En cas que detecteu errades al directori telefònic, podeu emplenar aquest formulari.

El tractament de les dades personals contingudes al directori de la UIB serveix per a finalitats exclusivament acadèmiques i administratives, i les dades no poden ser utilitzades per tercers per a altres finalitats, entre les quals les comercials. En aquest cas, l'ús indegut en qüestió es comunicaria a l'autoritat de control corresponent.