Botar al contingut
Escoltar
 

Dra. Eva María Aguilar Mediavilla

personal.uib.cat/eva.aguilar
Dra. Eva María Aguilar Mediavilla
Professora titular d'universitat
Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Dra. Eva María Aguilar Mediavilla

personal.uib.cat/eva.aguilar

Currículum

Currículum breu

Llicenciada en psicologia en 1996, Doctora en psicologia en 2003 i Màster en Pertorbacions del llenguatge i l'Audició per la Universitat de Barcelona. Vaig iniciar la recerca amb una beca de Col·laboració amb els departaments i posteriorment amb una Beca FI de la Generalitat de Catalunya (1997-2000) a la Universitat de Barcelona. He treballat com a docent i investigadora en diverses universitats (UB, UNED, UOC) i des de l'any 2001 soc professora de la Universitat de les Illes Balears, actualment com a Titular d'Universitat. Ostenta els càrrecs de subdirectora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació i directora del Doctorat d'Educació d'aquesta universitat, a més de secretària acadèmica de l'Associació Internacional per a l'Estudi de l'Adquisició del Llenguatge (AEAL).

Sóc investigadora principal del grup d'investigació I + DEL (Investigació, Desenvolupament, Educació i Llenguatge) de l'Institut de Recerca Educativa (IRIE) de la UIB. Tinc reconeguts dos trams d'investigació (sexennis) i quatre trams de docència (quinquennis). Els meus interessos de recerca inclouen l'adquisició del llenguatge, les dificultats del llenguatge, el bilingüisme i la fonologia. Sóc autora de diversos articles internacionals indexats a JCR, a més de diversos llibres, capítols de llibre, proves d'avaluació, articles i congressos nacionals i internacionals.

Formació acadèmica

1996 Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona
2003 Màster en Pertorbacions del Llenguatge i l?Audició per la Universitat de Barcelona que habilita per a la professió de Logopèdia
2003 Doctora en Psicologia per la Universitat de Barcelona

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
02/09/2019 31/07/2020 dimecres 09.30 10.30 21 Beatriu de Pinós

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22119 - Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10769 - La Investigació Educativa des de la Perspectiva Metodològica Quantitativa
10829 - Pràctiques
 • Màster Universitari d'Educació Inclusiva 2015-16
10830 - Treball de Fi de Màster
 • Màster Universitari d'Educació Inclusiva 2015-16
1944 - Intervenció Educativa per al Desenvolupament del Llenguatge
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil
 • Grau d'Educació Infantil 2014-15
22119 - Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
22164 - Pràctiques de Menció: Audició i Llenguatge
 • Grau d'Educació Primària 2018-19

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge (I+DEL) Membre

Altres grups de recerca

                 Institució   

Participació i Grup
IRIE Investigador principal del grup I+DEL: Investigació, Desenvolupament, Educació i LLenguatge

