil-Legaz i Raül López-Penadés.
 • La formació inicial del professorat d?Educació infantil i Primària a les Illes Balears. (2015). Estat de la qüestió i propostes de millora. Número 3. Març de 2015. Realitzat per Daniel Adrover, Pere Alzina, Eva Aguilar, Ramon Bassa, Jaume Binimelis, Rubén Comas, Begoña de la Iglesia, Maria Ferrer, Dolors Forteza, Mercè Morey, Joan Jordi Muntaner, Carme Piña, Maribel Pomar, Maria Antonia Riera, Rosa Rosselló, Jesús Salinas, Francisca Salvà, Inmaculada Sureda, Gemma Tur, Santos Urbina, Jordi Vallespir, Sebastià Verger (coordinador: Jaume Sureda).
 • Aguilar, E., Buil, L. & Adrover-Roig, D. (2015). Dificultats de parla i realització del perfil fonològic (pp. 39-66). En: El llenguatge oral i escrit a l?escola: bones pràctiques. (Ed: Ramon Bassa i Martí). Barcelona: Ed. UOC. ISBN 978-84-9064-740-5
 • Aguilar, E., Buil, L. i Adrover-Roig, D. (2015). El llenguatge oral: desenvolupament. (pp. 81-105). En: Els llenguatges de l?infant: del cos i la parla a l?escriptura. (Ed: Ramon Bassa i Martí). Barcelona: Ed. UOC. ISBN 978-84-9064-738-7
 • Adrover-Roig, D., Buil, L. i Aguilar, E. (2015). El que les neurociències aporten a la didàctica de la llengua (pp. 49-80). En: Els llenguatges de l?infant: del cos i la parla a l?escriptura. (Ed: Ramon Bassa i Martí). Barcelona: Ed.UOC. ISBN 978-84-9064-738-7
 • Ríos-Lago, M., Adrover-Roig, D., de Noreña Martínez, D., Rodríguez-Sánchez, JM. (2014).  La atención. En: Neurociencia cognitiva (ed. Paloma Enríquez de Valenzuela): 1-25. Editorial Sanz y Torres. 2013. ISBN: 0000000006992.
 • Miranda, R., Adrover-Roig, D., Sánchez Cubillo y Muñoz, E. (2013). Capítulo 17. Mecanismos sinápticos y moleculares del aprendizaje y la memoria. Pp 439-460. En: Neurociencia Cognitiva (ed : Diego Redolar Ripoll). 2013. Editorial Médica Panamericana. ISBN: 978-84-9835-408-9.
 • Adrover-Roig, D., Muñoz, E, Sánchez Cubillo, y Miranda R. (2013). Capítulo 16. Neurobiología de los sistemas de aprendizaje y memoria. pp 411-438. En : Neurociencia Cognitiva (ed : Diego Redolar Ripoll). 2013. Editorial Médica Panamericana. ISBN: 978-84-9835-408-9.
 • Sobre el model lingüístic escolar de les Illes Balears. (2013). Publicació del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l?Educació. Número 2.  Abril de 2013. Realitzat per Daniel Adrover, Eva Aguilar, Antoni Bauzà, Miquel Oliver Trobat, Josep Pérez, Jaume Sureda i Jordi Vallespir (coord : Ramon Bassa). Dept. Legal: PM 600-2012.
 • Sobre la ràtio alumnes per aula. (2013). Publicació del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l?Educació. Número 1. (coord: Dolors Forteza i Jaume Sureda).  Setembre de 2012. Realitzat per Maria Teresa Adame, Daniel Adrover-Roig, Antoni Bauzà, Antonio Casero, Rubén Comas, Jaume Femenias, Dolors Forteza, Concepció Gotzens, Jaume March, Jaume Mascaró, Miquel Perelló, Mercè Morey, Bartomeu Quetgles, Maria Antònia Riera, Eduardo Rigo, Rosa Isabel Rodríguez, Maria Rosa Rosselló, Jesús Salinas, Francesca Salvà, Miquela Sastre, Jaume Sureda, Agustí Vergés i Santos Urbina. Dept. Legal : PM 600-2012.
 • Muñoz Marrón, E., Adrover-Roig, D., Sánchez Cubillo, I. y Miranda R. (2012). Capítulo II : Bases neuroanatómicas del aprendizaje y la memoria. En: Fundamentos del aprendizaje y del lenguaje (ed. Elena Muñoz Marrón y José Antonio Periáñez Morales): pp: 63-94 Dipòsit legal: B-22.739-2012. Editorial UOC.
 • Sánchez-Cubillo, I., Tirapu Ustárroz, J. y Adrover-Roig, D. (2012). Neuropsicología de la cognición social y la autoconciencia. (ref.1052014). En Neuropsicología del cortex prefrontal y funciones ejecutivas: (eds. J. Tirapu Ustárroz, M. Ríos-Lago, A. García Molina y A. Ardila): 353-390. 2012. Viguera Editores. ISBN : 978-84-92931-13-2.
