Botar al contingut
 

Dra. Margarita Vives Barceló

personal.uib.cat/marga.vives
Dra. Margarita Vives Barceló
Professora contractada doctora interina
Teoria i Història de l'Educació

Dra. Margarita Vives Barceló

personal.uib.cat/marga.vives

Currículum

Currículum breu

Professora contractat doctor interí del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques

Membre del grup d'investigació GIFES

Formació Acadèmica: Doctora Europea en Ciències de l'Educació. Llicenciada en Psicopedagogia, Diplomada en Magisteri. Ed Primària.

Experiència Docent:

Professora a Grau (Pedagogia i Educació Social online) i Màster (MISO i MFP) en assignatures relacionades amb la convivència, mediació la gestió de conflictes i la intervenció educativa en la inadaptació infantil i juvenil.

Tutora de TFG i TFM en treballs relacionats amb els programes de competència familiar, les relacions intergeneracionals, la inadaptació infantil i juvenil, el (ciber)assetjament, la violència de gènere entre joves i la seva intervenció, la mediació, la convivència escolar i les relacions familia-escola

Professora a Màster en Intervención e Emancipación de Mozos/as en Conflicto Social: Gestión del conflicto (Universitat de Santiago de Compostela)

Tutora i Coordinadora Pedagògica de l'Especialista Universitari en Tècniques de Resolució de Conflicte Juvenil. Universitat de les Illes Balears (Títol Propi) i de l' Especialista Universitari en Plans de Convivència. Universitat de les Illes Balears (Títol Propi)

Professora de la Universitat Oberta per a Majors en assignatures relacionades amb l'envelliment actiu, la qualitat de vida i les relacions intergeneracionals.

Línies d'investigació: Programes de competència familiar, gestió de conflictes, mediació, inadaptació social a joves, suport social, qualitat de vida i aprenentatge al llarg de tota la vida

Experiència professional previa

Professora ajudant al Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques

Professora associada al Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques

Mestra de Pedagogia Terapèutica a primària i a infantil a diversos centres educatius, en alguns d'ells ha exercit com a Coordinadora de l'Equip de Suport i Coordinadora del Grup de Millora del sistema de gestió de Qualitat (ISO 9001 Bureau Veritas)

Resultats o informacions rellevants: Consultar publicacions i projectes vigents a: www.gifes.uib.eu

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
03/09/2018 31/07/2019 dimecres 09.30 11.30 Guillem Cifre de Colonya, Despatx B-204
02/09/2019 31/07/2020 dimecres 09.30 11.30 B-204

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22221 - Convivència i Gestió de Conflictes
22219 - Intervenció Pedagògica en la Inadaptació Infantil i Juvenil a l'Escola
22310 - Intervenció Socioe. sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social II
22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia
10694 - Interacció i Convivència a l'Aula
10896 - Mediació en Contextos Socials i Educatius

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22221 - Convivència i Gestió de Conflictes
22219 - Intervenció Pedagògica en la Inadaptació Infantil i Juvenil a l'Escola
22310 - Intervenció Socioe. sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social II
10694 - Interacció i Convivència a l'Aula
10896 - Mediació en Contextos Socials i Educatius
11045 - Tèc. d'Interv. Educ. i Conductuals en Infància, Adolescència i Família
10898 - Tècniques d'Intervenció Educatives i Conductuals a Menors i Família

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10694 - Interacció i Convivència a l'Aula
10896 - Mediació en Contextos Socials i Educatius
10904 - Pràctiques d'Intervenció amb Menors
  • Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família 2015-16
10905 - Treball de Fi de Màster (Professional)
  • Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família 2015-16, 2017-18
10990 - Treball de Fi de Màster (Investigador)
  • Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família 2015-16, 2017-18
1431 - Intervenció Pedagògica en la Inadaptació Infantil i Juvenil
22219 - Intervenció Pedagògica en la Inadaptació Infantil i Juvenil a l'Escola
22221 - Convivència i Gestió de Conflictes
22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia
22310 - Intervenció Socioe. sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social II
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Investigació i formació educativa i social (GIFES) Membre
Google+ UIB