Botar al contingut
Escoltar
 

Gabriel Camps Moranta

personal.uib.cat/biel.camps
Gabriel Camps Moranta
Tècnic mitjà

Gabriel Camps Moranta

personal.uib.cat/biel.camps

Currículum

Currículum breu

Gabriel Camps i Moranta (Palma, 1962)

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Filologia) i Especialista universitari en Planificació i Serveis Lingüístics per la Universitat de les Illes Balears.

Premi Llorenç VILLALONGA del Consell General Interinsular; autor, amb Rafel CRESPÍ, d'una reeditada Biobibliografia de Francesc de B. MOLL, de qui fou alumne; traductor del poemari Siurell de José Miguel SANTIAGO CASTELO (director de la Real Academia de Extremadura); corrector de les obres més premiades de Biel MESQUIDA i coordinador de la publicació Balears, portes obertes (Lunwerg Editores).

Fou bibliotecari de Sa Nostra i de l'Ajuntament de Palma, corrector del Diari de Balears i del Parlament de les Illes Balears, assessor lingüístic de l'Ajuntament de Palma i professor de l'Escola de Policia Local i de l'Institut Balear d'Administració Pública.

A la Universitat de les Illes Balears, ha estat: com a personal d'administració i serveis (PAS), tècnic de Publicacions i de Normalització Lingüistica, programador informàtic del Gabinet del Rector Nadal BATLE, coordinador del Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i secretari del Servei Lingüístic responsable de l'Àrea d'Idiomes Moderns i responsable de Qualitat; com a personal docent i investigador (PDI), docent de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE), professor associat del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General encarregat de seminaris de terminologia cientificohumanística i juridicoadministrativa del Pla de Reciclatge i associat de l'assignatura de Planificació Lingüística al Grau de Llengua i Literatura Catalanes a Mallorca, professor dels Cursos de Preparació per a les Proves d'Accés per als més grans de 25 i 45 anys i professor de cursos del Servei Lingüístic sobre elaboració de textos acadèmics i científics orals i escrits.

Actualment, com a PAS, és membre de la Comissió de Qualitat del Servei Lingüístic i cap d'Àrea d'Idiomes Moderns i Web. Com a PDI, és professor de Català com a llenguatge d'especialitat (Orientació Educativa) del Màster Universitari en Formació del Professorat, tutor de treballs de fi de màster (especialitat de Llengua Catalana i Literatura - Llengua Castellana i Literatura) i professor coordinador (cursos presencials i proves lliures) encarregat de seminaris de llenguatge específic per a humanitats del Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC).

És membre de l'equip investigador del grup de recerca d'Estudis sobre la formació i l'evolució del vocabulari filosòfic i educatiu (FORMVOC).

Ha estat president del tribunal per als seminaris de llenguatge específic de les proves del Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), per resolució de la Direcció General de Política Lingüística i de l'Institut d'Estudis Baleàrics (Conselleria de Transparència, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears).

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
10874 - Català: Llenguatge de l'Especialitat d'Orientació Educativa

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10874 - Català: Llenguatge de l'Especialitat d'Orientació Educativa
20721 - Planificació Lingüística
  • Grau de Llengua i Literatura Catalanes 2014-15
31004 - Català C1
  • Cursos Servei Lingüístic 2018-19

Recerca

Google+ UIB