Botar al contingut
Escolta

Dra. María Dolores Forteza Forteza

Dra. María Dolores Forteza Forteza
Professora titular d'universitat
Didàctica i Organització Escolar
  • Despatx A-104Primer pisGuillem Cifre de Colonya

Currículum

Currículum breu

Llicenciada en Pedagogia Terapèutica (1982) i Doctora en Psicopedagogia (1998) per la Universitat de les Illes Balears. Inicia la seva trajectòria docent i investigadora a la UIB al 1990. Ha impartit docència als estudis de Mestre, Pedagogia, Psicopedagogia i de Doctorat, i actualment al Grau d'Educació Primària al qual és també tutora de pràctiques i de Treball de Fi de Grau. Es codirectora i professora del Màster oficial interuniversitari en Educació Inclusiva des del curs 2009-10.

És membre del Grup de Recerca d'Escola Inclusiva i Diversitat (GREID) i col·laboradora al Grups de Recerca de Salut Global i Desenvolupament Humà Sostenible (SG_DHS). Ha participat en diverses investigacions finançades en torn a la discapacitat, l'atenció a la diversitat a l'educació primària i secundària, la qualitat de vida dels infants amb malalties cròniques a l'escola i les competències del professorat a Europa; i en Projectes de Cooperació Universitària al Desenvolupament a Guatemala, Etiòpia, Nicaragua i Perú.

En l'àmbit de la gestió ha assumit diferents càrrecs entre els quals destaquen el de vicedegana dels estudis de Mestre i degana de la Facultat d'Educació (2000-2010), i vicerectora de Docència des de 2013. I és responsable de l'organització de les ajudes i atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport per a l'accés a la universitat.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb la professora per a fer una tutoria

Direcció de tesis

Directora de tesis al curs 2021-22 al següents programes de doctorat:

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on on la va impartir
10765 - Educació i Inclusió
10767 - Educación Inclusiva en l'Àmbit Social
10768 - La Investigació Educativa des de la Perspectiva Metodològica Qualitativa
10776 - Dinàmiques Socials i Educatives d'Atenció a la Diversitat
10777 - Ensenyament i Planificació Multinivell
10778 - Estructuració Cooperativa de l'Activitat en l'Aula
10779 - Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca
  • Màster Universitari d'Educació Inclusiva2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20
  • Màster Universitari en Educació Inclusiva2020-21
  • Màster Universitari en Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2020-21
10780 - Transició a la Vida Adulta i la Vellesa
10781 - Integració Social de Col·lectius amb Riscs d'Exclusió
10829 - Pràctiques
10830 - Treball de Fi de Màster
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil
  • Grau d'Educació Infantil2017-18
  • Grau d'Educació Infantil (Pla 2009)2017-18
22111 - Educació Inclusiva
22129 - Pràctiques II d'Educació Primària
  • Grau d'Educació Primària2018-19
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
22163 - Pràctiques de Menció: Suport Educatiu
22223 - Pràctiques de Pedagogia
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB