Botar al contingut
Escolta

Dr. Juan Carlos Rincón Verdera

Dr. Juan Carlos Rincón Verdera
Professor titular d'universitat
Teoria i Història de l'Educació
  • Despatx C-103primer pisGuillem Cifre de Colonya

Currículum

Currículum breu

JOAN CARLES RINCÓN I VERDERA ÉS DIPLOMAT EN PROFESSORAT D'EGB, LLICENCIAT EN FILOSOFIA I LLETRES (PEDAGOGIA) I DOCTOR EN CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ.

ACTUALMENT ÉS PROFESSOR TITULAR D'UNIVERSITAT, ADSCRIT A L'ÀREA DE TEORIA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ, AL DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES.

IMPARTEIX L'ASSIGNATURA SOCIOLOGIA, CONVIVÈNCIA I EDUCACIÓ (22005) AL GRAU DE MESTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL.

LA SEVA TRAJECTÒRIA INVESTIGADORA (DOS SEXENNIS D'INVESTIGACIÓ) I DOCENT (DESSET ANYS DE DOCÈNCIA A LA UNIVERSITAT), ES MOU ENTRE L'EDUCACIÓ SOCIAL I L'EDUCACIÓ MORAL, ÈTICA, CÍVICA I POLÍTICA.

AQUESTA TRAJECTÒRIA S'INICIA AMB LA TESI DOCTORAL SOBRE LA FIGURA DEL PROFESSOR JOSÉ LUIS LÓPEZ-ARANGUREN, DIRIGIDA PEL DOCTOR A.J. COLOM: 'ARANGUREN: TEORIA MORAL, NUEVO HUMANISMO I EDUCACIÓN', DESENVOLUPADA DES D'UNA PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA, ÈTICA, CÍVICA I POLÍTICA.

AQUESTA TRAJECTÒRIA S'HA INTENSIFICAT A LA DARRERA DÈCADA AMB INVESTIGACIONS SOBRE L'EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES, L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL I LA RELACIÓ ENTRE FAMÍLIA I ESCOLA. EN TOTES ELLES ES POSA EN EVIDENCIA LA PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA, ÈTICA, CÍVICA I POLÍTICA.

LA PRODUCCIÓ BIBLIOGRÀFICA (LLIBRES, CAPÍTOLS DE LLIBRES, ARTICLES, ETC.), TANT A EDITORIALS COM A REVISTES D'ÍNDOLE NACIONAL I INTERNACIONAL, TAMBÉ ES MOUEN EN AQUESTA MATEIXA PERSPECTIVA, DESTACANT LA SEGÜENT PRODUCCIÓ: 'EL TRATAMIENTO DE LA INTERCULTURALIDAD EN LOS CENTROS DE PRIMARIA DE LAS ISLAS BALEARES, SEGÚN LAS PROGRAMACIONES GENERALES ANUALES: EL PLAN DE ACOGIDA LINGÜÍSTICA Y CULTURA' A LA REVISTA D'EDUCACIÓ (MADRID); 'VOLUNTARIADO Y ESCUELA: LA EDUCACIÓN CÍVICA PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DEL SERVICIO A LA COMUNIDAD' A LA REVISTA BORDÓN; 'EL LEGADO DE WILHELM DILTHEY: LAS PEDAGOGÍAS CULTURALISTAS' A LA REVISTA TEORÍA DE LA EDUCACIÓN; 'JOSÉ LUIS LÓPEZ-ARANGUREN: L'ETICITAT DE L'ESTAT COM A FONAMENT DE L'EDUCACIÓ PER A LA PARTICPACIÓ CIUTADANA' A LA REVISTA EDUCACIÓ I HISTÒRIA; 'COSTUMS D'OCI I VALORACIÓ DEL CONSUM PER PART DELS ESTUDIANTS UNIVERSITARIS I DE BATXILLERAT A MALLORCA' A LA REVISTA ANUARI DE L'EDUCACIÓ A LES ILLES BALEARS, ETC.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
22005 - Sociologia, Convivència i Educació
22030 - Pràcticum II (3-6)
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil
22223 - Pràctiques de Pedagogia
22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia
  • Grau de Pedagogia (Pla 2009)2018-19
22312 - Educació de Persones Adultes
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Educació i ciutadania (EIC) Membre
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB