Botar al contingut
 

Dra. Catalina Sbert Juan

personal.uib.cat/catalina.sbert
Dra. Catalina Sbert Juan
Professora titular d'universitat
Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

Dra. Catalina Sbert Juan

personal.uib.cat/catalina.sbert

Currículum

Currículum breu

Llicenciada (1987) en Ciències (Secció Matemàtiques) per la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctora (1995) en Informàtica per la Universitat de les Illes Balears.

Des de 1987 form part del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. Des de 2000 som professora Titular d'Universitat d'aquest departament.

He impartit docència en diferents estudis: Economia, Enginyeria Informàtica, Química, Física i Matemàtiques.

Form part del grup de recerca TAMI (Tractament i Anàlisi Matemàtic d'Imatges). La meva  recerca es pot resumir  en l'estudi de diferents models matemàtiques (variacionals i d'equacions en derivades parcials) aplicats al camp de la restauració d'imatges. He publicat diversos articles en revistes internacionals indexades en el JCR. He participat en diversos congressos internacionals.

Docència

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20574 - Anàlisi Matemàtica II
21005 - Matemàtiques II
20301 - Matemàtiques II - Càlcul

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20574 - Anàlisi Matemàtica II
21005 - Matemàtiques II

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
11301 - Introducció als Models Matemàtics en la Restauració d'Imatges
  • Màster Universitari de Física Avançada i Matemàtica Aplicada 2015-16
20301 - Matemàtiques II - Càlcul
  • Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 2018-19
  • Grau d'Enginyeria Informàtica 2018-19
  • Grau d'Enginyeria Telemàtica 2018-19
20310 - Sèries Funcionals i Càlcul Integral en una Variable
20327 - Equacions en Derivades Parcials
  • Doble titulació: Graus de Matemàtiques i Eng. Telemàtica (pla 2013) 2014-15
  • Grau de Matemàtiques 2014-15
20332 - Mètodes Numèrics II
20574 - Anàlisi Matemàtica II
  • Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica 2018-19
  • Grau de Matemàtiques 2018-19
21000 - Matemàtiques I
21005 - Matemàtiques II
Google+ UIB