Botar al contingut
Escoltar
 

Fernando Miquel Roigé

Fernando Miquel Roigé
Professor associat

  Fernando Miquel Roigé

  Currículum

  currículum

  Fernando Miquel Roigé

  Llicenciat en ciències físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (1982-87)

  Llicenciatura en grau per la Universitat Autònoma de Barcelona amb la tesina presentada sobre "Propietats òptiques i de transport de xarxes de semiconductors"  1989

  Treball de recerca com a investigador doctorant al Max Planck Institute für Festkoörpeforschung a Stutgart Alemanya. 1988

  Funcionari de carrera en el cos de professors d'Ensenyament Secundari (del 1992 a l'actualitat) en les especialitats de Física i Química  i Matemàtiques.

  Professor d'ensenyament secundari  a diferents especialitats i a diferents instituts de Menorca

  - Matemàtiques: 1992-93  Com funcionari interí.

  - Física i química 1993-95 i de 1998-2009 i de 2011-actualitat Com a funcionari de carrera 

  - Tecnologia de 1995-1998

   

  Assessor de formació de la conselleria d'Educació al CEP de Menorca del 2009-2011

  Professor contractat per la UIB (ICE) per impartir docència en el CAP (seu de Menorca) per formar professorat de secundària (2004-2009)

  Professor contractat per la UNED per impartir l'assignatura de Física a 1r d'Engenyieria Industrial als i deTelecomunicacions   2010-2014

  Professor contractat per impartir el Màster de Formació del professorat a la UIB (seu de Menrorca) 

  cursos 2010-2015  en les assignatures d'Avaluació i d'Investigació i Innovació educativa

  Professor associat per impartir el Màster de Formació del professorat a la UIB (seu de Menrorca) 

  cursos 2015-actual  en les assignatures d'Avaluació i d'Investigació i Innovació educativa

   

  Participació en projectes d'Innovació educativa: Fira de la Ciència (2003,2004,2005,2006,2007,2008)amb projectes guanyadors d'alumnes de 3r i 4t d'ESO i 1r de Batxillerat.

  Cursos de formació en:

  - Metodologia de les ciències.

  -Metodologia de les matemàtiques.

  SEMINARI: "PROGRAMACIO D'UNIT. DIDACTIQUES DE C.EXPER.I MATEM.(I.B.JOAN RAMIS I RAMIS)

  -CURS "ALIMENTACIO, EDUCACIO SENSORIAL I CONSUM"

  -CURS: "ESTADISTICA APLICADA I PROBABILITA

  -CURS:"CONEIXEMENTS CIENTIFICS I TECNICS DETECNOLOGIA ESPECIFICA: ELECTROTECNIA"

  -CURS D'INICIACIO A L'AREA DE TECNOLOGIA D'ESO

  -CURS:"CONEIXEMENTS CIENTIFICS I TECNICS DE TECNOLOGIA ESPECIFICA: MECANICA

  -SEMINARI DE TECNOLOGIA

  - PROJECTE ATENEA

  -CURS:"FORMACIO PROFESSIONAL DE BASE A L'ESO(AMBIT CIENTIFIC-MATEMATIC

  -CURS:"MODEL D'ORGANITZAC. GESTIO I DIRECCIOD'UN CENTRE EN DIFER.SISTEMES EDUC.EUROPEUS

  -ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: ACTUALITZACIÓ I COORDINACIÓ DEL PROFESSORAT

  -SEMINARI PERMANENT DE FÍSICA I QUÍMICA

  -TOWARDS AN EUROPEAN DIMENSION IN TEACHING (SCOTLAND)

  -JORNADA D'ANÀLISI SOBRE L'ENSENYAMENT SECUNDARI ALS CENTRES PÚBLICS

  -CURS DE FORMACIÓ PER A LA FUNCIÓ DIRECTIVA

  GEOLOGIA DE CAMP

  -INTERCANVI DE PROFESSORAT: COMTAT DE RINGKOVING DE DINAMARCA I LES ILLES BALEARS

  -CURS D'APLICACIÓ DE LES TIC A L'ÀREA DE FÍSICA I QUÍMICA

  -APLICACIÓ DE LES TIC A L'ÀREA DE FÍSICA I QUÍMICA

  -GEOLOGIA DE MENORCA

  -DIDÀCTICA DE LA QUÍMICA PER AL SEGON CICLE D¿ESO

  -TREBALLS EXPERIMENTALS : FÍSICA

  -TÈCNIQUES EXPERIMENTALS: FÍSICA I QUÍMICA

  - COMPETÈNCIES BÀSIQUES. FORMACIÓ DE L'EQUIP BASE

  -INTERVENCIÓ EN CENTRES SOBRE COMPETÈNCIES BÀSIQUES.FORMACIÓ DE FORMADORS (I)

