Botar al contingut
Escolta

Dr. Antoni Pons Biescas

Dr. Antoni Pons Biescas
Catedràtic d'universitat
Bioquímica i Biologia Molecular
  • Despatx 25Segon pisGuillem Colom i Casasnovas

Currículum

Currículum breu

Catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de les Illes Balears. Director del Laboratori en Ciències de la Activitat Física de la UIB. Línies de recerca actuals: Bioquímica de la nutrició i dels aliments; Epidemiologia Nutricional; Estrès oxidatiu i la seva regulació; Bioquímica de l'Activitat Física i la seva interacció amb la nutrició. Ha estat Investigador principal de projectes subvencionats en convocatòries públiques: dos projectes que han generat transferència de resultats a l'empresa (PTR89-0039; PTR91-0091), un projecte de recerca bàsica (PB92-0728-C03), un projecte de recerca en Esport i Alimentació (DEP2005-00238-C04-02), un projecte de l'Acció Estratègica en Salut 2008 d'Esport, Salut i Alimentació (DPS08-07033-C03-3), un projecte subvencionat pel Consell Superior d'Esports (10/UNI/10-00), un projecte del Pla Nacional de Recursos i Tecnologies Agroalimentàries (AGL2007 62806), un projecte en l'Acció Estratègica en Salut 2014 com co-Investigador Principal (PI14/00636) que se centra en l'estudi PREDIMED-DM, participa en una acció COST (OC-2016-1-20695) finançada per la Comissió Europea, és membre d'un equip de recerca del CIBEROBN (CB12/03/30038) i a més de projectes subvencionats en convocatòries competitives de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i altres subvencionats per empreses en els quals hi ha hagut transferència de resultats. Ha efectuat aportacions científiques en els camps de les Ciències de l'Esport, Dietètica i Nutrició, Bioquímica i Fisiologia, amb més de 210 articles publicats en revistes científiques internacionals d'impacte. Té experiència en l'estudi de l'acció d'antioxidants, hiperoxia/hiperbaria, sobre l'estrès oxidatiu en esportistes, controls i en afectats de porfíria i de síndrome metabòlica, en particular sobre la funcionalitat del sistema immune en els seus aspectes pro/anti-inflamatoris. Té experiència en assajos d'intervenció nutricional com l'estudi PREDIMED de prevenció de síndrome metabòlica amb dieta mediterrània i activitat física. Ha descrit els efectes de la hipòxia/reoxigenación i de la hiperbaria sobre l'equilibri oxidatiu en bussejadors d'apnea i amb escafandre (Physiol Genomics. 2014; 1,46:647-54; Med Sci Sports Exerc. 2009; 41:1271-6). Ha desenvolupat un model d'activitat física que indueix estrès oxidatiu (Br J Sports Med 43:186-90, 2009). Ha evidenciat que la suplementació de la dieta amb nivells d'antioxidants 10 vegades la dosi diària recomanat retarda els llindars ventilatoris (Aguiló et al. J Sports Sci, 25,1203-1210,2007), potència l'activitat basal d'enzims antioxidants en neutròfils i la desgranulación d'enzims antioxidants, permet una millor resposta del neutròfil enfront de l'expressió de molècules d'adhesió (Free Rad Biol Med 37,1744-1755,2004), disminueix el grau d'estrès oxidatiu post-exercici dels limfòcits potenciant les defenses antioxidants i disminuint el mal oxidatiu (Eur J Clin Nutr 59:781-788,2005). Posseeix àmplia experiència en la determinació de les activitats, nivells i expressió gènica de proteïnes antioxidants i inflamatòries en situacions d'activitat física i de suplementació nutricional (Br J Nutr, 103:69-76, 2010; Cytokine, 69,155-64, 2014). Ha participat en estudis a doble cec creuat de suplementació de la dieta amb nitrat o placebo amb l'objectiu de valorar la influència del nitrat sobre el rendiment esportiu (Med. Sci. Sports Exerc, 44,2400-2409,2012) i l'estat antioxidant i inflammatori d'afectats de syndrome metabòlica (Antioxidants 9(7):596, 2020; J Clin Med. 10(12):2618, 2021).

