Botar al contingut
 

Dr. Sebastià Verger Gelabert

personal.uib.cat/s.verger
Dr. Sebastià Verger Gelabert
Professor titular d'universitat
Didàctica i Organització Escolar

Dr. Sebastià Verger Gelabert

personal.uib.cat/s.verger

Currículum

Currículum breu

Sebastià Verger Gelabert

Dr. en Ciències de l'Educació, professor del Departament de Pedagogia
Aplicada i Psicologia de la Educació de la Universitat de la Illes Balears, membre del grup de recerca GREID (Educació Inclusiva i Diversitat), director del Postgrau Universitari d'Especialització en Atenció
Primerenca y co-director del projecte INEDITHOS. Les seves línies d'investigació se centren en la Educació Inclusiva i la Pedagogia Hospitalària. Ha participat en diversos projectes de investigació finançats en las convocatòries d'I+D+I, entre les que destaca: 'Anàlisi e Intervenció educativa de nins y nines amb malalties cròniques'. Actualment és membre del grup d'investigació de l'OBSER de la Federació Espanyola de Malalties Rares.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
10/09/2018 31/07/2019 dilluns 09.00 10.00 B-104

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22111 - Educació Inclusiva
22010 - Educació Inclusiva
22223 - Pràctiques de Pedagogia
22327 - Pràctiques II d'Educació Social
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social
22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia
10775 - Desenvolupament Curricular i Organitzatiu per Atendre la Diversitat en E.S.
10829 - Pràctiques
10914 - Pràctiques
10912 - Pràctiques Externes
10830 - Treball de Fi de Màster
10913 - Treball de Fi de Màster
10915 - Treball de Fi de Màster

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10692 - Característiques Organitzatives i Curriculars de les Etapes i dels Centres
10775 - Desenvolupament Curricular i Organitzatiu per Atendre la Diversitat en E.S.
10779 - Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca
  • Màster Universitari d'Educació Inclusiva 2013-14
  • Màster Universitari de Primera Infància:Perspectives i Línies d'Intervenció 2013-14
10826 - Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca
  • Màster Universitari de Primera Infància:Perspectives i Línies d'Intervenció 2014-15, 2015-16, 2016-17
10829 - Pràctiques
10830 - Treball de Fi de Màster
10913 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari de Primera Infància:Perspectives i Línies d'Intervenció 2016-17, 2017-18
22010 - Educació Inclusiva
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil
22111 - Educació Inclusiva
22129 - Pràctiques II d'Educació Primària
  • Grau d'Educació Primària 2014-15
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
22163 - Pràctiques de Menció: Suport Educatiu
22164 - Pràctiques de Menció: Audició i Llenguatge
  • Grau d'Educació Primària 2014-15
22223 - Pràctiques de Pedagogia
22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia
22327 - Pràctiques II d'Educació Social

Recerca

Google+ UIB