Botar al contingut
 

Gabriel Jover Arbona

personal.uib.cat/gabriel.jover
Gabriel Jover Arbona
Professor titular d'escola universitària
Economia Financera i Comptabilitat

Gabriel Jover Arbona

personal.uib.cat/gabriel.jover

Currículum

Currículum breu

Gabriel Jover Arbona. Nascut a Palma l'any 1959

Diplomat en ciències empresarials (1979) i llicenciat en ciències econòmiques i emnpresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (1982)

Professor Titular d'Escola Universitària d'economia financera i comptabilitat a la UIB desde 1988.

Professor del Màster d'Hisenda Pública, Sistema Impositiu i Procediments Tributaris de la UIB desde 1994 fins 2008

Membre de l'Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España desde 1988. Membre del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)

Delegat de la Escuela de Auditoría de l'Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España a la Agrupació de les Illes Baleares de 1993 fins 1999

Director del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic de la UIB desde 1999 fins 2004

Membre del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears desde 2011 fins a 2012

Coautor de les obres: Contabilidad financiera (Ediciones Pirámide). Contabilidad financiera, supuestos (Ediciones Pirámide). El impuesto sobre beneficios y la aplicación del resultado en la contabilidad de las sociedades (Editorial UIB). Contabilidad financiera, el modelo contable básico, teoría y supuestos (Editorial Pirámide). Contabilidad financiera, el Plan General de Contabilidad de 2007 (Editorial Pirámide). Contabilidad financiera, supuestos (Editorial Pirámide). Contabilidad financiera, el Plan General de Contabilidad, supuestos (Editorial Pirámide)

Ha impartit diversos cursos a organismes públics i professionals sobre comptabilitat financera, anàlisi comptable, auditoria, impost sobre beneficis.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
01/09/2018 31/07/2019 dimarts 16.30 18.00 DB121 JOVELLANOS

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10710 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari de Comptabilitat i Auditoria 2015-16
21200 - Comptabilitat Financera I
21220 - Anàlisi i Auditoria Comptable
21222 - Treball de Fi de Grau d'Empresa
2629 - Anàlisi Comptable
  • Administració i Direcció d'Empreses 2013-14
Google+ UIB