Botar al contingut
 

Dra. Susana María Cortés Pomacóndor

personal.uib.cat/susana.cortes
Dra. Susana María Cortés Pomacóndor
Professora contractada doctora interina
Filologia Anglesa

Dra. Susana María Cortés Pomacóndor

personal.uib.cat/susana.cortes

Currículum

Currículum breu

Susana Cortés Pomacóndor va obtenir la seva llicenciatura en Filologia Anglesa a la Universitat Autònoma de Barcelona i el seu doctorat en Lingüística Teòrica i Aplicada a la Universitat d'Edimburg. En l'actualitat és professora contractada doctora (interina) a l'àrea d'Estudis Anglesos (Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica) de la Universitat de les Illes Balears, on imparteix cursos de llengua i lingüística angleses a nivell de grau i postgrau. La seva recerca se centra principalment en l'adquisició de llengües estrangeres per població bilingüe i la seva especialització és en el camp de la fonètica i fonologia anglesa. Els resultats de la seva recerca s'han publicat en revistes científiques internacionals i en volums monogràfics de John Benjamins.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
11/02/2019 30/06/2019 dimarts 10.00 11.00 Despatx BG06 (primer pis) al Ramon Llull

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21801 - English Language I
21827 - Origins and Development of the English Language
21829 - Treball de Fi de Grau d'Estudis Anglesos
10883 - Complement de l'Especialitat d'Anglès i Alemany 2: Contextualització de..
11177 - Fonètica Experimental Aplicada a l'Adquisició de la Parla

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10883 - Complement de l'Especialitat d'Anglès i Alemany 2: Contextualització de..
11177 - Fonètica Experimental Aplicada a l'Adquisició de la Parla
20878 - English for Philology and Philosophy
21800 - Comprensió i Interpretació de Textos Acadèmics en Llengua Anglesa
21801 - English Language I
21807 - Introduction to English Linguistics
21816 - Understanding English Grammar I
21827 - Origins and Development of the English Language
21829 - Treball de Fi de Grau d'Estudis Anglesos
22035 - Llengua i Cultura Anglesa
  • Grau d'Educació Infantil 2014-15
22117 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica II
  • Grau d'Educació Primària 2016-17
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Grup de Recerca en Lingüística Aplicada (REGAL) Membre
Grup de recerca en anàlisi lingüística (GRALing) Col·laboradora
Google+ UIB