 • Adrover-Roig, D., Marcotte, K., Scherer, LC., & Ansaldo, AI. (2012). Bilingual  aphasia: neural plasticity and considerations for recovery. En : Aspects in Multilingual Aphasia. (Ed : Martin Gittermann, Mira Goral and Lorraine K. Obler). Section I : Broad considerations; pp: 16-35. 2012. ISBN: 978-1-84769-754-7. Ed : Multilingual Matters.
 • Ríos-Lago, M., Adrover-Roig, D., & Rodríguez Sánchez, JM. (2011). La atención. En: Neurociencia Cognitiva: una introducción (ed : Paloma Enríquez) Editorial UNED. 2011. Código UNED 0147531MT01B01.Dep legal : M7872-2011
 • Adrover-Roig, D. i Barceló, F. (2009). Envelliment i flexibilitat cognitiva : un abordatge neuropsicològic. II Anuari d?Envelliment de les Illes Balears 2009. Palma de Mallorca: Càtedra d'Atenció a la Dependència i Promoció de l'Autonomia Personal pp 175-213. ISBN. 84-8384-117-7
 • Adrover-Roig, D. (2009). Análisis neurocognitivo de la dinámica de las redes de memoria en el envejecimiento. HTTP://WWW.TDX.CAT/TDX-0715109-091855. ISBN. 978-84-692-5123-2
 • Adrover-Roig, D (2009). Electrofisiología del cambio de tarea en el envejecimiento normal. ISBN 978-3-639-18914-8. Editorial VBM Verlag.

Publicacions en revistes

 • Aguilar-Mediavilla; E., Buil-Legaz; L., López-Penadés; R., Sánchez-Azanza; V., Adrover-Roig, D. (2019). Academic outcomes in bilingual children with developmental language disorder: a longitudinal study. 917672 - Frontiers In Psychology. (Suiza): 2019. ISSN 1664-1078. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00531
 • Pinel, V., Aguiló Rendón, L;., Adrover-Roig, D. (2018). Los robots sociales como promotores de la comunicación en los Trastornos del Espectro Autista (TEA). Letras de Hoje, 53 - 1, pp. 37 - 49.
 • Sánchez-Azanza, V. A., López-Penadés, R., Buil-Legaz, L., Aguilar-Mediavilla, E., & Adrover-Roig, D. (2017). Is bilingualism losing its advantage? A bibliometric approach. PLoS ONE, 12(4), 1?13. https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal. pone.0176151
 • Galparsoro-Izagirre, N., Sánchez-Cubillo, i., Migueles; Adrover-Roig, D. (2017). Evaluación neuropsicológica de la pragmática de la comunicación en un paciente con daño cerebral adquirido.  Revista Mexicana de Neurociencia. 18 - 5, pp. 88 - 95. Academia Mexicana de Neurología, 2017. http://revmexneuroci.com/wp-content/uploads/2017/09/RevMexNeuroci_2017_18(5)-88-95-(RC).pdf
 • Buil-Legaz, L., Aguilar-Mediavilla, E., & Adrover-Roig, D. (2016). Longitudinal trajectories of the representation and access to phonological information in bilingual children with specific language impairment. International Journal of Speech-Language Pathology, 18(5), 473-482. https://doi.org/10.3109/17549507.2015.1126638
 • Buil-Legaz, L., Pérez-Castelló, J. A., Adrover-Roig, D., & Aguilar-Mediavilla, E. (2016). Referential communication effectiveness in Spanish-Catalan children with and without Specific Language Impairment (SLI). Anuario de Psicología. The UB Journal of Psychology, 46(1), 31-40. https://doi.org/10.1016/j.anpsic.2016.06.004
 • Ansaldo, AI., Ghazi Saidi, L., Adrover-Roig, D. (2015). Interference Control in Elderly Bilinguals:appearances can be misleading. Journal of Clinical and Experimental
  Neuropsychology
  . 37 - 5, pp. 455 - 470. https://doi.org/10.108/13803395.2014.990359
 • Aguilar Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., Pérez-Castelló, J.A., Rigo-Carratalá, E., Adrover-Roig, D. (2014). Early preschool processing abilities predict subsequent reading outcomes in Spanish-Catalan children with Specific Language Impairment (SLI). 911795 - Journal of Communication Disorders, 50, pp. 19 - 35. https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2014.03.003
 • Lubrini G., Periañez JA., Rios-Lago M., Viejo-Sobera R., Ayesa-Arriola R., Sanchez-Cubillo I., Crespo-Facorro, B., Álvarez-Linera J., Adrover-Roig D; Rodriguez-Sanchez JM. (2014). Clinical Spanish norms of the Stroop test for traumatic brain injury and schizophrenia. Spanish Journal of Psychology, 17 - E96, pp. 1- 10. https://doi.org/10.1017/sjp.2014.90
 • Adrover-Roig, D., Sesé, A., Barceló, F., Palmer, A. (2012). A latent variable approach to executive control in healthyageing. Brain and Cognition, 78 - 3, pp. 284 - 299. https://doi.org/10.1016/j.bandc.2012.01.005
 • Grases, G., Sánchez-Curto, C., Rigo, E., Adrover-Roig, D. (2012). Relación entre el humor positivo y la ansiedad rasgo y estado. Ansiedad y Estrés, 18 - 1, pp. 79 - 90.
