Botar al contingut
Escoltar
 

Dra. Juana María Petrus Bey

personal.uib.cat/joana.petrus
Dra. Juana María Petrus Bey
Professora titular d'universitat
Geografia (Secretària i Subdirectora)
Anàlisi Geogràfica Regional

Dra. Juana María Petrus Bey

personal.uib.cat/joana.petrus

Currículum

Currículum breu

Formació acadèmica
1984. Llicenciada en Filosofia i Lletres, secció Geografia. Universitat de Palma
1985 Tesi de Llicenciatura en Geografia (1985) i Doctoral (1989) (Excel¿lent cum Laude)
Trajectòria docent. Docent des del 1989 al Departament de Geografia (abans dit Ciències de la Terra) de la UIB Àrea: Anàlisi Geogràfica Regional. Des de 1992 com a TU. Docent a la Facultat de Filosofia i Lletres, en la Escola i Facultat de Turisme, en la Facultat de Dret (Grau propi en Seguretat i Ciències Policials i Grau en Dret). Màster Oficial en Anàlisi, Planificació i Gestió en Àrees Litorals. Col¿laboradora docent en l'Escola Balear d'Administració Pública.

Principals projectes
¿ Design and evaluation of residential patterns in the mediterranean region apropiate to sustainable development of environmentally deteriorated rural area IP: Joana Maria Petrus Bey EVCL - Environment and Climate. UE - Unión Europea ENV4 CT97 0656 (1998 -2001)
¿ Las articulaciones entre el turismo balneario y el turismo cultural a través de los ejemplos de Marruecos y Mallorca. (Implicaciones económicas y socio-espaciales). IP: Miquel Seguí Llinàs. Programa de Cooperación Interuniversitaria hispano marroquí. CIEM (Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació - Agència Espanyola de Cooperació Internacional) Ministerio de Asuntos Exteriores (2004-2005)
¿La Movilidad Cotidiana y las Dinámicas de proximidad. Un enfoque territorial, social y mediambiental Programa: IEXE - EXPLORA CSO2013-42513-P IP: Carme Miralles-Guasch (UAB) (2014-2018)

Direcció de tesis doctorals
¿ Rueda Hurtado, Rocío (1997): Propiedad, tenencia de la tierra y proceso de urbanización. La Unión de Ejidos 'Plan de Ayala' hasta 1992: de crisis agrícola a crisis urbana. UIB. Calificació: Excel¿lent cum laude
¿ Sampaio, Helena Stela (2014): La sostenibilidad de la protección del patrimonio natural en la explotación del turismo. Áreas de Protección Ambiental en la costa oeste de Ceará. Brasil. UIB (Excel¿lent cum laude)
Publicacions destacades
¿ Petrus Bey, J.M. (1990): El espacio comercial de los puertos de Baleares Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca, Ibiza y Formentera, pp. 232 ISBN: 8477381070
¿ Seguí, J.M.; Petrus, J.M. (1991): Geografía de redes y sistemas de transporte. Editorial Síntesis, Colección Espacios y Sociedades vol. 16 pp.130
¿ Manera, C.; Petrus, J.M. (Ed) (1991): Del taller a la fàbrica. El procés d'industrialització a Mallorca. Ajuntament de Palma
¿ Manera Erbina, C.; Escartín, J. M.; Petrus, J.M. (1994): «La rôle de l'Ille de Majorque dans la formation des réseaux de transport européens (1945-1973)» in Les reseaux européens transnationaux, XIXème-XXème siècles. Quels enjeux?. Merger, M.; Carreras, A.;Giuntini, A. (dir.). Quest Edit. Pp.285-302 (Nantes, França) ISBN: 2-908261-54-5
¿ Petrus, J.M.; Seguí, J.M.; Martínez, R. (2011) 'La geografía del transporte en la encrucijada de varias ciencias sociales: algunas posibilidades de renovación' in Geografía de los Transportes, Circulación y Logística, Editorial UNESP. Ourinhos, Brasil

Experiència en gestió i administració pública

Ha estat secretària i directora de departament, vicerectora d'Alumnes i Campus, Directora General d'Esports de la CCAA, directora del Màster Oficial APGAL; presidenta de la Conferència Estatal de Defensors Universitaris-CEDU del 2013 al 2015 i Síndica de Greuges a la UIB (2010-2016).

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
09/09/2019 30/06/2020 dimarts 11.00 13.00 Despatx 41. Edifici Guillem Colom

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20501 - Recursos Territorials
21101 - Territori i Societat
21132 - Treball de Fi de Grau de Geografia

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10632 - Mètodes i Estratègies en la Gestió Integrada en Àrees Litorals
  • Màster Universitari d'Anàlisi, Planificació i Gestió en Àrees Litorals 2014-15
10635 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari d'Anàlisi, Planificació i Gestió en Àrees Litorals 2014-15
20501 - Recursos Territorials
21101 - Territori i Societat
21132 - Treball de Fi de Grau de Geografia

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Turisme, Mobilitat i Territori (GITMOT) Membre

Especialitats

Google+ UIB