Habitatge

A la Borsa d'Habitatge hi podreu trobar ofertes i demandes de pisos per compartir. Podeu ampliar la informació sobre allotjament a la secció viu la UIB.

Abans d'introduir una nova demanda d'habitatge, us recomanan que llegiu les condicions d'ús.

 

Condicions d'ús

  • La publicació d'anuncis és gratuïta.
  • La Universitat no es fa responsable del contingut dels anuncis ni de les conseqüències derivades dels negocis jurídics que puguin establir les parts.
  • Les ofertes i les demandes caduquen als quinze dies, si voleu que el vostre anunci continuï vigent, heu de tornar a introduir un altre anunci.
  • Per fer-hi alguna modificació o donar de baixa un anunci us heu de posar en contacte amb l'administrador de la borsa, edifici prefabricat (davant la Llibreria Campus), tel.: 971 10 10 70, adreça electrònica: alumnes@uib.cat.
  • Abans de fer-se públic, l'anunci passarà per l'administrador, que podrà eliminar-lo si considera que no s'ajusta a les normes d'ús.
  • Us demanam la vostra col·laboració perquè, quan ocupeu o trobeu habitació, ho comuniqueu a l'administrador, per donar de baixa l'anunci corresponent.

At the Accommodation Service (Borsa d'Habitatge) you can find offers and demands for flats to share with other students or rooms to rent in private houses. If you go to OFFERS you will find a register of all the flats and rooms available; if you are not interested in any of the existing offers, you can introduce your own NEW DEMAND. If you already have accommodation and are looking for somebody to share, you can introduce your advert in NEW OFFER or look up the people who are interested by accessing DEMANDS.


«En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l’activitat de tractament habilitat a l’efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix d’aconseguir-la.

La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades pel que fa a les dades facilitades i tractades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears), o a l'adreça electrònica <dpo@uib.es>. També teniu el dret a reclamar davant l'autoritat de control a: <https://www.aepd.es>. De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat per a la qual varen ser recollides.»