 • Marcotte, K., Adrover-Roig, D., Damien, B., de Préaumont, M., Généreux, S., Hubert,
  M.,  Ansaldo, A.I. (2012). Therapy-induced neuroplasticity in chronic aphasia. Neuropsychologia, 50 - 8, pp. 1776 - 1786. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2012.04.001
 • Adrover-Roig, D., Galparsoro-Izagirre, N., Marcotte, K., Ferré, P., Wilson, M.A., Ansaldo, AI. (2011). Impaired L1 and executive control after left basal ganglia damage in a bilingual Basque-Spanish person with aphasia. Clinical Linguistics & Phonetics, 25 - 7, pp. 480 - 498. https://doi.org/10.3109/02699206.2011.563338
 • Calafat, A., Mantecón, A., Juan, M., Adrover-Roig, D., Blay, N., Rosal, F. (2011). Violent behaviour, drunkenness, drug use, and social capital in nightlife contexts. Psychosocial Intervention, 1 - 20, pp. 45 - 51. https://doi.org/10.5093/in2011v20n1a5
 • Adrover-Roig, D., Ansaldo, AI. (2009). El bilingu?ismo como factor de protección en el envejecimiento cognitivo. Revista de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología. 1 - 1, pp. 1 - 15.
 • Massicotte, PL., Adrover-Roig, D., Ansaldo, AI., Caza, N. (2011). Source memory in older monolinguals and bilinguals. Procedia Social and Behavioral Sciences, 23, pp. 33 - 34.
 • Raboyeau, G., Marcotte, K., Adrover-Roig, D., Ansaldo, AI. (2010). Brain activation and lexical learning: the impact of learning phase and word type. Neuroimage, 49 - 3, pp. 2850 - 2861.https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2009.10.
 • Adrover-Roig, D., Barceló, F. (2010). Individual differences in aging and cognitive control modulate the neural indexes of context updating and maintenance during task switching. Cortex, 46 - 4, pp. 434 - 450. https://doi.org/10.1016/j.cortex.2009.09.012
 • Sánchez-Cubillo,I., Periáñez, JA., Adrover-Roig, D., Rodríguez-Sanchez,JM., Ríos-Lago, M., Tirapu, J., Barceló, F. (2009). Construct validity of the Trail Making Test: role of task switching, working memory, inhibition/interference control, and visuomotor abilities. Journal of the International Neuropsychological Society, 15, pp. 438 - 450. https://doi.org/10.1017/S1355617709090626
 • Calafat, A., Adrover-Roig, D., Blay, N., Juan Jerez, M; Bellis, MA., Hughes, K., Mendes, F., Kokkevi, A. (2009). Which young people do accept a lift from a drunk or drugged driver?. Accident Analysis and Prevention, 41, pp. 703 - 709. https://doi.org/10.1016/j.aap.2009.03.009
 • Calafat A., Juan M., Adrover-Roig, D., Blay N., Bellis M., Hughes K. (2009). Traffic risk behaviors at nightlife: drinking, taking drugs, driving and use of public transport in young people. Traffic Injury Prevention, 10 - 2, pp. 162 - 169. https://doi.org/10.1080/15389580802597054
 • Calafat, A., Adrover-Roig, D., Juan Jerez, M., Blay, N. (2008). Relación del consumo de alcohol y drogas de los jóvenes españoles con la siniestralidad vial durante la vida recreativa nocturna en tres comunicades autónomas en 2007. Revista Española de Salud Pública, 82, pp. 323 - 331. https://doi.org/10.1590/S1135-57272008000300008
 • Perianez, J.A., Rios-Lago, M., Rodríguez-Sánchez, J.M., Adrover-Roig, D., Sanchez-Cubillo, I., Crespo-Facorro, B., Quemada, J.I., Barcelo, F. (2007). Trail Making Test in traumatic brain injury, schizophrenia, and normal ageing: Sample comparisons and normative data. Archives of Clinical Neuropsychology, 22, pp. 433 - 447. https://doi.org/10.1016/j.acn.2007.01.022
 • Adrover-Roig, D., Moreno Gradaille, B. (2007). El aprendizaje visuoespacial y la memoria
  semántica: dos indicadores tempranos del deterioro cognitivo asociado al envejecimiento.
  MAPFRE Medicina,18, pp. 9 - 16.
Google+ UIB