Botar al contingut

Dra. Bárbara Luisa De Benito Crosetti

Dra. Bárbara Luisa De Benito Crosetti
Professora Permanent laboral
Didàctica i Organització Escolar
 • Despatx A-207segon pisGuillem Cifre de Colonya

Currículum

Currículum breu

 

Llicenciada en Pedagogia (1991) i doctora en Ciències de l'Educació (2006) per la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Professora contractada en el Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB, per impartir assignatures de la matèria de Tecnologia Educativa dels estudis de grau de Pedagogia.

Ha desenvolupat la tasca professional com a tècnica superior en el servei d'educació a distància Campus Extens de la UIB (1997-2007) i com a professora associada (1999-2007), per impartir les assignatures de Tecnologia Educativa I i Comunicació Audiovisual d'estudis de primer cicle i, d'altra banda, Tecnologia Educativa II i Disseny i Desenvolupament de Programes d'Ensenyament Flexible i a Distància dels estudis de segon cicle de Pedagogia.

Membre de l'equip de realització de materials didàctic audiovisuals i multimèdia del Servei de Recursos Audiovisuals de la UIB entre 1991 i 1997.

Experiència en docència de grau, postgrau i formació de formadors, tant d'àmbit nacional com internacional.

Membre del Grup de Tecnologia Educativa (GTE) des que es crear el 1992 i fins ara, en què ha participat en projectes diferents d'investigació, alguns dels quals són d'I+D, de disseny de materials i d'anàlisi, disseny, implementació i avaluació d'entorns virtuals de formació.

Línies actuals d'investigació: eines i plataformes per a la formació en xarxa; videoconferència en la docència; disseny de materials didàctics; estratègies didàctiques en entorns virtuals d'ensenyament-aprenentatge; sistema de gestió del coneixement i de l'aprenentatge.

Sòcia fundadora i assessora de l'empresa derivada Zairja. Soluciones en Formación y Gestión del Conocimiento, S. L.

Membre d'EDUTEC (Associació per al Desenvolupament de la Tecnologia Educativa).

Membre de comitès científics de congressos relacionats amb la tecnologia educativa, aprenentatge electrònic, educació a distància, etc., com ara EDUTEC i IADIS.

Ha escrit diferents publicacions i fet contribucions a congressos relacionats amb la tecnologia educativa.

Tota la informació professional a:

http://gte.uib.es/pape/gte/users/bdebenito

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb la professora per a fer una tutoria

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
11054 - Difusió i Transferència
 • Màster Universitari de Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement2019-20
 • Màster Universitari en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24
11055 - Pràctiques Externes
 • Màster Universitari de Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement2019-20
 • Màster Universitari en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement2023-24
11056 - Treball de Fi de Màster
 • Màster Universitari de Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement2019-20
 • Màster Universitari en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement2023-24
11059 - Disseny i Desenvolupament d'Entorns Tecnològics per a la Formació
 • Màster Universitari de Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement2019-20
 • Màster Universitari en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24
11060 - Disseny d'Investigació
 • Màster Universitari de Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement2019-20
 • Màster Universitari en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
 • Grau d'Educació Primària2019-20
22218 - Tecnologia Educativa II: Elaboració de Materials Didàctics
22223 - Pràctiques Acadèmiques Externes de Pedagogia
22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB
Escolta