Botar al contingut
 

Dra. Rosa Maria Calafat Vila

personal.uib.cat/rosa.calafat
Dra. Rosa Maria Calafat Vila
Professora titular d'universitat
Filologia Catalana

Dra. Rosa Maria Calafat Vila

personal.uib.cat/rosa.calafat

Currículum

Currículum breu

Línies d'investigació:

Una primera que respon a l'estudi de la Història de la Llengua. Els usos textuals del català, el llatí i l'espanyol al segle XVIII (etapa doctoral i el projecte d'investigació AAEE 4/2014). Aportacions destacades: a la revista indexada Estudios Románicos, vol. 24 (2015): 'Lenguaje común y simbología en el siglo XVIII: Mallorca en el episcopado de Juan de la Guerra (1772-1777)'; i el llibre: Sabotatge a la llengua catalana (1999).

Una segona línia que se centre en estudis de Lingüística Aplicada, concretament de planificació lingüística i anàlisi del discurs. En destaco els llibres: Torcebraç entre dues cultures. De l'ecosistema de les llengües de discursos i de percepcions (2010: IEC) i Per a un ús ètic del llenguatge (2010: premi Josep Irla).

La meva recerca en l'àrea de Lingüística Aplicada m'han acreditat per ser membre del Consell Assessor de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (des del 2009), directora del Servei Lingüístic de la UIB (del 2011 al 2016), i coordinadora de Política Lingüística de la UIB (des del 2016)

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
03/09/2018 27/02/2019 dimarts 11.00 12.00 CB-18 Ramon Llull

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20750 - Ensenyament del Català com a L2
20706 - Història Social de la Llengua Catalana
22002 - Llengua Catalana i la seva Didàctica
20721 - Planificació Lingüística
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil
20726 - Treball de Fi de Grau de Llengua i Literatura Catalanes

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
0984 - Lingüística Aplicada
10367 - Fraseologia del Discurs: Lleng Oral i Lleng Escrita (Fraseologia...)
  • Màster U. de Llengua i Literatura Catalanes:Oralitat i Escriptura 2013-14
11514 - Pragmàtica, Discurs i Llengua Oral
  • Màster U. de Llengua i Literatura Catalanes: C. A. C. del Pat. Immat. 2014-15
11524 - Llengua i Mitjans de Comunicació
1995 - Morfologia Catalana
20701 - Lingüística
  • Grau de Llengua i Literatura Catalanes 2013-14
  • Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 2013-14
20706 - Història Social de la Llengua Catalana
20721 - Planificació Lingüística
20726 - Treball de Fi de Grau de Llengua i Literatura Catalanes
20746 - Morfologia General
  • Grau de Llengua i Literatura Catalanes 2013-14
20750 - Ensenyament del Català com a L2
22002 - Llengua Catalana i la seva Didàctica
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
  • Grau d'Educació Primària 2017-18
Google+ UIB