Botar al contingut
 

Dr. Juan Jesús Fiol Arbós

personal.uib.cat/jfa950
Dr. Juan Jesús Fiol Arbós
Catedràtic d'universitat
Química Inorgànica

Dr. Juan Jesús Fiol Arbós

personal.uib.cat/jfa950

Currículum

Currículum breu

El Dr. Joan Jesús Fiol Arbós és professor de l'àrea de coneixement de Química Inorgànica (Departament de Química) de la UIB des de 1984. La seva recerca està centrada en l'estudi de les interaccions entre molècules biològicament rellevants i cations metàl·lics de transició. Pertany al grup de Química Bioinorgànica i Bioorgànica. Té concedits 4 sexenis de investigació i 5 quinquenis de docència.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
10/09/2018 27/05/2019 dilluns 10.00 11.00 QI-106

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21428 - Laboratori de Química Avançada
21429 - Laboratori Integrat de Química
21431 - Química Bioinorgànica
21406 - Química Inorgànica I
11359 - Química Mèdica Inorgànica

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10130 - Aspectes Bioinorgànics, Bioorgànics i Farmacològics..
  • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química 2013-14
11359 - Química Mèdica Inorgànica
21402 - Laboratori General de Química I
21406 - Química Inorgànica I
21428 - Laboratori de Química Avançada
21429 - Laboratori Integrat de Química
21430 - Treball de Fi de Grau de Química
21431 - Química Bioinorgànica
22405 - Química
4826 - Experimentació en Química Inorgànica
4848 - Química Bioinorgànica

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Química bioinorgànica i bioorgànica (QUIMIBIO) Membre
Google+ UIB