Botar al contingut
 

Dr. Joan Ernest De Pedro Gómez

personal.uib.cat/depedro
Dr. Joan Ernest De Pedro Gómez
Professor titular d'universitat
Infermeria

Dr. Joan Ernest De Pedro Gómez

personal.uib.cat/depedro

Currículum

Currículum breu

Professor adscrit al Departament d'Infermeria i Fisioteràpia a la Universitat de les Illes Balears des de l'any 1998. Impartint en l'actualitat assignatures relacionades amb l'adquisició de competències per a relacionar-se amb el coneixement científic i en la metodologia pròpia de la infermeria. Abans de ser professor de la UIB, vaig desenvolupar durant 21 anys treball en el sector sanitari com infermer, tant en l'àmbit clínic, com en el docent i la gestió. Vaig mantenir sempre una estreta relació amb la investigació clínica, en concret en el camp de les cures i ja el 1989 vaig obtenir la primera beca amb finançament per desenvolupar recerca en el camp de les cures. En aquest moment desenvolupo la meva tasca com a investigador en el grup: Evidència, estils de vida i salut (EVES) treballant en investigació clínica, prioritàriament en la identificació de les condicions que intervenen tant a nivell personal com organitzacional en la transferència de coneixements a la pràctica clínica. Al temps mantinc importants relacions amb el món sanitari amb diferents grups, desenvolupant investigació de caràcter clínic. He estat durant 13 anys membre del Comitè Ètic d'Investigació Clínica (CEIC) i en l'actualitat sóc director acadèmic del centre concertat a la UIB ADEMA, que imparteix el Grau d'Odontologia.

Docència

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22772 - Bases Metodològiques de la Investigació
23009 - Documentació i Recursos Informàtics
22730 - Treball de Fi de Grau d'Infermeria
11122 - Investigació Secundària en Salut
11138 - Treball de Fi de Màster

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
11120 - Metodologia de la Investigació Quantitativa en Salut
  • Màster Universitari d'Investigació en Salut i Qualitat de Vida 2014-15
11122 - Investigació Secundària en Salut
11123 - Ús de les Noves Tecnologies en la Cerca Avançada, la Difusió...
  • Màster Universitari d'Investigació en Salut i Qualitat de Vida 2014-15
11136 - Pràctica Clínica Basada en Resultats d'Investigació i Millora de l'Efectiv.
  • Màster Universitari d'Investigació en Salut i Qualitat de Vida 2014-15, 2016-17
11138 - Treball de Fi de Màster
21602 - Bases Conceptuals i Metodològiques de les Ciències de la Salut
21609 - Bases Històriques, Conceptuals i Metodològiques de les Cures
21624 - Treball de Fi de Grau d'Infermeria
22708 - Metodologia de les Cures d'Infermeria
22727 - Pràctiques Clíniques V
22730 - Treball de Fi de Grau d'Infermeria
22772 - Bases Metodològiques de la Investigació
23009 - Documentació i Recursos Informàtics

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Grup d'Investigació en Cures i Atenció a la Salut (GICAS) Investigador principal
Google+ UIB