Botar al contingut
 

Dr. Sebastián Albertí Serrano

personal.uib.cat/sebastian.alberti
Dr. Sebastián Albertí Serrano
Catedràtic d'universitat
Microbiologia

Dr. Sebastián Albertí Serrano

personal.uib.cat/sebastian.alberti

Currículum

Currículum breu

 

El Dr. S. Albertí és llicenciat i doctor en Biologia per la Universitat de les Illes Balears (UIB). Va fer estades post-doctorals a la Facultat de Medicina de la Universitat de Harvard (1994-1997), Departament de Microbiologia de la Universitat de Barcelona (1997-1998), Departament de Biologia de la UIB (1998-1999) i va establir el seu propi grup d'investigació a la Unitat de Recerca de l'Hospital U. Son Dureta (1999-2005) d'on es va traslladar a la UIB a on actualment és Catedràtic de Microbiologia.


Les línies de recerca del Dr. S. Albertí han estat finançades per institucions públiques i privades, nacionals internacionals, de forma contínua des de 1999. En aquest període ha dirigit 16 projectes d'investigació, publicat més de 80 articles originals a revistes internacionals i ha dirigit 7 tesis doctorals. El seu Factor H es 36 (http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ZD2cbFQAAAAJ).


Les seves línies de recerca tenen un clar component clínic i inclouen la caracterització cel·lular i molecular de les interaccions hoste-patogen i els mecanismes bacterians de resistència als agents antimicrobians. En aquests anys els patògens bacterians estudiats han estat Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pyogenes i Pseudomonas aeruginosa.

Docència

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
23026 - Immunologia
21510 - Immunologia
11081 - Pràctiques en Grup d'Investigació

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21510 - Immunologia
23026 - Immunologia
23019 - Microbiologia
11081 - Pràctiques en Grup d'Investigació

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
11079 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari de Microbiologia Avançada 2016-17
11080 - Pràctiques en Empresa
  • Màster Universitari de Microbiologia Avançada 2014-15
11081 - Pràctiques en Grup d'Investigació
11084 - Mecanismes de Patogenicitat Microbiana
11090 - Models Bacterians d'Investigació
  • Màster Universitari de Microbiologia Avançada 2015-16
21509 - Laboratori Integrat II
21510 - Immunologia
23026 - Immunologia
2311 - Immunologia

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Infecció i immunitat Investigador principal
Google+ UIB