Botar al contingut
Obert el termini de la convocatòria ordinària d'admissió general a grau
Del 3 de juny a les 9.30 h al 3 de juliol a les 21 hores

Dra. Silvia Tejada Gavela

Dra. Silvia Tejada Gavela
Professora titular d'universitat
Fisiologia
  • Despatx 4primer pisGuillem Colom i Casasnovas

Currículum

Currículum breu

Doctora i professora Titular d'Universitat de l'àrea Fisiologia del Dpto. de Biologia de la Universitat de les Illes Balears (UIB) a temps complet. Sexenis d'investigació: 2 (2005-2011; 2012-2017). Índex h: 31. Les línies de recerca es resumeixen en: fisiologia del somni; estudi dels ritmes biològics; tècniques d'anàlisi lineal i no lineal de sèries temporals; marcadors bioquímics d'estrès oxidatiu i la seva regulació; tècniques quirúrgiques de mínima invasió; estudis sobre la placa de creixement; ecotoxicología aquàtica, estudis quirúrgics. Posseeix la doble llicenciatura en Biologia i Bioquímica i és doctora dins del programa de doctorat de Ciències Mèdiques Bàsiques per la UIB. Ha participat com a investigador en un total de 21 projectes finançats en convocatòries públiques competitives com a Plans Nacionals, projectes FIS o accions especials de la CAIB (investigadora principal d'un d'ells), a més de 3 contractes de recerca d'especial rellevància amb l'administració pública. També ha participat en 3 projectes d'innovació docent, essent investigadora principal d'un d'ells. Participa de forma habitual en reunions i congressos de les SEBBM, SFRR, ERAS, EPOS, EFORT, SECF, entre d'altres, amb 67 comunicacions orals/pòster als congressos anuals d'aquestes societats científiques. Ha efectuat aportacions científiques en els camps de la Bioquímica i Fisiologia, les Tècniques Quirúrgiques de Mínima Invasió, la Traumatologia Infantil i Ecotoxicologia amb 51 articles publicats en revistes científiques internacionals d'impacte (20 de primer autor, 8 d'últim autor, 23 en el primer cuartil, amb un índex d'impacte total de 164,016) i altres 6 publicacions científiques. Ha realitzat 2 estades a Universitats de prestigi (Nijmegen, Holanda; Tenerife, Espanya). Té àmplia experiència en l'estudi dels efectes farmacològics serotonérgicos i colinèrgics sobre els estats de vigilia de rates i tórtolas (Tejada et al, 2007 Eur J Neurosci; 2010 Neurosci, y Physiol Behav; 2011 Behav Brain Res); de la situació d'estrès oxidatiu associat a fàrmacs colinérgicos en animals (Tejada et al, 2006 y 2007 Brain Res Bull) i en l'àmbit sanitari, concretament en estudis quirúrgics de mínima invasió (Noguera et al, 2013) i de hemiepifisiodesis (Sanpera Jr. et al, 2012 J Ped Orthop; Raluy-Collado et al, 2012 Arch Orthop Trauma Surg). A més, ha evidenciat la utilitat de biomarcadors per avaluar l'estrès oxidatiu associat a contaminació i competència entre espècies en organismes marins (Deudero et al, 2009 Mar Pollut Bull; Cabanellas-Reboredo, M et al, 2010 Sci Mar; Sureda et al, 2011Aquatic Toxicol; Tejada et al, 2013 Mar Environ Res). També posseeix experiència en l'àmbit docent a nivell universitari (des de 2011) en els graus de biologia, bioquímica, infermeria i fisioteràpia; encara que prèviament va realitzar col·laboracions docents diverses a les àrees de la fisiologia i la biologia.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb la professora per a fer una tutoria

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
10704 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari en Formació del Professorat2019-20
10753 - Complement de l'Especialitat de Biologia i Geologia 2: Contextualització...
11245 - Cronobiologia
11254 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari de Neurociències2018-19
11688 - Bases Fisiològiques i Nutricionals en Lactants i Nins en Edat Escolar
  • Màster Universitari en Nutrició i Alimentació Humana2022-23
11705 - Anticancerígens Potencials i Salut
11713 - Al·lergies, Infeccions, Contaminants i Intoxicacions Alimetàries
11725 - Treball de Fi del Màster
20126 - Pràctiques Integrades de Fisiologia i Biologia Cel·lular
20142 - El Marc Legal de la Biologia
22705 - Fisiologia Humana
22762 - Fisiologia Humana
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB
Escolta