Botar al contingut
Escolta

Dr. Sebastià Verger Gelabert

Dr. Sebastià Verger Gelabert
Professor titular d'universitat
Didàctica i Organització Escolar
 • Despatx B-104Primer pisGuillem Cifre de Colonya

Currículum

Currículum breu

Dr. en Ciències de l'Educació, professor Titular d'Universitat de Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears. Investigador Principal del grup de recerca GREID (Escola Inclusiva i Diversitat) i membre de el Grup d'Investigació GITED (Infància, Tecnologia, Educació i Diversitat).

Codirector de l'Màster en Primera Infància: perspectives actuals i línies de recerca (des de juny de 2017); Codirector de l'Postgrau d'Especialista Universitari en Atenció Primerenca i Vicedegà de la Facultat d'Educació (des de febrer de 2020).

Sexennis d'Investigació: 1

Sexennis de Transferència: 1

Ha participat en diversos projectes de recerca finançats en convocatòries competitives tant a nivell nacional com autonòmic, així com en diversos projectes universitaris d'investigació, millora de la docència i cooperació a el desenvolupament. Els dos més recents en les convocatòries R + D, com a investigador principal i en l'àmbit de la Pedagogia Hospitalària, són: 'Anàlisi i intervenció educativa per a la millora de la qualitat de vida de l'alumnat amb malalties cròniques' (EDU 18777 / 2010- 2013) i 'Solucions educatives per a la millora de la qualitat de vida de l'infant amb malaltia minoritària des d'una intervenció innovadora i transdisciplinar' (EDU2016-79402-R). Pel que fa als projectes autonòmics, destaquen cinc realitzats com a IP a través de l'Oficina de Cooperació Universitària i sota la temàtica de la Pedagogia Hospitalària, quatre dels quals en col·laboració amb l'Associació Aprenc Amb tu del Perú i actualment treballa en el projecte 'COVID -19 i Pedagogia Hospitalària: solucions inclusives i tecnològiques en temps de confinament 'de la Convocatòria de Recerca de l'Impacte Social aplicat a al Desenvolupament Humà Sostenible en el context de la COVID 19.

Articles destacats en els darrers 5 anys:

Verger, S.; Negre, F.; M.R. Rosselló; Paz-Lourido, B (2020). Inclusion and equity in educational services for children with rare diseases: Challenges and opportunities. Children and Youth Services Review, 119 JCR: 1,521 SJR: 0,796

Paz-Lourido, B.; Negre, F.; De la Iglesia, B.; Verger, S. (2020). Influence of schooling on the health- related quality of life of children with rare diseases. Health And Quality Of Life Outcomes. 18:109. JCR: 2,318 SJR: 1,083

Bagur, S.; Verger, S. (2020). Evidencias y retos de la Atención Temprana: el modelo centrado en la familia. Siglo Cero. 51-4, pp.69-92. SJR: 0,19

Verger, S.; Rosselló, M.R.; De la Iglesia, B. (2016). Educación Física y atención al alumnado con enfermedad crónica en la escuela. Revista de Psicología del Deporte. 25-1, pp.195-200. JCR: 0,647 SJR: 0,245

Cunha de Araújo, C.; Paz-Lourido, B.; Verger, S. (2016). Tipos de apoyo a las familias con hijos con discapacidad y su influencia en la calidad de vida familiar. Ciencia & Saude Coletiva. 21-10, pp.3121-3130 JCR: 0,780

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2021-22

Direcció de tesis

Director de tesis al curs 2021-22 al següents programes de doctorat:

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on on la va impartir
10774 - Condicions, Eines i Recursos per Atendre la Diversitat en l'E.P.
 • Màster Universitari en Educació Inclusiva2020-21
10775 - Desenvolupament Curricular i Organitzatiu per Atendre la Diversitat en E.S.
10826 - Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca
 • Màster Universitari de Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2016-17
10829 - Pràctiques
10830 - Treball de Fi de Màster
10906 - Concepcions i Perspectives Actuals sobre la Primera Infància
 • Màster Universitari en Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2020-21
10912 - Pràctiques Externes
 • Màster Universitari de Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2018-19, 2019-20
10913 - Treball de Fi de Màster
 • Màster Universitari de Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2016-17, 2018-19, 2019-20
 • Màster Universitari en Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2020-21
10914 - Pràctiques
 • Màster Universitari de Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2018-19, 2019-20
 • Màster Universitari en Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2020-21
10915 - Treball de Fi de Màster
 • Màster Universitari de Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2019-20
 • Màster Universitari en Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2020-21
10995 - Tècniques de Benestar en la Primera Infància
 • Màster Universitari de Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2018-19, 2019-20
 • Màster Universitari en Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2020-21
22010 - Educació Inclusiva
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil
22111 - Educació Inclusiva
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
 • Grau d'Educació Primària2020-21
22129 - Pràctiques II d'Educació Primària
 • Grau d'Educació Primària2020-21
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
22163 - Pràctiques de Menció: Suport Educatiu
 • Grau d'Educació Primària2020-21
22164 - Pràctiques de Menció: Audició i Llenguatge
 • Grau d'Educació Primària2020-21
22166 - Pràctiques de Menció: Educació Física
 • Grau d'Educació Primària2020-21
22167 - Pràctiques de Menció: Educació Musical i Artística
 • Grau d'Educació Primària2020-21
22168 - Pràctiques de Menció: Llengua Estrangera (Anglès)
 • Grau d'Educació Primària2020-21
22169 - Pràctiques de no Menció
22223 - Pràctiques de Pedagogia
22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia
22327 - Pràctiques II d'Educació Social
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Escola inclusiva i diversitat (GREID) Investigador principal
Grup de recerca en educació, comunicació i qualitat en salut (ECYCS) Col·laborador
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB