Botar al contingut
Escolta

Dr. Sebastià Verger Gelabert

Dr. Sebastià Verger Gelabert
Professor titular d'universitat
Didàctica i Organització Escolar
 • Despatx B-104primer pisGuillem Cifre de Colonya

Currículum

Currículum breu

Dr. en Ciències de l'Educació, professor Titular d'Universitat de Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears. Investigador Principal del grup de recerca GREID (Escola Inclusiva i Diversitat) i membre de el Grup d'Investigació GITED (Infància, Tecnologia, Educació i Diversitat).

Codirector de l'Màster en Primera Infància: perspectives actuals i línies de recerca (des de juny de 2017); Codirector de l'Postgrau d'Especialista Universitari en Atenció Primerenca i Vicedegà de la Facultat d'Educació (des de febrer de 2020).

Sexennis d'Investigació: 2

Sexennis de Transferència: 1

Ha participat en diversos projectes de recerca finançats en convocatòries competitives tant a nivell nacional com autonòmic, així com en diversos projectes universitaris d'investigació, millora de la docència i cooperació a el desenvolupament. Els dos més recents en les convocatòries R + D, com a investigador principal i en l'àmbit de la Pedagogia Hospitalària, són: 'Anàlisi i intervenció educativa per a la millora de la qualitat de vida de l'alumnat amb malalties cròniques' (EDU 18777 / 2010- 2013) i 'Solucions educatives per a la millora de la qualitat de vida de l'infant amb malaltia minoritària des d'una intervenció innovadora i transdisciplinar' (EDU2016-79402-R). Pel que fa als projectes autonòmics, destaquen cinc realitzats com a IP a través de l'Oficina de Cooperació Universitària i sota la temàtica de la Pedagogia Hospitalària, quatre dels quals en col·laboració amb l'Associació Aprenc Amb tu del Perú i actualment treballa en el projecte 'COVID -19 i Pedagogia Hospitalària: solucions inclusives i tecnològiques en temps de confinament 'de la Convocatòria de Recerca de l'Impacte Social aplicat a al Desenvolupament Humà Sostenible en el context de la COVID 19.

Articles destacats en els darrers anys:

Bagur, S.; Verger, S. (2020) Evidencias y retos de la Atención Temprana: el modelo centrado en la familia. Siglo Cero.51-4, 69-92. DOI: https://doi.org/10.14201/scero20205146992

Bagur-Pons, S., Roselló-Ramón, M.R., Paz-Lourido, B., & Verger, S. (2021). El enfoque integrador de la metodología mixta en la investigación educativa. RELIEVE, 27(1), art. 3. http://doi.org/10.30827/relieve.v27i1.21053

Paz-Lourido, B.; Negre, F.; De la Iglesia, B.; Verger, S. (2020). Influence of schooling on the health- related quality of life of children with rare diseases. Health And

Riera-Negre, L.; Paz-Lourido, B.; Negre, F.; Rosselló, M.R.; Verger, S. (2021) Self-Perception of Quality of Life and Emotional Well-Being among Students Attending Hospital Classrooms during COVID-19 Pandemic.Healthcare 2021,9, 943. https://doi.org/10.3390/healthcare9080943

Verger, S, Riquelme, I, Bagur, S. and Paz-Lourido, B. (2021) Satisfaction and Quality of Life of Families Participating in Two Different Early Intervention Models in the Same Context: A Mixed Methods Study. Front. Psychol. 12:650736. doi: 10.3389/fpsyg.2021.650736

Verger, S.; Negre, F.; Fernández-Hawrylak, M.; Paz-Lourido, B. (2021). The Impact of the Coordination between Healthcare and Educational Personnel on the Health and Inclusion of Children and Adolescents with Rare Diseases. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 6538. https://doi.org/10.3390/ijerph18126538

Verger, S.; Negre, F.; M.R. Rosselló; Paz-Lourido, B (2020). Inclusion and equity in educational services for children with rare diseases: Challenges and opportunities. Children and Youth Services Review, 119(1). DOI: https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105518 JCR: 2,519 SJR: 0,796

Bagur, S., Paz-Lourido, B., Rosselló , M.R. & Verger, S. (2022): Empowerment, anxiety and depression in families using early childhood intervention services, European Journal of Special Needs Education, DOI: 10.1080/08856257.2022.2062908

Bagur, S., Paz-Lourido, B., Mut-Amengual, B., & Verger, S. (2022). Relationship between parental mental health and developmental disorders in early childhood. Health & Social Care in the Community, 00, 1-10 https://doi.org/10.1111/hsc.13891

Cañas-Lerma, A. J., Campos-Vidal, J. F., & Verger, S. (2022). "Our focus is on illness and loneliness": Volunteer work engagement, compassion satisfaction, compassion fatigue, self-care and motivations to volunteer. Health & Social Care in the Community, 00, 1-14. https://doi.org/10.1111/hsc.13934

El Jouhri, N., Bagur, S., Verger, S. & Rosselló-Ramon, M. R. (2022). El alumnado inmigrante y la mediación lingüística infantojuvenil. MAGIS, Revista Internacional de Investigación en Educación, 15, 1-25. doi: 10.11144/Javeriana.m15.aiml

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2023-24

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
10774 - Condicions, Eines i Recursos per Atendre la Diversitat en l'E.P.
 • Màster Universitari en Educació Inclusiva2020-21
10775 - Desenvolupament Curricular i Organitzatiu per Atendre la Diversitat en E.S.
 • Màster Universitari d'Educació Inclusiva2018-19
10829 - Pràctiques
10830 - Treball de Fi de Màster
10906 - Concepcions i Perspectives Actuals sobre la Primera Infància
 • Màster Universitari en Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2020-21, 2021-22
10912 - Pràctiques Externes
 • Màster Universitari de Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2018-19, 2019-20
 • Màster Universitari en Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2021-22
10913 - Treball de Fi de Màster
 • Màster Universitari de Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2018-19, 2019-20
 • Màster Universitari en Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2020-21, 2021-22, 2022-23
10914 - Pràctiques
 • Màster Universitari de Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2018-19, 2019-20
 • Màster Universitari en Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2020-21, 2021-22
10915 - Treball de Fi de Màster
 • Màster Universitari de Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2019-20
 • Màster Universitari en Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2020-21, 2021-22, 2022-23
10995 - Tècniques de Benestar en la Primera Infància
 • Màster Universitari de Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2018-19, 2019-20
 • Màster Universitari en Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2020-21, 2021-22
11867 - Programes d'Atenció Primerenca
 • Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa2022-23
11879 - Pedagogia Hospitalària
 • Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa2022-23
11904 - Pràctiques Externes
 • Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa2022-23
11905 - Treball Final de Màster
 • Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa2022-23
22010 - Educació Inclusiva
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil
22111 - Educació Inclusiva
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
22129 - Pràctiques II d'Educació Primària
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
22163 - Pràctiques de Menció: Suport Educatiu
22164 - Pràctiques de Menció: Audició i Llenguatge
22166 - Pràctiques de Menció: Educació Física
22167 - Pràctiques de Menció: Educació Musical i Artística
22168 - Pràctiques de Menció: Llengua Estrangera (Anglès)
22169 - Pràctiques de no Menció
22223 - Pràctiques Acadèmiques Externes de Pedagogia
22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia
22304 - Mètodes i Tècniques d'Investigació Educativa
 • Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa2022-23
22326 - Pràctiques I d'Educació Social
22327 - Pràctiques II d'Educació Social
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Escola inclusiva i diversitat (GREID) Investigador principal
Grup de recerca en educació, comunicació i qualitat en salut (ECYCS) Col·laborador
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB