Botar al contingut
 

Dra. María de las Nieves Piña Capó

personal.uib.cat/neus.pinya
Dra. María de las Nieves Piña Capó
Professora contractada doctora interina
Química Orgànica

Dra. María de las Nieves Piña Capó

personal.uib.cat/neus.pinya

Currículum

Currículum breu

Llicenciada en Química per la UIB (curs 1993-1998). Llicenciada amb grau per la UIB, l'any 1999, amb la qualificació d'Excel·lent. Doctora en Química (àrea de Química Orgànica) per la UIB l'any 2005, amb la qualificació Excel·lent Cum Laude. Co-autora de 18 publicacions en revistes científiques d'àmbit internacional. Professora contractada doctora interina del Departament de Química (àrea de Química Orgànica) des de setembre de 2018. Co-directora de 6 tesis al Departament de Química (Química Orgànica, UIB, 2 llegides (2013, 2018), qualificació Excel·lent Cum Laude, i la resta en curs, 2 al segon any, 1 al tercer any, 1 al quart any). Màster Universitari en Salut Laboral (2010), amb les especialitats en Seguretat en el Treball i Higiene Industrial. Tutora de 14 Treballs Finals de Màster, del Màster Universitari en Salut Laboral (2010-2018). Tutora de 2 Treballs Finals de Màster, del Màster en Ciència i Tecnología Química, un defensat al setembre de 2016 i l'altre al setmebre de 2018. Tutora de 2 Treballs Final de Grau de Química, defensats setembre de 2016 i setmebre de 2017. Responsable de la gestió acadèmica del Màster Universitari en Salut Laboral.

Línies de recerca actuals:

- Receptors sintètics basats en unitats esquaramídiques.

- Sensors fluorescents o uv-vis.

- Síntesi i estudi de les propietats de nanopartícules de Ferro, Or i Plata, aplicacions de les propietats d'aquestes nanopartícules a monitoratge de contaminants ambientals i laborals.

- Valoració i anàlisis d'exposició laboral a composts orgànics volàtils, metalls pesats i matèria particulada.

- Desenvolupament de captadors per a VOCs i PAHs en medi aquós i en l'aire.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
10/09/2018 31/07/2019 dimarts 10.00 11.00 QO-225/ Química Organica/Dep Química/ Mateu Orfila i Rotger
10/09/2018 31/07/2019 dimecres 18.00 19.00 QO-225/ Química Orgànica/ Dep Química/ Mateu Orfila i Rotger

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21415 - Determinació Estructural
21508 - Laboratori Integrat I
20102 - Química
21007 - Química II
10498 - Especialitat en Seguretat en el Treball
10496 - Formació i Comunicació

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10128 - Treball de Fi de Màster
10493 - Higiene Industrial
  • Màster Universitari de Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) 2013-14
10496 - Formació i Comunicació
10498 - Especialitat en Seguretat en el Treball
20102 - Química
20109 - Química Orgànica per a les Ciències de la Vida
21415 - Determinació Estructural
21428 - Laboratori de Química Avançada
21430 - Treball de Fi de Grau de Química
21508 - Laboratori Integrat I

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals - ORP) Membre
Química supramolecular (SUPRAMOL) Col·laboradora

Especialitats

Google+ UIB