Botar al contingut

Dr. Antoni Cerdà Navarro

Dr. Antoni Cerdà Navarro
Professor permanent laboral
Didàctica i Organització Escolar
  • Despatx A-202segon pisGuillem Cifre de Colonya

Currículum

Currículum breu

Formació:

Llicenciat en Sociologia i Màster en Sociologia i Antropologia de les Polítiques Públiques per la Universitat de València (UV). Màster en Investigació Social Aplicada i Anàlisi de Dades al Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS). Doctorat per la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb la tesi 'Abandono educativo temprano en la formación profesional de grado medio'.

Estades de recerca:

Ha realitzat diverses estades de recerca: Universidad Pablo Olavide (Sevilla) (2016), l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle de Suïssa (IFFP) (2016), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (2017) i el Centre d'études et de recherches sur les qualifications de Marsella (CEREQ) (2017).

Experiència professional:

Ha tingut algunes experiències prèvies com a investigador: Beca inici a la investigació al Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València (UV); Beca de col·laboració a la Unitat de Qualitat de la Universitat de València (UV); Beca al departament d'Avaluacions Internacionals de l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa (INEE); Contracte de recerca predoctoral del Ministeri d'Economia i Competitivitat (MEC) vinculat a la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Actualment és contractat doctor a la Universitat de les Illes Balears (UIB), membre del Grup de Recerca Educació i Ciutadania (GREC), de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) i de la Xarxa Iberoamericana de Recerca en Integritat Acadèmica.

Línies de treball:

Els seus àmbits de treball són sociologia del treball i de l'educació, els mètodes i les tècniques de recerca, integritat acadèmica honestedat i plagi.

Publicacions darrers 5 anys:

1) Cerdà-Navarro, A., Sureda-Negre, J. & Comas-Forgas, R. (2017). Recommendations for confronting vocational education dropout: a literature review. Empirical Research in Vocational Education and Training, 9,17. https://doi.org/10.1186/s40461-017-0061-4.

2) Cerdà-Navarro, A., Salvà-Mut, F. & Comas-Forgas, R. (2019). A typology of students in intermediate vocational education and training programmes based on student engagement factors, sociodemographic characteristics and intentions of dropping out. European Journal of Education, 54(4), 635-650. https://doi.org/10.1111/ejed.12361.

3) Sureda-Negre, J., Cerdà-Navarro, A., Calvo-Sastre, A. y Comas-Forgas, R. (2020). Las conductas fraudulentas del alumnado universitario español en las evaluaciones: valoración de su gravedad y propuestas de sanciones a partir de un panel de expertos. Revista de Investigación Educativa, 8(1), 201-219. https://doi.org/10.6018/rie.358781.

4) Cerdà-Navarro, A., Sureda-García, I. y Salvà-Mut, F. (2020). Intención de abandono y abandono durante el primer curso de formación profesional de grado medio: un análisis tomando como referencia el concepto de implicación del estudiante (student engagement). Estudios sobre Educación, 39, 33-57. https://doi.org/10.15581/004.39.33-57.

5) Cerdà-Navarro, A., Salvà-Mut, F., Comas-Forgas, R. & Morey-López, M. (2020). Natives and immigrants enrolled in Spanish intermediate vocational education and training: A comparative study. Research in Post-compulsory Education, 25(3), 295-317. https://doi.org/10.1080/13596748.2020.1802942.

6) Thomàs-Vanrell, C., Cerdà-Navarro, A. & Salvà-Mut, F. (2020). Les Baléares : quand le soutien relationnel favorise la poursuite des études en formation professionnelle de base. Revue Formation Emploi, 150, 123-144. https://doi.org/10.4000/formationemploi.8218.

7) Cerdà-Navarro, A., Abril-Hervàs, D., Mut-Amengual, B. y Comas-Forgas, R. (2021). Fake o no fake, esa es la cuestión: reconocimiento de la desinformación entre el alumnado universitario. Prisma Social, 34, 299-320. https://revistaprismasocial.es/article/view/4328.

8) Cerdà-Navarro, A., Quintana-Murci, E. & Salvà-Mut, F. (2022). Reasons for dropping out of Intermediate Vocational Education and Training in Spain: the influence of sociodemographic characteristics and academic background. Journal of Vocational Education & Training (RJVE). https://doi.org/10.1080/13636820.2022.2049625.

9) Cerdà-Navarro, A., Touza, C., Morey-López, M., y Curiel, E. (2022). Academic integrity policies against assessment fraud in postgraduate studies: An analysis of the situation in Spanish universities. Heliyon, 8(3), 1-11. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09170.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
10679 - Mètodes i Tècniques d'Investigació Social
  • Màster Universitari de Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere2019-20
11865 - Investigació i Innovació Responsable (RRI)
  • Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa2023-24
11893 - La Investigació en l'Àmbit de l'Abandonament Primerenc de l'Educació i la Formació i del Suport a les Transicions Educat
  • Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa2022-23
11908 - Revisions Sistemàtiques de la Literatura en les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
  • Màster Universitari en Investigació en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport2022-23, 2023-24
21901 - Documentació i Comunicació Científica
21984 - Documentació i Comunicació Científica
22223 - Pràctiques Acadèmiques Externes de Pedagogia
  • Grau de Pedagogia (Pla 2016)2023-24
22326 - Pràctiques I d'Educació Social
22327 - Pràctiques II d'Educació Social
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Educació i ciutadania (EIC) Membre
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB
Escolta