Publicacions

Publicacions en revistes

 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., & Sanchez-Azanza, V. A. (2019). Speech profiles of Spanish-Catalan children with developmental language disorder. Clinical Linguistics & Phonetics, 1-21. https://doi.org/10.1080/02699206.2019.1619096
 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., López-Penadés, R., Sánchez-Azanza, V., & Adrover-Roig, D. (2019). Academic outcomes in bilingual children with developmental language disorder: a longitudinal study. Frontiers in Psychology, 10(531), 1-17. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00531
 • Font-Jordà, A., Gamundí, A., Nicolau Llobera, M. C., & Aguilar-Mediavilla, E. (2018). Use of the 2D:4D digit ratio as a biological marker of specific language impairment. Anales de Pediatría (English Edition), (xx). https://doi.org/10.1016/j.anpede.2018.02.008
 • Sánchez-Azanza, V. A., López-Penadés, R., Buil-Legaz, L., Aguilar-Mediavilla, E., & Adrover-Roig, D. (2017). Is bilingualism losing its advantage ? A bibliometric approach. PLoS ONE, 12(4), 1?13. https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal. pone.0176151
 • Buil-Legaz, L., Aguilar-Mediavilla, E., & Adrover-Roig, D. (2016). Longitudinal trajectories of the representation and access to phonological information in bilingual children with specific language impairment. International Journal of Speech-Language Pathology, 18(5), 473?482. https://doi.org/10.3109/17549507.2015.1126638
 • Buil-Legaz, L., Aguilar-Mediavilla, E., & Rodríguez-Ferreiro, J. (2016). Oral morphosyntactic competence as a predictor of reading comprehension in children with specific language impairment. International Journal of Language & Communication Disorders, 51(4), 473?477. https://doi.org/10.1111/1460-6984.12217
 • Buil-Legaz, L., Pérez-Castelló, J. A., Adrover-Roig, D., & Aguilar-Mediavilla, E. (2016). Referential communication effectiveness in Spanish-Catalan children with and without Specific Language Impairment (SLI). Anuario de Psicología. The UB Journal of Psychology, 46(1), 31?40.
 • Valera-Pozo, M., Buil-Legaz, L., Rigo-Carratalà, E., Casero-Martínez, A., & Aguilar-Mediavilla, E. (2016). Habilidades sociales en preadolescentes con trastorno específico del lenguaje. Revista de Logopedia, Foniatría Y Audiología, 36(2), 55?63. https://doi.org/10.1016/j.rlfa.2015.03.002
 • Buil-Legaz L, Aguilar-Mediavilla E, Rodríguez-Ferreiro. J. (2015). Reading skills in young adolescents with a history of Specific Language Impairment: The role of early semantic capacity. Journal of Communication Disorders, 10;58:14-20
 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., Pérez-Castelló, J., Rigo-Carratalà, E., i Adrover-Roig, D. (2014). Early preschool processing abilities predict subsequent reading outcomes in bilingual Spanish-Catalan children with Specific Language Impairment (SLI). Journal of Communication Disorders, 50, 19-35.
 • Aguilar-Alonso, Á., Torres-Viñals, M., & Aguilar-Mediavilla, E. (2014). The first Spanish version of the NEPSY for the assessment of the neuropsychological development in a sample of Spanish children. Anuario de Psicologia, 44(2), 185?198.
 • Aguilar-Mediavilla, E. (2013). Comparative analysis of the acquisition of syllabic structure and errors in preschool children with SLI. Anuario de Psicología. The UB Journal, 43(2), 237?252.
 • Serrat Sellabona, E., Sanz-Torrent, M., Badia, I., Aguilar-Mediavilla, E., Olmo, R., Lara, M. F., ? Serra-Raventós, M. (2010). La relación entre el aprendizaje léxico y el desarrollo gramatical. Infancia Y Aprendizaje, 33(4), 435?448.
 • Aguilar-Alonso, Á., & Aguilar-Mediavilla, E. (2008). Valoración del componente articulatorio del bucle fonológico del habla interior mediante una técnica conductual. Análisis Y Modificación de Conducta, 34(150?151), 233?257.
 • Aguilar-Mediavilla, E., Sanz-Torrent, M., i Serra-Raventós, M. (2007). The influence of phonology on morphosyntax in Romance language in children with SLI. International Journal of Language & Communication Disorders, 42(3), 325-348.
 • Aguilar-Mediavilla, E., & Serra-Raventós, M. (2006). Phonological Profile of Spanish-Catalan Children with Specific Language Impairment at Age 4: Are There Any Changes over Time? Folia Phoniatrica et Logopaedica, 58, 400?414. https://doi.org/10.1159/000095001
 • Aguilar-Alonso, Á., Ferrando, P. J., Aguilar-Mediavilla, E., & Roldan, C. (2006). El efecto de diferentes variables de personalidad sobre el resultado del examen realizado por dos muestras de estudiantes universitarios. Revista de Psicología General Y Aplicada, 59, 479?492.
 • Aguilar-Mediavilla, E. (2006). Enseñando lengua oral en la adolescencia. Educació I Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia, 19, 69?81.
 • Aguilar-Mediavilla, E. (2005). Comparación entre la adquisición de la fonología castellana y catalana por medio del AREHA y del AREPA. Revista de Logopedia, Foniatría Y Audiología, 25, 104?114. 
 • Aguilar-Mediavilla, E., & Sanz-Torrent, M. (2003). Errors d?omissió en nens amb trastorn específic del llenguatge (TELL): Aspectes morfològics i fonològics. Revista Del Col·legi de Logopedes de Catalunya, 4(20), 18-.
 • Aguilar-Mediavilla, E., & Serra-Raventós, M. (2003). Protocolos para el análisis fonético-fonológico en catalán y castellano: producción y discriminación perceptiva. Educació I Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia, 16, 95?102.
 • Aguilar-Alonso, Á., Gutiérrez, J., Barrantes-Vidal, N., Obiols, J. E., Aguilar-Mediavilla, E., & Ferré, M. (2002). A Spanish reduced version of the Oxford-Liverpool Inventory of Feelings and Experiences (O-LIFE). American Journal of Medical Genetics, 114(7), 754?755.
 • Aguilar-Alonso, Á., & Aguilar-Mediavilla, E. (2002). Evaluación del lenguaje en psicología clínica. Tres dimensiones oblicuas. Revista Española de Foniatría, 12.
 • Aguilar-Mediavilla, E., Sanz-Torrent, M., & Serra-Raventós, M. (2002). A comparative study of the phonology of pre-school children with Specific Language Impairment (SLI), Language Delay (LD) and Normal Acquisition. Clinical Linguistics & Phonetics, 16(8), 573?596.
 • Aguilar-Alonso, Á., Cid, J. M., Aguilar-Mediavilla, E., Cid Rodríguez, J. M., & Aguilar-Mediavilla, E. (2001). Ruido ambiental y capacidad auditiva en estudiantes universitarios. Revista de Logopedia, Foniatría Y Audiología, 21(4), 166?172. Retrieved from http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/309/309v21n04a13153111pdf001.pdf

