Botar al contingut
Escolta

Dra. María Dolores Forteza Forteza

Dra. María Dolores Forteza Forteza
Professora titular d'universitat
Didàctica i Organització Escolar
 • Despatx A-104primer pisGuillem Cifre de Colonya

Currículum

Currículum breu

Llicenciada en Pedagogia Terapèutica (1982) i Doctora en Psicopedagogia (1998) per la Universitat de les Illes Balears. Inicia la seva trajectòria docent i investigadora a la UIB al 1990. Ha impartit docència als estudis de Mestre, Pedagogia, Psicopedagogia i de Doctorat, i actualment al Grau d'Educació Primària al qual és també tutora de pràctiques i de Treball de Fi de Grau. Es codirectora i professora del Màster oficial interuniversitari en Educació Inclusiva des del curs 2009-10.

És membre del Grup de Recerca d'Escola Inclusiva i Diversitat (GREID) i col·laboradora al Grups de Recerca de Salut Global i Desenvolupament Humà Sostenible (SG_DHS). Ha participat en diverses investigacions finançades en torn a la discapacitat, l'atenció a la diversitat a l'educació primària i secundària, la qualitat de vida dels infants amb malalties cròniques a l'escola i les competències del professorat a Europa; i en Projectes de Cooperació Universitària al Desenvolupament a Guatemala, Etiòpia, Nicaragua i Perú.

En l'àmbit de la gestió ha assumit diferents càrrecs entre els quals destaquen el de vicedegana dels estudis de Mestre i degana de la Facultat d'Educació (2000-2010), i vicerectora de Docència des de 2013. I és responsable de l'organització de les ajudes i atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport per a l'accés a la universitat.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb la professora per a fer una tutoria

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
10767 - Educación Inclusiva en l'Àmbit Social
 • Màster Universitari d'Educació Inclusiva2018-19
10768 - La Investigació Educativa des de la Perspectiva Metodològica Qualitativa
 • Màster Universitari d'Educació Inclusiva2018-19
10776 - Dinàmiques Socials i Educatives d'Atenció a la Diversitat
 • Màster Universitari d'Educació Inclusiva2018-19, 2019-20
 • Màster Universitari en Educació Inclusiva2020-21
10777 - Ensenyament i Planificació Multinivell
 • Màster Universitari d'Educació Inclusiva2018-19, 2019-20
 • Màster Universitari en Educació Inclusiva2020-21
10778 - Estructuració Cooperativa de l'Activitat en l'Aula
 • Màster Universitari d'Educació Inclusiva2018-19, 2019-20
 • Màster Universitari en Educació Inclusiva2020-21
10779 - Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca
 • Màster Universitari d'Educació Inclusiva2018-19, 2019-20
 • Màster Universitari en Educació Inclusiva2020-21
 • Màster Universitari en Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2020-21
10780 - Transició a la Vida Adulta i la Vellesa
 • Màster Universitari d'Educació Inclusiva2018-19, 2019-20
 • Màster Universitari en Educació Inclusiva2020-21
10781 - Integració Social de Col·lectius amb Riscs d'Exclusió
 • Màster Universitari d'Educació Inclusiva2018-19, 2019-20
 • Màster Universitari en Educació Inclusiva2020-21
10829 - Pràctiques
 • Màster Universitari d'Educació Inclusiva2018-19, 2019-20
 • Màster Universitari en Educació Inclusiva2020-21
10830 - Treball de Fi de Màster
 • Màster Universitari d'Educació Inclusiva2018-19, 2019-20
 • Màster Universitari en Educació Inclusiva2020-21
11864 - Metodologia Qualitativa
 • Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa2022-23
11873 - Aportacions de la Investigació Internacional en Educació Inclusiva
 • Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa2022-23
11877 - Accessibilitat i Disseny Universal per a l'Aprenentatge
 • Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa2022-23
22111 - Educació Inclusiva
22129 - Pràctiques II d'Educació Primària
 • Grau d'Educació Primària2018-19
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
22163 - Pràctiques de Menció: Suport Educatiu
22223 - Pràctiques de Pedagogia
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB