Botar al contingut
 

Dr. Juan Carlos Rincón Verdera

personal.uib.cat/jcarles.rincon
Dr. Juan Carlos Rincón Verdera
Professor titular d'universitat
Teoria i Història de l'Educació

Dr. Juan Carlos Rincón Verdera

personal.uib.cat/jcarles.rincon

Currículum

Currículum breu

JOAN CARLES RINCÓN I VERDERA ÉS DIPLOMAT EN PROFESSORAT D'EGB, LLICENCIAT EN FILOSOFIA I LLETRES (PEDAGOGIA) I DOCTOR EN CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ.

ACTUALMENT ÉS PROFESSOR TITULAR D'UNIVERSITAT, ADSCRIT A L'ÀREA DE TEORIA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ, AL DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES.

IMPARTEIX L'ASSIGNATURA SOCIOLOGIA, CONVIVÈNCIA I EDUCACIÓ (22005) AL GRAU DE MESTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL.

LA SEVA TRAJECTÒRIA INVESTIGADORA (DOS SEXENNIS D'INVESTIGACIÓ) I DOCENT (DESSET ANYS DE DOCÈNCIA A LA UNIVERSITAT), ES MOU ENTRE L'EDUCACIÓ SOCIAL I L'EDUCACIÓ MORAL, ÈTICA, CÍVICA I POLÍTICA.

AQUESTA TRAJECTÒRIA S'INICIA AMB LA TESI DOCTORAL SOBRE LA FIGURA DEL PROFESSOR JOSÉ LUIS LÓPEZ-ARANGUREN, DIRIGIDA PEL DOCTOR A.J. COLOM: 'ARANGUREN: TEORIA MORAL, NUEVO HUMANISMO I EDUCACIÓN', DESENVOLUPADA DES D'UNA PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA, ÈTICA, CÍVICA I POLÍTICA.

AQUESTA TRAJECTÒRIA S'HA INTENSIFICAT A LA DARRERA DÈCADA AMB INVESTIGACIONS SOBRE L'EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES, L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL I LA RELACIÓ ENTRE FAMÍLIA I ESCOLA. EN TOTES ELLES ES POSA EN EVIDENCIA LA PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA, ÈTICA, CÍVICA I POLÍTICA.

LA PRODUCCIÓ BIBLIOGRÀFICA (LLIBRES, CAPÍTOLS DE LLIBRES, ARTICLES, ETC.), TANT A EDITORIALS COM A REVISTES D'ÍNDOLE NACIONAL I INTERNACIONAL, TAMBÉ ES MOUEN EN AQUESTA MATEIXA PERSPECTIVA, DESTACANT LA SEGÜENT PRODUCCIÓ: 'EL TRATAMIENTO DE LA INTERCULTURALIDAD EN LOS CENTROS DE PRIMARIA DE LAS ISLAS BALEARES, SEGÚN LAS PROGRAMACIONES GENERALES ANUALES: EL PLAN DE ACOGIDA LINGÜÍSTICA Y CULTURA' A LA REVISTA D'EDUCACIÓ (MADRID); 'VOLUNTARIADO Y ESCUELA: LA EDUCACIÓN CÍVICA PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DEL SERVICIO A LA COMUNIDAD' A LA REVISTA BORDÓN; 'EL LEGADO DE WILHELM DILTHEY: LAS PEDAGOGÍAS CULTURALISTAS' A LA REVISTA TEORÍA DE LA EDUCACIÓN; 'JOSÉ LUIS LÓPEZ-ARANGUREN: L'ETICITAT DE L'ESTAT COM A FONAMENT DE L'EDUCACIÓ PER A LA PARTICPACIÓ CIUTADANA' A LA REVISTA EDUCACIÓ I HISTÒRIA; 'COSTUMS D'OCI I VALORACIÓ DEL CONSUM PER PART DELS ESTUDIANTS UNIVERSITARIS I DE BATXILLERAT A MALLORCA' A LA REVISTA ANUARI DE L'EDUCACIÓ A LES ILLES BALEARS, ETC.

Docència

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22223 - Pràctiques de Pedagogia
22005 - Sociologia, Convivència i Educació
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil
22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
1197 - Pràctica de Pedagogia (segon cicle)
1198 - Pràctica de Pedagogia (segon cicle)
22005 - Sociologia, Convivència i Educació
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil
22223 - Pràctiques de Pedagogia
22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia
22326 - Pràctiques I d'Educació Social

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Educació i ciutadania (EIC) Membre
Google+ UIB