Botar al contingut
Escoltar
 

Dr. Santos Urbina Ramírez

personal.uib.cat/santos.urbina
Dr. Santos Urbina Ramírez
Professor titular d'universitat
Didàctica i Organització Escolar

Dr. Santos Urbina Ramírez

personal.uib.cat/santos.urbina

Currículum

Currículum breu

El Dr Santos Urbina és professor titular a la Universitat de les Illes Balears (UIB).
Llicenciat en Psicologia (Universitat de Barcelona, ​​1985) i en Pedagogia (Universitat de les Illes Balears, 1995).
El 1995 s'incorpora com a professor associat a la UIB, on realitza la seva tesi doctoral i, posteriorment, passa a ser professor interí, i aprova l'oposició com a professor titular al Departament de Pedagogia Aplicada, a finals dels anys noranta.
Forma part del Grup de Tecnologia Educativa de la UIB, integrat en el GITED, i, tant la seva tasca docent com el seu treball de recerca, se centra en aquest camp d'estudi.

És professor en diversos estudis de Grau de la Facultat d'Educació de la seva universitat, i també docent en el Màster i Doctorat Interuniversitari en Tecnologia Educativa, organitzat per les universitats de Tarragona, Múrcia, Lleida i de les Illes Balears.

Les principals línies de recerca en les que treballa són: disseny, producció i ús de materials didàctics; entorns d'aprenentatge enriquits amb tecnologia; Inserció curricular de les TIC.

Actualment, participa els següent projectes finançats:

'OpenVM: Opening Educació per a Developing, Assessing and Recognising Virtual Mobility Skills in Higher Education'. Projecte Erasmus +: KA2-Cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques. KA203. 2017-2020.

'Estratègies metodològiques per a la personalització d'itineraris d'aprenentatge en entorns enriquits per tecnologia', aprovat pel Programa Estatal d'R + D + I Orientada als Reptes de la Societat, del Ministeri Economia, Indústria i Competitivitat, Espanya. 2018-2021.

En el camp de la gestió, ha estat secretari del departament durant dos anys, i durant 10 anys (2007-2017) ha estat Director del campus virtual de la universitat.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
09/09/2019 28/07/2020 dimarts 10.00 11.00 A-106/ Guillem Cifre

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22037 - Comunicació Audiovisual i Multimèdia en Educació Infantil
22025 - Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I.
22306 - Tecnologies de la Inf. i la Comunicació (TIC) per a la Intervenció Socioed.
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil
11054 - Difusió i Transferència
11053 - Metodologia d'Investigació en Tecnologia Educativa
11055 - Pràctiques Externes
11056 - Treball de Fi de Màster

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10910 - Medis de Comunicació i Primera Infància
11053 - Metodologia d'Investigació en Tecnologia Educativa
11054 - Difusió i Transferència
  • Màster U. de Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 2017-18, 2018-19
11055 - Pràctiques Externes
11056 - Treball de Fi de Màster
  • Màster U. de Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 2015-16, 2016-17
11060 - Disseny d'Investigació
22025 - Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I.
22030 - Pràcticum II (3-6)
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil
22037 - Comunicació Audiovisual i Multimèdia en Educació Infantil
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
  • Grau d'Educació Primària 2014-15
22306 - Tecnologies de la Inf. i la Comunicació (TIC) per a la Intervenció Socioed.

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Tecnologia educativa (GTE) Membre
Google+ UIB