 

Publicacions en llibres

 

 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., Lo?pez-Penade?s, R., Sa?nchez-Azanza, V., & Adrover-Roig, D. (2019). Atypical language development in Romance languages. Amsterdam: John Benjamins.
 • Aguilar-Mediavilla, E., & Igualada, A. (2018). Dificultades del habla, el lenguaje y la comunicación en los trastornos del neuro-desarrollo. Volum I, II i III. Barcelona: EDUOC.
 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., López-Penadés, R., Sánchez-Azanza, V., & Adrover-Roig, D. (2018). Adquisición de la fonología. In Adquisición del lenguaje. Madrid: Pearson educación.
 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., Pérez-Castelló, J. A., López-Penadés, R., & Adrover-Roig, D. (in press). Code-switching and code-mixing in bilingual Spanish-Catalan children with and without Specific Language Impairment. In C. dos Santos & L. de Almeida (Eds.), Studies in Bilingualism. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., López-Penadés, R., & Adrover-Roig, D. (2017). Language development in bilingual Spanish-Catalan children with and without specific language impairment: A longitudinal perspective. In A. Auza Benavides & R. G. Schwartz (Eds.), Language development and language disorders in Spanish-speaking children: Language processing and cognitive functions. New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-53646-0
 • Teixidó Planas, M., Rider Serra, C., Bassa Martin, R., Aguilar-Mediavilla, E., Alzina Seguí, P., Cirer Costa, F., ? Palau del Pulgar, M.-E. (2016). Prova de competència lingüística: Termòmetre lingüístic. Palma: Santillana Illes Balears.
 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., Pérez-Castelló, J. A., López-Penadés, R., & Adrover-Roig, D. (2015). Code-Switching in bilingual Spanish-Catalan children with Specific language Impairment. In Proceedings of the Bi-SLI 2015. Bilingualism and Specific Language Impairment - 2015. Tours (France). Retrieved from http://bisli.sciencesconf.org/55551
 • Adrover-Roig, D., Buil-Legaz, L., & Aguilar-Mediavilla, E. (2015). El que les neurociències aporten a la didáctica de la llengua. In Els llenguatges dels infants: del cos i la parla a l?escriptura. Barcelona: Editorial UOC.
 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., & Adrover-Roig, D. (2015). Dificultats de parla i realització del perfil fonològic. In El llenguatge oral i escrit a l?escola: Bones practiques. Barcelona: Editorial UOC.
 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., & Adrover-Roig, D. (2015). El llenguatge oral: desenvolupament. In Els llenguatges dels infant: del cos i la parla a l?escriptura. Barcelona: Edicions UOC.
 • Buil-Legaz, L., & Aguilar-Mediavilla, E. M. (2019). Dificultades en el lenguaje oral. En M. González Nosti & E. Herrera Gómez (Eds.), Evaluación neuropsicológica del lenguaje. Madrid: Síntesis.
 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., Pérez-Castelló, J. A., & Adrover-Roig, D. (2014). Predicting late language comprehension from early processing abilities in children with and without Specific Language Impairment. In LSCD 2014 : Workshop on Late Stages in Speech and Communication Development UCL , London , UK , 3-4 April 2014 (pp. 75?77). London.
 • Aguilar-Mediavilla, E. (2008). Diferencias individuales en el desarrollo fonológico de los niños con trastorno específico del lenguaje y sus controles. In E. Diez-Itza (Ed.) Estudios de Desarrollo del lenguaje y educación (Vol. 32, pp. 419?427). Universidad de Oviedo.
