Botar al contingut
 

Dra. Maria Juan Garau

personal.uib.cat/maria.juan
Dra. Maria Juan Garau
Catedràtica d'universitat
Filologia Anglesa

Dra. Maria Juan Garau

personal.uib.cat/maria.juan

Currículum

Currículum breu

Maria Juan Garau és Professora Titular d'Universitat de l'àrea de Filologia Anglesa a la Universitat de les Illes Balears, on imparteix cursos de grau i postgrau sobre lingüística aplicada amb especial esment a l'ensenyament i aprenentatge de llengües des d'una perspectiva multilingüe. La seva investigació s'ha centrat en el bilingüisme i l'adquisició de la llengua anglesa. Actualment està interessada en la influència del context d'aprenentatge en el procés d'adquisició de les llengües estrangeres, en particular en l'enfocament AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera) i en les estades a països on es parla la llengua meta. La seva investigació ha estat publicada a revistes acadèmiques reconegudes internacionalment i recollida també en diversos volums editats.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
10/09/2018 15/07/2019 dimecres 15.30 16.15 8, Beatriu de Pinós

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21838 - Acquisition of English as a Foreign Language
22159 - Metodologia de l'Ensenyament de l'Anglès
22168 - Pràctiques de Menció: Llengua Estrangera (anglès)
21829 - Treball de Fi de Grau d'Estudis Anglesos
11184 - Adquisición de Llengües en Contextos Multilingües

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10666 - Mètodes d'Investigació en Adquisició i Aprenentatge de Llengües
  • Màster Universitari de Llengües i Literatures Modernes 2013-14, 2015-16
10881 - Tractament de Llengües
10887 - Investigació i Innovació Educativa
11184 - Adquisición de Llengües en Contextos Multilingües
  • Màster Universitari de Llengües i Literatures Modernes 2014-15, 2017-18
21822 - Applications of English Linguistics and ICT
21829 - Treball de Fi de Grau d'Estudis Anglesos
21838 - Acquisition of English as a Foreign Language
21839 - Designing an English as a Foreign Language Course
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
4923 - Adquisició de l'Anglès

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Grup de Recerca en Lingüística Aplicada (REGAL) Investigadora principal
Google+ UIB