Botar al contingut
Escoltar
 

Dr. Jaime Pons Morro

personal.uib.cat/jaume.pons
Dr. Jaime Pons Morro
Catedràtic d'universitat
Física Aplicada

Dr. Jaime Pons Morro

personal.uib.cat/jaume.pons

Currículum

Currículum breu

Jaume Pons (Inca, 1966) és Llicenciat en Ciències, Secció Físiques, per la UIB el 1988 i Doctor en Física per la mateixa universitat el 1992. Després d'una estada post-doctoral l'any 1993 a la École Nationale Supérieure de Chimie de Paris i el Centre d'Etudes de Chimie Métallurgique-CNRS (França), el 1994 va guanyar una plaça de Professor Titular d'Universitat al Departament de Física de la UIB. Actualment és Catedràtic d'Universitat de l'àrea de Física Aplicada des de 2011.

La seva activitat investigadora s'ha dut a terme en el Grup de Física de Materials de la UIB. Les línies principals d'investigació son les transformacions de fase en sòlids, més concretament en aliatges amb memòria de forma convencionals i magnètics. Esta especialitzat en les tècniques de caracterització estructural i microstructural de materials, tals com la difracció de raigs X, microscòpia òptica i, fonamentalment, la microscòpia electrònica de transmissió convencional i d'alta resolució. Aquesta investigació s'ha fet en el marc de 22 projectes obtinguts en convocatòries competitives: 15 nacionals (5 com a Investigador Principal), 3 de la UE i 4 de CCAA. És coautor de més de 130 publicacions en revistes internacionals indexades en les categories de Metal·lúrgia Física, Ciència de Materials o Física Aplicada del 'Journal of Citation Reports' (WoS Researcher ID: M-3809-2018, ORCID ID: 0000-0002-3891-4145) i ha presentat unes 100 ponències a congressos. Ha obtingut 5 sexennis d'investigació (tots els possibles fins ara).

En l'àmbit docent Jaume Pons té 24 anys d'experiència com a responsable d'assignatures de grau i de postgrau. Ha dirigit 3 tesis doctorals i dues més en curs. Ha estat director del Màster Universitari de Física (actualment extingit) des del 2008 fins al 2014 i actualment és director del Màster Universitari de Física Avançada i Matemàtica Aplicada des del 2016.

També ha estat Secretari del Departament de Física del 1999 al 2004 i membre de la Junta Directiva (tresorer) de la 'Sociedad de Microscopía de España' des del 2007 fins al 2017.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21652 - Física Aplicada a les Ciències de la Salut
20358 - Materials I
11280 - Caracterització Estructural i Microestructural de Materials
11310 - Estada d'Investigació
11296 - Microscòpia Electrònica de Transmissió
11311 - Treball de Fi de Màster

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
11280 - Caracterització Estructural i Microestructural de Materials
11296 - Microscòpia Electrònica de Transmissió
11310 - Estada d'Investigació
  • Màster Universitari de Física Avançada i Matemàtica Aplicada 2017-18, 2018-19
11311 - Treball de Fi de Màster
20358 - Materials I
21012 - Termodinàmica
21028 - Física Experimental II
21029 - Física de l'Estat Sòlid
21036 - Mecànica de Sòlids
21652 - Física Aplicada a les Ciències de la Salut
21752 - Fonaments de Física
  • Doble titulació: Graus de Matemàtiques i Eng. Telemàtica (pla 2013) 2014-15
  • Grau d'Enginyeria Telemàtica 2014-15
  • Grau de Matemàtiques 2014-15
2285 - Introducció a la Física de l'Estat Sòlid

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Física de materials Membre
Google+ UIB