  -FORMACIÓ DE FORMADORS. INICIACIÓ

  -TUTORITZACIÓ A DISTÀNCIA PER A ASSESSORS NOVELLS

  -GESTIÓ D'ACTIVITATS DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT - ORDRE 2/01/2002 ART. 22.2D - CURS 10/11

  -INTERVENCIÓ EN CENTRES SOBRE COMPETÈNCIES BÀSIQUES. FORMACIÓ DE FORMADORS (II)

  -LA INTERVENCIÓ ASSESSORA A CENTRES EN COMPETÈNCIES BÀSIQUES

  -TREBALL EN EQUIP AL CEP: TRANSFERÈNCIA I IMPACTE (I)

  -VISITES D'ESTUDI. CULTURA ASTRONÒMICA

  -METODOLOGIA AICLE PER A PROFESSORAT DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA (MENORCA)

  -PROGRAMA DE SECCIONS EUROPEES

  -MILLORA DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN LLENGUA ANGLESA. NIVELL AVANÇAT

  -FENT CIÈNCIA AL LABORATORI

  -NEUROCIÈNCIA APLICADA A L´APRENENTATGE (IES JOAN RAMIS I RAMIS)

  -Altres maneres de fer feina: treball per projectes flexibles (IES Joan Ramis i Ramis)

  -Aprenentatge basat en projectes

  -Promoció de la salut en els centres educatius (Menorca)

   

  Ha participat com a formador en diferents cursos dirigits a docents: Ciència a l'escola, Formació en Competències Bàsiques, etc..

  Ha estat assessor de projectes didàctics de ciències en escoles i escoletes de primparia i infantil.

   

  Ha participat en la gestió de centres de secundària:

  - Membre de l'equip directiu de l'IES Cap de Llevant (9 cursos)

  - Cap de departament de tecnologia (1 curs)

  - Cap de departament de Física i Química (5 cursos)

  - Membre de coordinacions de Mediambient i Salut 

   

   

  Docència

  Horari de tutories

  Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

  Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2020-21

  Assignatures on el professor imparteix docència
  Assignatura Informació a l'estudi on l'imparteix
  10756 - Didàctica Específica. Avaluació a l'Àrea de Biologia i Geologia
  10865 - Didàctica Específica. Avaluació a l'Àrea de Física i Química
  10701 - Didàctica Específica. Avaluació a l'Àrea de Matemàtiques
  10122 - Didàctica Específica. Avaluació a l'Àrea de Tecnologia i Informàtica
  10735 - Didàctica Específica. Avaluació en l'Especialitat de Tecnologia de Serveis
  10123 - Investigació i Innovació Educativa
  10702 - Investigació i Innovació Educativa
  10736 - Investigació i Innovació Educativa
  10757 - Investigació i Innovació Educativa
  10866 - Investigació i Innovació Educativa

  Docència dels 5 anys anteriors

  Assignatura Informació a l'estudi on on la va impartir
  10122 - Didàctica Específica. Avaluació a l'Àrea de Tecnologia i Informàtica
  • Màster Universitari de Formació del Professorat2019-20
  10123 - Investigació i Innovació Educativa
  • Màster Universitari de Formació del Professorat2019-20
  10701 - Didàctica Específica. Avaluació a l'Àrea de Matemàtiques
  10702 - Investigació i Innovació Educativa
  10735 - Didàctica Específica. Avaluació en l'Especialitat de Tecnologia de Serveis
  10736 - Investigació i Innovació Educativa
  10756 - Didàctica Específica. Avaluació a l'Àrea de Biologia i Geologia
  10757 - Investigació i Innovació Educativa
  10847 - Didàctica Específica. Avaluació a l'Àrea d'Educació Física i Esportiva
  10848 - Investigació i Innovació Educativa
  10865 - Didàctica Específica. Avaluació a l'Àrea de Física i Química
  10866 - Investigació i Innovació Educativa
  Google+ UIB