Botar al contingut
Obert el termini d'admissió per canvi de seu
Del 13 de maig a les 9.30 h al 31 de maig a les 23.59 h de 2024

Dra. María de las Nieves Piña Capó

Dra. María de las Nieves Piña Capó
Professora titular d'universitat
Química Orgànica
Centre d'estudis de postgrau (directora)
 • Despatx QO231segon pisMateu Orfila i Rotger (Química)
 • Direcció CEPprimer pisAntoni Maria Alcover i Sureda

Currículum

Currículum breu

Llicenciada en Química per la UIB (curs 1993-1998). Llicenciada amb grau per la UIB, l'any 1999, amb la qualificació d'Excel·lent. Doctora en Química (àrea de Química Orgànica) per la UIB l'any 2005, amb la qualificació Excel·lent Cum Laude. Co-autora de 37 publicacions en revistes científiques d'àmbit internacional. Dos sexennis reconeguts. Un quinqueni de docència reconegut. Professora Titular d'Universitat del Departament de Química (àrea de Química Orgànica) des de juny de 2022. Co-directora de 4 tesis al Departament de Química (Química Orgànica, UIB, defensades (2013, 2018, gener 2022 i juliol 2022), qualificació Excel·lent Cum Laude. Màster Universitari en Salut Laboral (2010), amb les especialitats en Seguretat en el Treball i Higiene Industrial. Tutora de 15 Treballs Finals de Màster, del Màster Universitari en Salut Laboral (2010-2020). Tutora de 3 Treballs Finals de Màster, del Màster en Ciència i Tecnología Química, defensats al setembre de 2016, setembre de 2018 i setembre de 2020. Tutora de 3 Treballs Final de Grau de Química, defensats setembre de 2016, setembre de 2017 i setembre de 2020.Responsable de la gestió acadèmica del Máster Universitari en Salut Laboral. Directora del Centre d'Estudis de Postgrau (CEP) de la UIB

Línies de recerca actuals:

- Receptors sintètics basats en unitats esquaramídiques.

- Sensors fluorescents o uv-vis.

- Síntesi i estudi de les propietats de nanopartícules de Ferro, Or i Plata, aplicacions de les propietats d'aquestes nanopartícules a monitoratge de contaminants ambientals i laborals.

- Valoració i anàlisis d'exposició laboral a composts orgànics volàtils, metalls pesats i matèria particulada.

- Desenvolupament de captadors per a VOCs i PAHs en medi aquós i en l'aire.

- Estudis teòrics i experimentals sobre Halogen Bond i Regim Bond

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
09/09/2023 30/09/2024 dimecres 10.00 11.00 Despatx QO-231 / Edifici Mateu Orfila i Rotger
09/09/2023 30/09/2024 dimecres 16.00 17.00 Despatx QO-231 / Edifici Mateu Orfila i Rotger

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
10128 - Treball de Fi de Màster
 • Màster Universitari de Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)2018-19, 2019-20
 • Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)2020-21, 2021-22, 2022-23
10491 - Fonaments i Àmbit Jurídic de la Seguretat i Salut en el Treball
 • Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)2020-21
10493 - Higiene Industrial
10494 - Medicina del Treball
 • Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)2020-21, 2022-23
10495 - Ergonomia i Psicosociologia Aplicada
 • Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)2020-21, 2022-23
10496 - Formació i Comunicació
 • Màster Universitari de Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)2018-19
 • Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)2020-21, 2022-23
10498 - Especialitat en Seguretat en el Treball
 • Màster Universitari de Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)2018-19
10500 - Especialitat en Higiene Industrial
10502 - Especialitat en Ergonomia i Psicosociologia
 • Màster Universitari de Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)2019-20
 • Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)2020-21
11375 - Química Verda
 • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química2018-19, 2019-20
 • Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química2020-21, 2021-22
11409 - Treball de Fi de Màster
 • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química2019-20
20102 - Química
21007 - Química II
21415 - Determinació Estructural
21428 - Laboratori de Química Avançada
21508 - Laboratori Integrat I

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Química supramolecular (SUPRAMOL) Membre

Especialitats

Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB
Escolta