Botar al contingut
 

Miquel Guasp Mascaró

personal.uib.cat/m.guasp
Miquel Guasp Mascaró
Professor associat
Enginyeria Mecànica

Miquel Guasp Mascaró

personal.uib.cat/m.guasp

Currículum

Curriculum breu

Enginyeria tècnic industrial, especialitat elèctrica, a la EUETI de Terrassa, UPC.

Enginyer Superior Industrial al CPS, Universitat de Saragossa

2002-2003 Cap d'obra instal·lacions de xarxes de distribució elèctriques en MT i BT a Cobra Instalaciones y servicios S.A.

2004-2006 Oficina tècnica, (redacció i direcció de projectes d'obra i activitat, coordinació S&S) a Arca Ingenieros S.L. desenvolupant infraestructures de telecomunicacions.

2006 fins a l'actualitat, infraestructures i manteniment a ParcBit Energia i altres serveis S.C.L., diverses instal·lacions: enllumenat públic, calefacció i fred de districte, cogeneració, distribució elèctrica, instal·lacions elèctriques, pluvials, clima, etc.

 

Ingeniero técnico industrial, especialidad eléctrica, en al EUETI de Terrassa, UPC

Ingeniero Superior Industrial en el CPS, Universidad de Zaragoza

2002-2003 Jefe de obra instalaciones de redes de distribución eléctricas en MT y BT en Cobra Instalaciones y Servicios S.A.

2004-2006 Oficina técnica (redacción y dirección de proyectos de obra y actividad, coordinación de S&S) en Arca Ingenieros S.L. desarrollando infraestructuras de telecomunicaciones.

2006 hasta la actualidad: infraestructuras y mantenimiento en Parcbit Energia i altres Serveis S.C.L., diversas instalaciones: alumbrado público, calefacción y frío de distrito, cogeneración, distribución eléctrica, instalaciones eléctricas, pluviales, clima, etc.

Technical industrial engineer, electrical specialty, EUETI Terrassa, UPC.

 

Industrial Engineer by the CPS, University of Zaragoza.

 

2002-2003 construction manager on electricity distribution networks, medium voltage and low voltage at Cobra Instalaciones y servicios S.A.

 

2004-2006 Technical Office chief (writing and Project manager on construction and Project activity, safety and health coordination) at Arca Ingenieros S.L. developing telecommunications infrastructures.

 

2006 to present: infrastructure and maintenance at Parcbit Energia i alters serveis S.C.L., various facilities; street lighting, district heating and cooling, cogeneration, electrical networks, electrical installations, rainwater network, climate, etc.

Docència

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
11615 - Instal·lacions Agroindustrials
11327 - Instal·lacions Industrials

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20362 - Instal·lacions I
11615 - Instal·lacions Agroindustrials
11327 - Instal·lacions Industrials

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
11327 - Instal·lacions Industrials
11615 - Instal·lacions Agroindustrials
  • Màster Universitari d'Enginyeria Agronòmica 2018-19
20362 - Instal·lacions I
20374 - Instal·lacions II

Horari tutories

Dimarts 17:30 a 18:30

Dilluns 16:00 a 17:00

Concertar cita prèvia

Google+ UIB