Botar al contingut
 

Miquel Àngel Bordoy Marcó

personal.uib.cat/miquel.bordoy
Miquel Àngel Bordoy Marcó
Professor associat
Enginyeria Telemàtica

Miquel Àngel Bordoy Marcó

personal.uib.cat/miquel.bordoy

Currículum

Currículum breu

Titulacions acadèmiques


Enginyèr Tècnic de Telecomunicacions. Especialitat Telemàtica
Universitat de les Illes Balears
Octubre 1992 - Juny 1996


Enginyer Tècnic de Informàtica de Sistemes
Universitat de les Illes Balears
Octubre 1998 - Juny 2002


Enginyer en Informàtica
Universitat de les Illes Balears

Octubre 2002 - Maig 2005

 

Experiència professional

Centre de Tecnologies de la Informació. Universitat de les Illes Balears
Àrea de Infraestructures
Funcionari de carrera del cos ?Tècnic superior en TIC de la UIB? amb antiguitat des d'Abril de 1997


Professor associat del Departament de Matemàtiques i Informàtica de la UIB
Impartició de l'assignatura ?Ampliació de xarxes d'ordinadors (codi 2710)? corresponent al
tercer curs d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes de la UIB
Curs 2005 ? 2006

Professor associat del Departament de Matemàtiques i Informàtica de la UIB
Impartició de l'assignatura ?Laboratori de tecnologies de xarxes d'ordinadors (codi 2732)? de
lliure configuració dels estudis d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes de la UIB
Cursos 2008 ? 2009, 2009 ? 2010 i 2010 ? 2011


Professor associat del Departament de Matemàtiques i Informàtica de la UIB
Impartició de les assignatures ?Arquitectura i Interconnexió de xarxes (codi 22363)? i ?Laboratori de xarxes i projectes de telecomunicació (codi 22375)? corresponents al tercer i quart curs del Grau d'Enginyeria Telemàtica de la UIB

Des del curs 2015 ? 2016

Impartició de l'assignatura ?Planificació, Operació i Gestió de Xarxes, Aplicacions i Serveis
(codi 11577)? corresponent al Màster oficial d'Enginyeria de Telecomunicacions de la UIB
Cursos 2016 ? 2017 i 2017 ? 2018

 

 

Docència

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22363 - Arquitectura i Interconnexió de Xarxes
22375 - Laboratori de Xarxes i Projectes de Telecomunicació
11577 - Planificació, Operació i Gestió de Xarxes, Aplicacions i Serveis

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22363 - Arquitectura i Interconnexió de Xarxes
22375 - Laboratori de Xarxes i Projectes de Telecomunicació

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
11577 - Planificació, Operació i Gestió de Xarxes, Aplicacions i Serveis
  • Màster Universitari d'Enginyeria de Telecomunicació 2016-17, 2017-18
22363 - Arquitectura i Interconnexió de Xarxes
22375 - Laboratori de Xarxes i Projectes de Telecomunicació
Google+ UIB