 • Adame Obrador, T., Aguilar-Mediavilla, E., & Casero-Martínez, A. (2007). El practicum de psicopedagogía en la Universidad de las Islas Baleares y el proyecto Campus Extens. In Raposo, M.; Cid, A.; Sanmamed, M.; Iglesias, L.; Muradas, M.; Zabalza, M. A.(Eds) El practicum en el nuevo contexto del espacio euroepo de educación superior (pp. 125?139). Imprenta universitaria.
 • Aguilar-Mediavilla, E. (2006). La adquisición de las estructuras silábicas en castellano: un estudio preliminar. In 25 CONGRESO INTERNACIONAL DE AELFA. En ?Diplomatura de logopedia de la UGR. 2o Encuentro Iberoaméricano de Logopedia?. Editorial Universidad de Granada.
 • Aguilar-Mediavilla, E., & Lara, M. F. (2005). Problemes en l?aprenentatge de la lectura en els nens amb Retard de parla i llenguatge. In F. Comas; X. Motilla (Ed.). Història-Històries de la Lectura (pp. 451?457). Institut d?Estudis Baleàrics.
 • Lara, M. F., & Aguilar-Mediavilla, E. (2005). Inicios de la lectura en niños que han tenido Trastorno de Habla. In Mayor, M.A., Zubiauz, B. y Díez, E. (Eds.). Estudios sobre la adquisición del lenguaje (pp. 892?907). Ediciones Universidad de Salamanca.
 • Aguilar-Mediavilla, E., & Serra-Raventós, M. (2005). ¿Puede la fonología explicar las características morfo-sintácticas del trastorno específico del lenguaje? In Mayor, M.A., Zubiauz, B. y Díez, E. (Eds.). Estudios sobre la adquisición del lenguaje (pp. 878?891). Ediciones Universidad de Salamanca.
 • Aguilar-Mediavilla, E., & Serra-Raventós, M. (2005). Protocols de l?AREPA: Protocols de l?Anàlisi del Retard de Parla. Edicions i publicacions de la Universitat de Barcelona.
 • Aguilar-Alonso, Á., & Aguilar-Mediavilla, E. (2004). La persona con transtornos del lenguaje, del habla y de la voz. PPU Publicacions Universitàries.
 • Aguilar-Mediavilla, E. (2004). Trastorno Específico del Lenguaje. In La persona con transtornos del lenguaje, del habla y de la voz. PPU Publicacions Universitàries.
 • Aguilar-Mediavilla, E., & Serra-Raventós, M. (2004). AREPA: Análisi del Retard de parla. Edicions i publicacions de la Universitat de Barcelona.
 • Aguilar-Mediavilla, E., & Serra-Raventós, M. (2003). Protocolos del AREHA: Protocolos del Análisis del Retraso del Habla. Edicions Universitat de Barcelona.
 • Aguilar-Mediavilla, E., & Serra-Raventós, M. (2003). AREHA: Análisis del Retraso del Habla. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.
 • Adame Obrador, T., Aguilar-Mediavilla, E., Casero-Martínez, A., de la Iglesia Mayol, B., Muntaner Guasp, J. J., Oliver Trobat, M., & Sureda García, I. (2001). Pràctica I y II de la llicenciatura de psicopedagogia: Bienni 2001-2003. Universitat de les Illes Balears.
 • Aguilar-Mediavilla, E., Sanz-Torrent, M., & Serra-Raventós, M. (2001). Análisis comparativo de las estructuras silábicas y sus errores en niños preescolares con trastorno específico del lenguaje y retraso del lenguaje respecto a la adquisición normal. In Muñoz, C.; Celaya, M. L.; Fernádez-Villanueva, M.; Naves, T.; Strunk, O.; Tragant, E. (eds.).Trabajos en lingüística aplicada, (Vol. I, pp. 619?624). Asociación Española de Lingüística Aplicada.
 • Sanz-Torrent, M., Aguilar-Mediavilla, E., Serrat Sellabona, E., & Serra-Raventós, M. (2001). Verb type production in Catalan and Spanish children with SLI. In Almgrem, M.; Barreña, A.; Ezeizabarrena, M. J. & Idiazábal, I.; Macwhinney, B. (Ed.). Research ono Child Language Acquisition (Vol. II, pp. 909?922). Somerville: Cascadilla Press.
 • Ruzo, S., Aguilar-Mediavilla, E., & Sanz-Torrent, M. (2000). Listado de palabras según su frecuencia y por edades. In M. Serra; E. Serrat; R. Solé; A. Bel; M. Aparici. La adquisición del lenguaje (pp. 533?550). Ariel Psicología.
Google+ UIB