Botar al contingut

Dra. María Ballester Cardell

Dra. María Ballester Cardell
Professora contractada doctora
Dret Constitucional
  • Despatx DA216segon pisGaspar Melchor de Jovellanos

Currículum

Currículum breu

Formació acadèmica

Doctora en Dret Públic (2003), premi extraordinari de Doctorat de Dret Públic corresponent als anys 2003-04 i premi nacional de investigació Rafael Martínez Emperador (2006).

Trajectòria docent

Ha impartit docència en els estudis de Llicenciatura de Dret des de 1993. A partir del curs acadèmic 2009-2010 imparteix docència en els estudis de Grau en Dret i a partir del curso 2013-2014 en els estudis de Doble Grau Administració i Direcció de Empreses-Dret.

Ha impartit docència en el programa de Doctorat del Departament de Dret Públic des del curso 2004-2005 fins el curs 2008-09. També ha figurat com a docent del Master Oficial en Pràctica Jurídica. Ha impartit docència en el Postgrau de Gestió Escènica com a responsable del mòdul 'Polítiques Públiques en les Arts Escèniques'.

És autora de material didàctic accessible a través de la xarxa (Campus Extens), corresponents a les assignatures Estat, sistemes polítics i Constitució (20404); Dret Constitucional. Drets i Llibertats (20410); Dret Constitucional. Organització de l'Estat (20416). Ha elaborat continguts del curs 'Especialista Universitari en Direcció i Gestió del Serveis Socials', corresponent al mòdul 'Legislació i Serveis Socials'.

Ha rebut avaluació positiva dels mèrits al·legats en les convocatòries de 2008, 2013 i 2018 del Complement retributiu d'estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent.

Trajectòria investigadora

Ha publicat dos llibres individuals (La intimidad como fundamento de la inviolabilidad del domicilio, Universitat de les Illes Balears, 1998; El Consejo General del Poder Judicial. Su función constitucional y legal, Consejo General del Poder Judicial, 2006). Ha participat en dotze llibres col·lectius i ha publicat diversos articles de la seva especialitat en revistes científiques.

La seva línea de investigació principal és el Poder Judicial, la organització institucional de l'Estat i el sistema autonòmic i els drets lingüístics. Ha participat en qualitat de ponent i comunicant en diversos Congressos nacionals de Dret Constitucional. Des de l'any 2007 col·labora amb l'Institut de Dret Públic en l'elaboració anual de l'Informe de Comunitats Autònomes.

Té reconeguts dos trams d'investigació 1999-2014 (investigació); 2008-2018 (Transfarència)

Ha rebut avaluació positiva dels mèrits al·legats en les convocatòries de 2008, 2014, 2020 del Complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'activitat investigadora.

Ha rebut avaluació positiva dels mèrits al·legats en la convocatòria de 2020 del complement d'estímul d'excel·lència investigadora.

Altres mèrits

Fou secretària del Departament de Dret Públic des de 1995 fins l'any 2007. Fou directora de la Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere de la Universitat de las Illes Balears des del 2007 a 2009. Des de 2019 és subirectora del Laboratori Interdisciplinari de Drets i llibertats de les Illes Balears

És membre del Consell Consultiu de les Illes Balears des de 2009 i fou consellera secretària d'aquesta institució des de 2009 a 2011.

Des de 2009 forma part de la plantilla d'avaluadors del Centre d'Estudis Polítics i Constitucionals i realitza funcions d'avaluació i examen d'articles científics de investigació, tant nacionals como estrangers. També ha avaluat articles per la Revista Llengua i Dret; Revista D'Estudis Autonòmics i Federals

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
08/09/2023 31/07/2024 dilluns 08.30 10.00 DA216 Edifici G.M. Jovellanos

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
20404 - Estat, Sistemes Polítics i Constitució
20410 - Dret Constitucional: Dret i Llibertats
20416 - Dret Constitucional: Organització de l'Estat
20432 - Treball de Fi de Grau de Dret
20490 - Treball de Fi de Grau

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Grup Interdisciplinar de Drets i Llibertats de les Illes Balears (GIDIB) Investigadora principal
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB
Escolta