Botar al contingut
Escolta

Gabriel Jover Arbona

Gabriel Jover Arbona
Professor titular d'escola universitària
Economia Financera i Comptabilitat
  • Despatx DB121Primer pisGaspar Melchor de Jovellanos

Currículum

Currículum breu

Gabriel Jover Arbona. Nascut a Palma l'any 1959

Diplomat en ciències empresarials (1979) i llicenciat en ciències econòmiques i emnpresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (1982)

Professor Titular d'Escola Universitària d'economia financera i comptabilitat a la UIB desde 1988.

Professor del Màster d'Hisenda Pública, Sistema Impositiu i Procediments Tributaris de la UIB desde 1994 fins 2008

Membre de l'Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España desde 1988. Membre del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)

Delegat de la Escuela de Auditoría de l'Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España a la Agrupació de les Illes Baleares de 1993 fins 1999

Director del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic de la UIB desde 1999 fins 2004

Membre del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears desde 2011 fins a 2012

Coautor de les obres: Contabilidad financiera (Ediciones Pirámide). Contabilidad financiera, supuestos (Ediciones Pirámide). El impuesto sobre beneficios y la aplicación del resultado en la contabilidad de las sociedades (Editorial UIB). Contabilidad financiera, el modelo contable básico, teoría y supuestos (Editorial Pirámide). Contabilidad financiera, el Plan General de Contabilidad de 2007 (Editorial Pirámide). Contabilidad financiera, supuestos (Editorial Pirámide). Contabilidad financiera, el Plan General de Contabilidad, supuestos (Editorial Pirámide)

Ha impartit diversos cursos a organismes públics i professionals sobre comptabilitat financera, anàlisi comptable, auditoria, impost sobre beneficis.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on on la va impartir
10710 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari de Comptabilitat i Auditoria2015-16
21200 - Comptabilitat Financera I
21220 - Anàlisi i Auditoria Comptable
21222 - Treball de Fi de Grau d'Empresa
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB