Botar al contingut
Escoltar
 

Dra. María Concepción Seguí Palmer

personal.uib.cat/concepcio.segui
Dra. María Concepción Seguí Palmer
Catedràtica d'universitat
Física Aplicada

Dra. María Concepción Seguí Palmer

personal.uib.cat/concepcio.segui

Currículum

Currículum breu

Concepció Seguí (Inca, 1959) és Llicenciat en Ciències Físiques per la UB el 1982 i Doctora en Física per la UIB 1987, des de 1991 és Titular d'Universitat al Departament de Física de la UIB, actualment és Catedràtica d'Universitat de l'àrea de Física Aplicada des de 2018.

La seva activitat investigadora i docent s'ha desenvolupat a la UIB des de 1984. La docència realitzada inclou matèries de llicenciatura-grau bàsiques(Física General, Electromagnetisme, Física de l'Estat Sòlid...), d'altres més relacionades amb l'àmbit de recerca (Enginyeria de Materials) i també assignatures de postgrau (Materials Metàl·lics; Transformacions de Fase...).

La seva activitat de recerca s'ha dut a terme en el Grup de Física de Materials de la UIB des de 1984. Les principals línies de recerca són les transformacions de fase en sòlids, més específicament en aliatges amb memòria de forma convencional i magnètica. En els últims anys aproximadament) la meva recerca s'ha centrat en l'estudi dels anomenats aliatges metamagnètics, tipus Ni-Mn-Ga-X (X = Co, Cu) que presenten propietats específiques derivades de l'acoblament magnetoestructural.

L'activitat de recerca global s'ha dut a terme mitjançant la participació en 23 projectes de recerca amb finançament nacional, europea o regional, i ha resultat en 90 publicacions, entre les quals hi ha 10 articles amb més de 50 cita. També sóc autora o coautora de 97 contribucions en conferències i Simposis, 8 vegades com a conferenciant convidat.

Avaluacions positives de la seva activitat: 5 trams de l'activitat investigadora (sexennis) i 6 trams de l'activitat docent (quinquennis), així com el reconeixement del complements retributius autonòmics d'estímul a l'activitat docent, investigadora i d'excel·lència investigadora.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb la professora per a fer una tutoria

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21020 - Electromagnetisme I
21041 - Física dels Materials
20356 - Fonaments d'Instal·lacions
11282 - Transformacions de Fase en Estat Sòlid

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
11282 - Transformacions de Fase en Estat Sòlid
  • Màster Universitari de Física Avançada i Matemàtica Aplicada 2014-15, 2017-18
20356 - Fonaments d'Instal·lacions
21020 - Electromagnetisme I
21041 - Física dels Materials
22403 - Electromagnetisme i Ones
22406 - Enginyeria de Materials
  • Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 2014-15

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Física de materials Membre
Google+ UIB