Botar al contingut
Obert el termini de la convocatòria ordinària d'admissió general a grau
Del 3 de juny a les 9.30 h al 3 de juliol a les 21 hores

Dra. Francisca Salvá Mut

Dra. Francisca Salvá Mut
Catedràtica d'universitat
Didàctica i Organització Escolar
 • Despatx A-108primer pisGuillem Cifre de Colonya

Currículum

Currículum breu

Francesca Salvà Mut és Doctora en Ciències de l'Educació i Catedràtica d'universitat en el Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB. És membre del grup de recerca Educació i Ciutadania (GEIC) i Directora del Laboratori de Recerca i Innovació en Formació Professional (LRIFP) de la UIB.

Ha estat investigadora visitant en centres internacionals: Université du Québec à Montreal (Canadá), Centre for the Study of Education and Work, Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto (Canadà), Institut Fédéral des Hautes Études en Formation Professionnelle (Suïssa).

Té tres sexennis de recerca i cinc quinquennis de docència.

Gestió acadèmica: Degana Facultat d'Educació (2000-03); Vicerectora Relacions Exteriors (2003-07) i Subdirectora Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació (2007-09).

Línies d'investigació: Abandonament primerenc de l'educació i la formació, Formació Professional, Itineraris formatius i laborals, Joves amb baix nivell educatiu, Gènere, treball i formació, Coeducació.

Projectes d'investigació finançada: Actualment és co IP del projecte 'La práctica docente y la prevención del abandono temprano de la formación profesional: aproximación empírica y propuesta de intervención' (Ref. PID2019-108342RB-I00) (2020-2023), Programa Nacional de I+D+i de 2019. També és co IP del projecte Co-created Education through Social Inclusion (COSI.ed) (2021-2023), Programa ERASMUS+.

Publicacions seleccionades (darrers tres anys)

Aguilar-Mediavilla, E., Salvà-Mut, F., Imbernon, F. & Oliver-Trobat, M. (2021). Influence of qualifications in initial training on the professional development and motivation of primary teachers in the Balearic Islands. European Journal of Teacher Education. Published online. DOI: 10.1080/02619768.2021.1912005.

Quintana-Murci, E., Tugores-Ques, M. & Salvà-Mut, F. (2021). Poor educational attainment, training opportunities, and transitions to adulthood: the case of young Spanish women. In M.A. Vogel & L. Arnell (Eds.), Living like a girl. Agency, social vulnerability and welfare measures in a European context (pp. 101-122). Berghahn Books.

Cerdà-Navarro, A.; Salvà-Mut, F.; Comas-Forgas, R. & Morey-López, M. (2020). Natives and immigrants enrolled in Spanish intermediate Vocational Education and Training: a comparative study. Research in Post-compulsory Education, 25(3), 295-317.

Cerdà-Navarro, A., Sureda-García, I. & Salvà-Mut, F. (2020). Intención de abandono y abandono durante el primer curso de Formación Profesional de Grado Medio: un análisis tomando como referencia el concepto de implicación del estudiante. Estudios sobre Educación, 39, 33-57.

Olmos Rueda, P., Mas Torrelló, O. & Salvà-Mut, F. (2020). Perfiles de desconexión educativa: una aproximación multidimensional en la Formación Profesional Básica. Revista de Educación, 389, 69-94.

Salvà-Mut, F., Ruiz-Pérez, F., Psifidou, I. & Oliver-Trobat, M.F. (2020). Formación profesional de grado medio y abandono temprano de la educación y la formación en España: una aproximación territorial. Bordón, 72(4), 95-116.

Thomàs-Vanrell, C., Cerdà-Navarro, A. & Salvà-Mut, F. (2020). Les Baléares: quand le soutien relationnel favorise la poursuite des études en formation professionnelle de base. Formation-Emploi, 150, 1-22.

Cerdà-Navarro, A., Salvà-Mut, F. & Comas-Forgas, R. (2019). A typology of students in intermediate vocational education and training programmes based on of dropping out. European Journal of Education, 54(4), 635-650.

Quintana-Murci, E., Salvà-Mut, F. & Tugores-Ques, M. (2019). Making Spanish young women's transition to adulthood visible: a biographical analysis in times of crisis. International Journal of Adolescence and Youth, 25(1), 329-342.

Salvà-Mut, F., Cerdà-Navarro, A. & Sureda-Negre, J. (2019). The promotion of student engagement factors, sociodemographic characteristics and intentions educational success in intermediate level VET: The case of the Balearic Islands. In F. Marhuenda (Ed.), The School-Based Vocational Education and Training System in Spain: Achievements and Controversies (pp. 167-186). Springer.

Salvà, F., Pinya, C., Alvarez, N. & Calvo, A. (2019). Dropout prevention in Secondary VET from different learning spaces. A social discussion experience. IRJVET. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 6(2), 153-173.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb la professora per a fer una tutoria

Direcció de tesis

Directora de tesis l'any acadèmic 2023-24 als programes de doctorat següents:

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
10687 - Gènere, Treball i Formació
 • Màster Universitari de Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica2018-19, 2019-20
 • Màster Universitari de Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere2018-19, 2019-20
 • Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica2020-21, 2021-22, 2022-23
 • Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa2022-23
 • Màster Universitari en Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere2020-21, 2021-22, 2022-23
11026 - Treball de Fi de Màster
 • Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica2020-21, 2021-22, 2022-23
11033 - Treball de Fi de Màster
 • Màster Universitari de Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere2019-20
 • Màster Universitari en Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere2021-22, 2022-23
11891 - Prevenir l'Abandonament Primerenc de l'Educació i la Formació i Facilitar el Retorn als Estudis a través de la Formació
 • Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa2022-23
11904 - Pràctiques Externes
 • Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa2022-23
11905 - Treball Final de Màster
 • Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa2022-23
12010 - Gènere, Treball i Formació
 • Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa2022-23
22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia
22314 - Formació i Inserció Sociolaboral
22322 - Educació per la Igualtat de Gènere
22327 - Pràctiques II d'Educació Social
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Educació i ciutadania (EIC) Investigadora principal
Estudis de Gènere Col·laboradora
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB
Escolta