Botar al contingut
Obert el termini de la convocatòria ordinària d'admissió general a grau
Del 3 de juny a les 9.30 h al 3 de juliol a les 21 hores

Dr. Pedro Antonio Munar Bernat

Dr. Pedro Antonio Munar Bernat
Catedràtic d'universitat
Dret Civil
  • Despatx DA110primer pisGaspar Melchor de Jovellanos

Currículum

Currículum breu

Llicenciat en Dret UIB (1987). Premi Extraordinari de Llicenciatura.
Doctor en Dret per la UIB, 1990.
Des de 1992 a 2009 ha estat Professor Titular d'Universitat de Dret civil; des de gener de 2010 és Catedràtic de Dret civil de la Universitat de les Illes Balears.
És magistrat suplent de l'Audiència Provincial de les Illes Balears des de 1993.
És vocal permanent de la Secció Primera de la Comissió General de Codificació, Ministeri de Justícia, des de novembre de 2015.
Ha estat membre de la Comissió Assessora de Dret Civil de la CAIB en dues etapes, 2004-2009 i 2014-2017.
Ha estat Vocal de la Comissió Verifica Máster de Ciències Socials y Jurídiques 2, de ANECA (2009-2014)
Coordinador del Programa de Doctorat en Dret de la UIB.
Una de les seves línies d'investigació més remarcables ha estat i segueix sent la del fenomen jurídic de l'actualment denominat aprofitament per torn, matèria sobre la qual va versar la seva tesi doctoral. Gràcies a la seva dedicació, el Ministeri de Justícia el va nomenar membre de la Comissió redactora de el Projecte de llei de el dret d'aprofitament per torns de béns immobles (1997), que es va convertir en la Llei 42/1998, de 15 de desembre. Ha publicat tres monografies, capítols de llibre i articles en revistes científiques sobre la matèria.
Entre les seves publicacions dels últims 5 anys es poden destacar:
- 'Artículo 268', 'Artículo 269', 'Artículo 270', 'Artículo 282', 'Artículo 283', 'Artículo 284', 'Artículo 285', 'Artículo 286', 'Artículo 287', 'Artículo 288', 'Artículo 289', 'Artículo 290'. Comentario articulado a la reforma civil y procesal en materia de discapacidad. Mª Paz García Rubio - Mª Jesús Moro Almaraz (Directoras), Ignacio Varela Castro (coordinador). Civitas Thomson Reuters, 2022
- 'El desdoblamiento de las utilidades del objeto del contrato' Estudios de derecho de contratos. Antonio M. Morales Moreno (dir). Emilio V. Blanco Martínez (editor), Agencia Estatal Boletín del Oficial del Estado, 2022.
- 'Capítulo XI. Aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico'. Derecho de consumo: visión normativa y jurisprudencial actual. Santos Morón, María José / Mato Pacín, María Natalia (coord.). Ed. Tecnos, 2022, págs. 247-272- 'Los problemas que plantea el Reglamento (UE) nº 650\2012 en el tratamiento del pacto sucesorio de definición (arts. 50 y 51 CDCIB). A propósito de la STSJ Illes Balears, de 14 de mayo de 2021''. Revista de Derecho Civil, VIII, 4, 2021.
- Principios y preceptos de la reforma legal de la discapacidad. El Derecho en el umbral de la política. Pedro A. Munar Bernat (dir). Marcial Pons, 2021.
- 'La vente d'immeuble à construire (Rapport espagnol)'. BOUCARD Hélène, LETE ACHIRICA Javier, SCHÜTZ Rose-Noëlle, SAVAUX Éric (dir.) et PAZOS CASTRO Ricardo (collab.), Les recodifications du droit de la vente en Europe, Poitiers, Presses universitaires juridiques de Poitiers diff. LGDJ Lextenso éditions, 2020, (collection de la Faculté de droit et des sciences sociales).
- 'Turismo, vivienda y economía colaborativa'. Pedro A. Munar Bernat, Mª Angustias Martos Calabrús, Rocío López San Luis, Víctor Bastante Granell ((Directores). Aranzadi, 2020.
- 'La curatela: principal medida de apoyo de origen judicial para las personas con discapacidad'. Revista de Derecho Civil, V, 3.
- 'Artículo 19', 'Artículo 21','Artículo 22', 'Artículo 23' Las modificaciones al Código civil del año 2015. Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano (Editor). Tirant lo Blanch, 2016
- 'Capítulo 4. La modificación del Código de Buenas Prácticas' y 'Capítulo 5. La suspensión del lanzamiento'. Comentarios a la Ley de Mecanismo de Segunda Oportunidad.Thomson Reuters - Aranzadi, 2016
Ha dictat unes 50 conferències en diferents fòrums, com ara el Parlament Europeu, la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació, Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears, Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya, el Col·legi Notarial de Balears , l'Assemblea d'Alcaldes de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears, o els col·legis d'advocats de Barcelona i Palma de Mallorca, Associació de Propietaris de Finques Rústiques de Balears, a més d'en diferents universitats espanyoles i estrangeres.
Forma part de el Grup d'Estudis Jurídic-Civils. UIB. (Dir: Dra. Verdera Izquierdo).

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Direcció de tesis

Director de tesis l'any acadèmic 2023-24 als programes de doctorat següents:

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
11037 - Mòdul Especial
  • Màster Universitari en Advocacia2018-19
20428 - Donacions i Successions
20432 - Treball de Fi de Grau de Dret
20490 - Treball de Fi de Grau
20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Estudis jurídico-civils (EJC) Membre

Especialitats

Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB
Escolta