Curriculum breu

Catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de les Illes Balears a temps complet. Director del Laboratori en Ciències de la Activitat Física d'aquesta universitat. Les línies de recerca actuals: Bioquímica de la nutrició i dels aliments; Epidemiologia Nutricional; Estrès oxidatiu i la seva regulació; Bioquímica de l'Activitat Física i la seva interacció amb la nutrició. Ha estat Investigador principal i té experiència en la direcció de projectes subvencionats en convocatòries públiques: dos projectes que han generat transferència de resultats a l'empresa (PTR89-0039; PTR91-0091), un projecte de recerca bàsica (PB92-0728-C03), un projecte de recerca en Esport i Alimentació (DEP2005-00238-C04-02), un projecte de l'Acció Estratègica en Salut 2008 d'Esport, Salut i Alimentació (DPS08-07033-C03-3), un projecte subvencionat pel Consell Superior d'Esports (10/UNI/10-00), un projecte del Pla Nacional de Recursos i Tecnologies Agroalimentàries (AGL2007 62806), un projecte en l'Acció Estratègica en Salut 2014 com co-Investigador Principal (PI14/00636) que se centra en l'estudi PREDIMED-DM, participa en una acció COST (OC-2016-1-20695) finançada per la Comissió Europea, és membre d'un equip de recerca del CIBEROBN (CB12/03/30038) i a més de projectes subvencionats en convocatòries competitives de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i altres subvencionats per empreses en els quals hi ha hagut transferència de resultats. Ha efectuat aportacions científiques en els camps de les Ciències de l'Esport, Dietètica i Nutrició, Bioquímica i Fisiologia, amb més de 210 articles publicats en revistes científiques internacionals d'impacte. Té experiència en l'estudi de l'acció d'antioxidants, hiperoxia/hiperbaria, hipòxia/reoxigenación sobre l'estrès oxidatiu en esportistes, controls i en afectats de porfíria, en particular sobre la funcionalitat del sistema immune en els seus aspectes pro/anti-inflamatoris. Així mateix té experiència en assajos d'intervenció nutricional com l'estudi PREDIMED de prevenció de síndrome metabòlica amb dieta mediterrània i activitat física. Ha descrit els efectes de la hipòxia/reoxigenación i de la hiperbaria sobre l'equilibri oxidatiu en bussejadors d'apnea i amb escafandre (Sureda et al Physiol Genomics. 2014; 1,46:647-54; Sureda et al Med Sci Sports Exerc. 2009; 41:1271-6). Ha desenvolupat un model d'activitat física que indueix estrès oxidatiu (Sureda et al. Br J Sports Med 43:186-90, 2009). Ha evidenciat que la suplementació de la dieta amb nivells d'antioxidants 10 vegades la dosi diària recomanat retarda els llindars ventilatoris (Aguiló et al. J Sports Sci, 25,1203-1210,2007), potència l'activitat basal d'enzims antioxidants en neutròfils i la desgranulación d'enzims antioxidants, permet una millor resposta del neutròfil enfront de l'expressió de molècules d'adhesió (Sureda et al. Free Rad Biol Med 37,1744-1755,2004), disminueix el grau d'estrès oxidatiu post-exercici dels limfòcits potenciant les defenses antioxidants i disminuint el mal oxidatiu (Casis et al Eur J Clin Nutr 59:781-788,2005). Posseeix àmplia experiència en la determinació de les activitats, nivells i expressió gènica de proteïnes antioxidants i inflamatòries en situacions d'activitat física i de suplementació nutricional (Ferrer et al Br J Nutr, 103:69-76, 2010; Capó et al Cytokine, 69,155-64, 2014). Ha participat en estudis a doble cec creuat de suplementació de la dieta amb nitrat o placebo amb l'objectiu de valorar la influència del nitrat sobre el rendiment esportiu (Bescós et al Med. Sci. Sports Exerc, 44,2400–2409,2012). Ha presentat 215 comunicacions/poster  en reunions i congressos de les SEBBM, SFRR-Europe, FEMEDE, SENC, FESNAD.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Direcció de tesis

Director de tesis l'any acadèmic 2021-22 als programes de doctorat següents:

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on on la va impartir
11680 - L'Alimentació en L'Època de les Grans Civilitzacions de L'Antiguitat i en
11681 - El Flux de Persones i d'Aliments a través dels Continents: Les ...
11690 - Bases Fisiològiques, Metabòliques i Nutricionals en l'Activitat Física
11695 - Dieta Complementària i el seu Disseny
11696 - Alimentació i Esport
11725 - Treball de Fi del Màster
21500 - Bioquímica
21505 - Enzimologia i Interaccions Moleculars
21521 - Bioquímica dels Aliments
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB