Botar al contingut
Escoltar
 

Dra. Maria Rosa Rosselló Ramon

personal.uib.cat/mrosa.rossello
Dra. Maria Rosa Rosselló Ramon
Professora titular d'universitat
Didàctica i Organització Escolar

Dra. Maria Rosa Rosselló Ramon

personal.uib.cat/mrosa.rossello

Currículum

Currículum breu

Llicenciada en Pedagogia a l'any 1985 per la UIB, treballa com a mestra d'escola. Al 1991 s'incorpora al Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació en l'àrea de Didàctica i Organització Escolar, on realitza el seu doctorat i la seva carrera docent, impartint matèries com la Didàctica General, el Disseny Curricular, les Bases Didàctiques i Disseny Curricular, entre altres. Participa al Màster de Professorat en Educació Secundària i al Màster d'Educació Inclusiva. Ha dirigit el Curs d'Expert Universitari en Tècniques Docents de Grau Superior.

Col.labora amb el Centre de Professors de Palma i de Manacor i amb l'ICE de la UIB en la impartició de cursos i seminaris de formació permanent.  Des de l'any 1999 forma part del Grup de Recerca Escola Inclusiva i Diversitat (GREID) de la UIB. Ha escrit diversos articles i llibres sobre: els procesos d'adaptació curricular, la innovació educativa, les competències bàsiques, l'ús del portafoli, la webquest i el blog a l'educació superior i, finalment, la inclusió escolar.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
09/09/2019 10/02/2020 dimecres 09.30 10.30 B104

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
10774 - Condicions, Eines i Recursos per Atendre la Diversitat en l'E.P.
10553 - Metodologia de la Investigació II. Perspectiva Qualitativa
10829 - Pràctiques
10830 - Treball de Fi de Màster

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22100 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular
10774 - Condicions, Eines i Recursos per Atendre la Diversitat en l'E.P.
10880 - Investigació i Innovació Educativa
10553 - Metodologia de la Investigació II. Perspectiva Qualitativa
10829 - Pràctiques

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10553 - Metodologia de la Investigació II. Perspectiva Qualitativa
  • Màster Universitari de Primera Infància:Perspectives i Línies d'Intervenció 2018-19
10692 - Característiques Organitzatives i Curriculars de les Etapes i dels Centres
10774 - Condicions, Eines i Recursos per Atendre la Diversitat en l'E.P.
10829 - Pràctiques
10830 - Treball de Fi de Màster
10880 - Investigació i Innovació Educativa
22100 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
22163 - Pràctiques de Menció: Suport Educatiu
2516 - Disseny i Estratègies per a l'Elaboració d'Adaptacions Curriculars
Google+ UIB