Botar al contingut

Dra. María Teresa Adame Obrador

Dra. María Teresa Adame Obrador
Professora titular d'universitat
Psicologia Evolutiva i de l'Educació
  • Despatx B-105primer pisGuillem Cifre de Colonya

Currículum

Currículum breu

Llicenciada en Psicologia (1989) i Doctora en Psicopedagogia (2000) per la Universitat de les Illes Balears. Professora de la UIB des de 1990.

Durant aquests anys ha desenvolupat diverses responsabilitats de gestió acadèmica, entre les quals cal destacar: Vicedegana de la Facultat d'Educació (2000-10); Codirectora del Màster Oficial de Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica (2011-2018); Secretària del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de la Educació (2018-2020). Actualment, Directora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB (2020-).

Membre col·laboradora del grup d'investigació: Educació i Ciudadania (EIC), adscrit a l'Institut de Recerca i Innovació Educativa (Irie/UIB).

Línies d'investigació actuals:

Itineraris formatius i laborals

Abandonament educatiu

Joves amb baix nivell educatiu

Orientació educativa

Darrers projectes d'investigació finançada:

- 'La práctica docente y la prevención del abandono temprano de la formación profesional: aproximación empírica y propuesta de intervención'. Programa d'R+D+I orientado a los Retos de la Sociedad 2019 (referència PID2019-108342RB-100). Ministerio de Economía y Competitividad.

- 'Itinerarios de éxito y de abandono en la formación profesional del sistema educativo de nivel 1 y 2 (EDU2013-42854-R). Programa Estatal de Investigación Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. Ministerio de Economía y Competitividad. De 1/1/2014 a 31/12/2017.

-'Trayectorias de la educación secundaria al empleo: una perspectiva biográfica' (EDU2009-13312). Programa Nacional de Investigación Fundamental no Orientada. Ministerio de Ciencia e Innovación. De 1/1/2010 a 31/12/2013.

Publicacions seleccionades dels darrers anys

- Pinya, C. i Salvà, F. (Dirs.) (2021) Prevenir l'abandonament dels estudis a la formació professional: orientacions i propostes. UIB. Obtingut de

- Adame, M.T.; Rigo, E.; Aguilar, E. et al. (2013). Estrategias de estudio y trabajo en estudiantes universitarios de la UIB. IRIE. Informes de recerca en educació, 7, p. 1-179. Obtingut de

- Salvà, F. (dir.); Oliver, M.; Sureda, J.; Casero, A., Adame, T. & Comas, R. (2013). Abandono escolar prematuro y retorno al sistema educativo en Baleares: historias de vida del alumnado de la educación permanente de personas adultas (EPA). IRIE. Informes de recerca en educació, 2, p. 1-101. Obtingut de

- Adame, T; De la Iglesia, B; Gotzens, C.; Rodríguez, R. & Surreda I. (2011). Análisis de las estrategias socioemocionales utilitzadas por los y las docentes en el aula: estudio de casos. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 38, 14(3), 77-86.

- Adame, T. & Salvà, F. (2010). Abandono escolar prematuro y transición a la vida activa en una economía turística: el caso de Baleares. Revista de Educación, 351, 185-210.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb la professora per a fer una tutoria

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
10704 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari en Formació del Professorat2019-20
11026 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari de Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica2019-20
  • Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24
22009 - Estratègies d'Intervenció Educativa en la Primera Infància I
22011 - Psicologia de l'Educació
22023 - Reflexió i Innovació Educativa
22100 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular
  • Grau d'Educació Primària2020-21
22105 - Organització i Gestió Educatives
  • Grau d'Educació Primària2020-21
22110 - Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
22144 - Intervenció Educativa en els Problemes del Llenguatge i l'Audició
  • Grau d'Educació Primària2020-21
22169 - Pràctiques de no Menció
22201 - Psicologia del Desenvolupament
22227 - Orientació, Mediació i Tutoria
22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia
  • Grau de Pedagogia (Pla 2016)2022-23
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB
Escolta