Botar al contingut
 

Dr. Joan Oliver Araujo

Dr. Joan Oliver Araujo
Catedràtic d'universitat
Dret Constitucional

Dr. Joan Oliver Araujo

Currículum

Currículum breu

Joan Oliver Araujo (Palma de Mallorca, 1959) és catedràtic de Dret Constitucional (des de 1992), Conseller del Consell Consultiu de les Illes Balears (des de 1993), Acadèmic de Número de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears (des de 2015), i director de l'Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional (des de 2018). Va ser President de dit Consell Consultiu i Secretari General de la Universitat de les Illes Balears. Número u de la seva promoció, ha obtingut el «Premi Extraordinari de Llicenciatura», el «Premi La Ley 1981», el «Premi Extraordinari de Doctorat», el «Premi Nicolás Pérez Serrano 1985» i el «Premi Josep Maria Vilaseca i Marcet 2010». És «Professor Distingit» de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú), «Professor Visitant» de la Universidad Tecnológica del Perú y «Hoste Distingit» de l'Ayuntamiento de Xalapa (México). El 1983 la Faculté Internationale de Droit Comparé (Estrasburg) el va becar, i el 1988 va ampliar estudis en la Càtedra de Dret Constitucional de la Università degli Studi di Siena. Periòdicament imparteix cursos i seminaris en diverses universitats europees i llatinoamericanes. És lletrat de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Madrid. Candidat a Magistrat del Tribunal Constitucional a proposta del Parlament de les Illes Balears (2015 i 2016).

Ha escrit, sol o en col·laboració, aquests quaranta-un llibres: La II República en Baleares: elecciones y partidos políticos (1983), El recurso de amparo (1986), Estudios sobre el Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares (1988), L'autonomia universitària de la Universitat de les Illes Balears (1990), Repertorio bibliográfico sobre la Corte Constitucional italiana (1990), El sistema político de la Constitución española de 1931 (1991), La objeción de conciencia al servicio militar (1993), El servicio militar: aspectos jurídicos y socio-económicos (1994), Constitución y Derecho Público (1995), Política y Derecho (1996), La división de poderes: el Poder Judicial (1996), Administraciones Públicas y Constitución (1998), Parlamento y sistema electoral (1999), Mujer y Constitución en España (2000), El Parlament (2000), Estudios de Derecho Constitucional (2001), Claves para una reforma constitucional (2001), Derechos humanos y Constitución en Iberoamérica (2002), La Constitución día a día (2003), La Constitución de 1978 y las Comunidades Autónomas (2003), La Constitució de 1978. Anotacions des de la perspectiva balear (2005), El Estado autonómico in fieri (2005), La España de las Autonomías: Reflexiones 25 años después (2005), El municipio en México y en el mundo (2006), Estudios sobre descentralización territorial: el caso particular de Colombia (2006), Los estatutos de los partidos políticos españoles (2007), Derechos y principios rectores en los Estatutos de Autonomía (2008), Comentarios al Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares (2008), Los órganos garantes de la autonomía política (2009), La reforma estatutaria y constitucional (2009), Estudios sobre la reforma de la Constitución Española (2010), El Parlament de les Illes Balears (2011), Los sistemas electorales autonómicos (2011), Constitución y democracia: ayer y hoy (2012), Constitución y desarrollo político (2013), Historia de los derechos fundamentales. Siglo XX (2014), El futuro territorial del Estado español (2014), Las barreras electorales: gobernabilidad versus representatividad (2017), La ciencia del Derecho Constitucional Comparado (2017), Regeneración democrática y reforma constitucional (2017) i Comentario a la Constitución Española: 40 Aniversario (2018). També ha publicat nombrosos articles de la seva especialitat en diverses revistes científiques nacionals i estrangeres.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
01/09/2018 31/07/2019 dilluns 17.00 19.00 DA-117 (Edifici Jovellanos)

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20410 - Dret Constitucional: Dret i Llibertats
20416 - Dret Constitucional: Organització de l'Estat
20432 - Treball de Fi de Grau de Dret

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
20410 - Dret Constitucional: Dret i Llibertats
20416 - Dret Constitucional: Organització de l'Estat
20432 - Treball de Fi de Grau de Dret
5025 - Drets Fonamentals i Llibertats Públiques
Google+ UIB