Botar al contingut
Escolta

Dra. María del Carmen Orte Socías

Dra. María del Carmen Orte Socías
Catedràtica d'universitat
Teoria i Història de l'Educació
 • Despatx B-202Segon pisGuillem Cifre de Colonya

Currículum

Currículum breu

Carmen Orte Socias és Llicenciada en Psicologia i Doctora en Ciències de l'Educació. És Catedràtica d'Universitat. Té 5 quinquennis de docència reconeguts, 4 sexennis de recerca i 1 sexenni dínnovació i transferència. Té activa l'excel·lència investigadora.
És la IP en temàtiques de programes de prevenció familiar basats en l'evidència científica del Grup de Recerca i Formació Educativa i Social (GIFES), de la UIB. En l'àmbit de la formació al llarg de tota la vida, va crear la Universitat Oberta per a Majors (UOM) el curs 1997-1998 i l'ha dirigit fins al mes de juliol de 2013. En l'àmbit de l'educació familiar i en el de l'aprenentatge al llarg de tota la vida té tres investigacions competitives actives, una nacional i dues europees. És la directora de la Càtedra d'Atenció a la Dependència i Promoció de l'Autonomia personal i la directora de l'Anuari de l'Envelliment Illes Balears i la Codirectora de l'Anuari de l'Educació de les Illes Balears 2015. És la Directora de la International Summer Sènior University. És la directora del Laboratori d'Investigació sobre Família i Modalitats de Convivència (LIFAC).

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb la professora per a fer una tutoria

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2021-22

Direcció de tesis

Directora de tesis l'any acadèmic 2021-22 als programes de doctorat següents:

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on on la va impartir
10895 - Models d'Intervenció Educativa per a la Competència Familiar
 • Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família2016-17, 2017-18, 2019-20
 • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família2019-20, 2020-21
 • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família2020-21
10905 - Treball de Fi de Màster (Professional)
 • Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família2016-17, 2017-18
10988 - Sistemes Interns d'Avaluació de Programes, Serveis i Institucions de Menors
 • Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família2016-17
10990 - Treball de Fi de Màster (Investigador)
 • Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família2017-18
11045 - Tècniques d'Intervenció Educatives i Conductuals en Infància, Adolescència i Família
 • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família2020-21
11048 - Pràctiques d'Intervenció amb Infància, Adolescència i Família
 • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família2019-20, 2020-21
11049 - Treball de Fi de Màster Orientat al Desenvolupament de la Capacitat Investigadora
 • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família2019-20, 2020-21
11050 - Treball de Fi de Màster Orientat Al Desenv. de la Cap. Investigadora Avanç
 • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família2019-20
22307 - Intervenció Socioeducativa sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social I
22309 - Anàlisi de Dades en la Investigació Educativa
22315 - Intervenció Socioeducativa amb la Família
22326 - Pràctiques I d'Educació Social
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Investigació i formació educativa i social (GIFES) Investigadora principal
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB