Botar al contingut
Escolta

Dra. María del Carmen Orte Socías

Dra. María del Carmen Orte Socías
Catedràtica d'universitat
Teoria i Història de l'Educació
 • Despatx B-202Segon pisGuillem Cifre de Colonya

Currículum

Currículum breu

Carmen Orte Socias és Llicenciada en Psicologia i Doctora en Ciències de l'Educació. És Catedràtica d'Universitat. Té 5 quinquennis de docència reconeguts i 4 sexennis de recerca. Té activa l'excel·lència investigadora.
És la IP en temàtiques de programes de prevenció familiar basats en l'evidència científica del Grup de Recerca i Formació Educativa i Social (GIFES), de la UIB. En l'àmbit de la formació al llarg de tota la vida, va crear la Universitat Oberta per a Majors (UOM) el curs 1997-1998 i l'ha dirigit fins al mes de juliol de 2013. En l'àmbit de l'educació familiar i en el de l'aprenentatge al llarg de tota la vida té tres investigacions competitives actives, una nacional i dues europees. És la directora de la Càtedra d'Atenció a la Dependència i Promoció de l'Autonomia personal i la directora de l'Anuari de l'Envelliment Illes Balears i la Codirectora de l'Anuari de l'Educació de les Illes Balears 2015. És la Directora de la International Summer Sènior University. És la directora del Laboratori d'Investigació sobre Família i Modalitats de Convivència (LIFAC).

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb la professora per a fer una tutoria

Direcció de tesis

Directora de tesis al curs 2021-22 al següents programes de doctorat:

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on on la va impartir
10895 - Models d'Intervenció Educativa per a la Competència Familiar
 • Màster U. en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família2019-20
 • Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família2016-17, 2017-18, 2019-20
 • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família2020-21
 • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família2020-21
10905 - Treball de Fi de Màster (Professional)
 • Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família2016-17, 2017-18
10988 - Sistemes Interns d'Avaluació de Programes, Serveis i Institucions de Menors
 • Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família2016-17
10990 - Treball de Fi de Màster (Investigador)
 • Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família2017-18
11045 - Tèc. d'Interv. Educ. i Conductuals en Infància, Adolescència i Família
 • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família2020-21
11048 - Pràctiques d'Intervenció amb Infància, Adolescència i Família
 • Màster U. en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família2019-20
 • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família2020-21
11049 - Treball de Fi de Màster Orientat al Desenvolupament de la Capacitat Investigadora
 • Màster U. en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família2019-20
 • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família2020-21
11050 - Treball de Fi de Màster Orientat Al Desenv. de la Cap. Investigadora Avanç
 • Màster U. en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família2019-20
22307 - Intervenció Socioeducativa sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social I
22309 - Anàlisi de Dades en la Investigació Educativa
22315 - Intervenció Socioeducativa amb la Família
22326 - Pràctiques I d'Educació Social
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Investigació i formació educativa i social (GIFES) Investigadora principal
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB