Botar al contingut
Escolta

Dra. Lucía Buil Legaz

Dra. Lucía Buil Legaz
Professora contractada doctora
Psicologia Evolutiva i de l'Educació
  • Despatx A-216segon pisGuillem Cifre de Colonya

Currículum

Currículum breu

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona (UB), 2007 i Doctora en Cognició i Evolució Humana per la Universitat de les Illes Balears (UIB), 2016, amb la tesis 'La evolució de les dificultats de lectura en nens i nenes amb Trastorn Específic del Llenguatge'.

Des de l'any 2006 vinculada a diverses universitats com a docent i/o investigadora (UB, UNED, UOC, UIB) amb línies de treball relacionades amb psicologia bàsica, desenvolupament i adquisició del llenguatge, dificultats del llenguatge, dificultats d'aprenentatge i bilingüisme. PDI en la Universitat de les Illes Balears des de l'any 2010.

Membre del grup d'investigació I+DEL (Investigació, Desenvolupament, Educació i Llenguatge) de l'Institut de Recerca Educativa (IRIE) de la UIB. Dos trams d'investigació (sexennis) reconeguts amb concessió 2011-2016 i 2017-2022.

Resum de les publicacions més rellevants en els darrers anys:

Buil-Legaz, L., Suárez-Coalla, P., Santamarina-Rabanal, L., Martínez-García, C., Rodríguez-Ferreiro, J., & Cuetos, F. (2023). Spelling problems after early oral language difficulties. International journal of language & communication disorders, 58(3), 756-764. https://doi.org/10.1111/1460-6984.12819

Esteller-Cano, A., Buil-Legaz, L., López-Penadés, R., Aguilar-Mediavilla, E., & Adrover-Roig, D. (2022). Retrospective bullying trajectories in adults with self-reported oral language difficulties. International journal of language & communication disorders, 57(3), 578-592. https://doi.org/10.1111/1460-6984.12708

Esteller-Cano, A., Buil-Legaz, L., Perez-Castelló, J. A., López-Penadés, R., Sanchez-Azanza, V., Sureda-García, I., Valera-Pozo, M., Flexas, A., Aguilar-Mediavilla, E., & Adrover-Roig, D. (2021). California Bullying Victimization Scale-Retrospective (CBVS-R): Validation of the Spanish Adaptation. Psicothema 33(2). https://doi.org/10.7334/psicothema2020.407

Acebedo, L., Buil-Legaz, L., Adrover-Roig, D., & Aguilar-Mediavilla, E. (2020). Impact of the Use of Media Devices within the Family Context on the Language of Preteens. Children, 7, 281. doi:10.3390/children7120281. IF 2,078; Q2 Pediatrics (JCR-SCIE).

Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., & Sanchez-Azanza, V.A. (2020) Speech profiles of Spanish-Catalan children with developmental language disorder. Clinical Linguistics & Phonetics, 34:1-2, 110-130. doi:10.1080/02699206.2019.1619096 IF 0,975; Q4 Audiology & Speech-Language Pathology; Q4 Rehabilitation (JCR-SCIE).

López-Penadés, R., Sanchez-Azanza, V. A., Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., & Adrover-Roig, D. (2020). Associations of natural language switching with executive control in early bilinguals. Bilingualism-Language and Cognition, 1-12. https://doi.org/10.1017/S1366728920000012 [IF (2019): 2.210]

Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., López-Penadés, R., Sánchez-Azanza, V., & Adrover-Roig, D. (2019). Academic outcomes in bilingual children with developmental language disorder: a longitudinal study. Frontiers in Psychology, 10(531), 1-17. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00531 [IF (2019): 2.067]

Sánchez-Azanza, V. A., López-Penadés, R., Buil-Legaz, L., Aguilar-Mediavilla, E., & Adrover-Roig, D. (2017). Is bilingualism losing its advantage? A bibliometric approach. PLoS ONE, 12(4), 1-13. https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal. pone.0176151 [IF (2017): 2.766]

Buil-Legaz, L., Aguilar-Mediavilla, E., & Adrover-Roig, D. (2016). Longitudinal trajectories of the representation and access to phonological information in bilingual children with specific language impairment. International Journal of Speech-Language Pathology, 18(5), 473-482. https://doi.org/10.3109/17549507.2015.1126638 [IF (2016): 1.179]

Buil-Legaz, L., Aguilar-Mediavilla, E., & Rodríguez-Ferreiro, J. (2016). Oral morphosyntactic competence as a predictor of reading comprehension in children with specific language impairment. International Journal of Language & Communication Disorders, 51(4), 473-477. https://doi.org/10.1111/1460-6984.12217 [IF (2016): 2.195]

Buil-Legaz, L., Aguilar-Mediavilla, E., & Rodríguez-Ferreiro, J. (2015). Reading skills in young adolescents with a history of Specific Language Impairment: The role of early semantic capacity. Journal of Communication Disorders, 58, 14-20. doi:10.1016/j.jcomdis.2015.08.001 . IF 1.278; Q1 Linguistics; Q2 Rehabilitation (JCR-SSCI).

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
06/02/2024 31/07/2024 dimarts 16.00 17.00 A216 Guillem Cifre

Direcció de tesis

Directora de tesis l'any acadèmic 2023-24 als programes de doctorat següents:

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
11884 - Perspectives Actuals en Dificultats Específiques d'Aprenentatge
  • Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa2022-23
11904 - Pràctiques Externes
  • Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa2022-23
11905 - Treball Final de Màster
  • Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa2022-23
22119 - Intervenció Psicoeducativa en les Dificultats del Llenguatge en el Context Escolar
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
  • Grau d'Educació Primària2022-23
22129 - Pràctiques II d'Educació Primària
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
22163 - Pràctiques de Menció: Suport Educatiu
  • Grau d'Educació Primària2018-19
22164 - Pràctiques de Menció: Audició i Llenguatge
22168 - Pràctiques de Menció: Llengua Estrangera (Anglès)
  • Grau d'Educació Primària2021-22
22169 - Pràctiques de no Menció
  • Grau d'Educació Primària2021-22
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB