Botar al contingut
Escoltar
 

Dra. Eva María Aguilar Mediavilla

personal.uib.cat/eva.aguilar
Dra. Eva María Aguilar Mediavilla
Professora titular d'universitat
Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 • Despatx 21Primer pisBeatriu de Pinós

Dra. Eva María Aguilar Mediavilla

personal.uib.cat/eva.aguilar

Currículum

Currículum breu

Llicenciada en psicologia en 1996, Doctora en psicologia en 2003 i Màster en Pertorbacions del llenguatge i l'Audició per la Universitat de Barcelona. Vaig iniciar la recerca amb una beca de Col·laboració amb els departaments i posteriorment amb una Beca FI de la Generalitat de Catalunya (1997-2000) a la Universitat de Barcelona. He treballat com a docent i investigadora en diverses universitats (UB, UNED, UOC) i des de l'any 2001 soc professora de la Universitat de les Illes Balears, actualment com a Titular d'Universitat. Ostenta els càrrecs de subdirectora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació i directora del Doctorat d'Educació d'aquesta universitat, a més de secretària acadèmica de l'Associació Internacional per a l'Estudi de l'Adquisició del Llenguatge (AEAL).

Sóc investigadora principal del grup d'investigació I + DEL (Investigació, Desenvolupament, Educació i Llenguatge) de l'Institut de Recerca Educativa (IRIE) de la UIB. Tinc reconeguts dos trams d'investigació (sexennis) i quatre trams de docència (quinquennis). Els meus interessos de recerca inclouen l'adquisició del llenguatge, les dificultats del llenguatge, el bilingüisme i la fonologia. Sóc autora de diversos articles internacionals indexats a JCR, a més de diversos llibres, capítols de llibre, proves d'avaluació, articles i congressos nacionals i internacionals.

Formació acadèmica

1996 Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona
2003 Màster en Pertorbacions del Llenguatge i l’Audició per la Universitat de Barcelona que habilita per a la professió de Logopèdia
2003 Doctora en Psicologia per la Universitat de Barcelona

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb la professora per a fer una tutoria

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2020-21

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Informació a l'estudi on l'imparteix
22119 - Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar
22164 - Pràctiques de Menció: Audició i Llenguatge
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on on la va impartir
10769 - La Investigació Educativa des de la Perspectiva Metodològica Quantitativa
 • Màster Universitari d'Educació Inclusiva2015-16
10829 - Pràctiques
 • Màster Universitari d'Educació Inclusiva2015-16
10830 - Treball de Fi de Màster
 • Màster Universitari d'Educació Inclusiva2015-16
22119 - Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
22164 - Pràctiques de Menció: Audició i Llenguatge

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge (I+DEL) Membre

Altres grups de recerca

                 Institució   

Participació i Grup
IRIE Investigador principal del grup I+DEL: Investigació, Desenvolupament, Educació i LLenguatge

Publicacions

Publicacions en revistes

 

 • Valera-Pozo, M., Adrover-Roig, D., Pérez-Castelló, J.A., Sanchez-Azanza, V.A.& Aguilar-Mediavilla. E. (2020). Behavioral, Emotional and School Adjustment in Adolescents with and without Developmental Language Disorder (DLD) Is Related to Family Involvement’. International Journal of Environmental Research and Public Health 17 (6): 1949. doi:10.3390/ijerph17061949.
 • López-Penadés, R., Sanchez-Azanza, V. A., Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., & Adrover-Roig, D. (2020). Associations of natural language switching with executive control in early bilinguals. Bilingualism: Language and Cognition, 1–12. https://doi.org/10.1017/S1366728920000012
 • Sanchez-Azanza, V. A., López-Penadés, R., Aguilar-Mediavilla, E., & Adrover-Roig, D. (2020). Latent variable evidence on the interplay between language switching frequency and executive control in Spanish-Catalan bilinguals. International Journal of Bilingualism, 136700692090252. https://doi.org/10.1177/1367006920902525
 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., & Sanchez-Azanza, V. A. (2019). Speech profiles of Spanish-Catalan children with developmental language disorder. Clinical Linguistics & Phonetics, 1-21. https://doi.org/10.1080/02699206.2019.1619096
 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., López-Penadés, R., Sánchez-Azanza, V., & Adrover-Roig, D. (2019). Academic outcomes in bilingual children with developmental language disorder: a longitudinal study. Frontiers in Psychology, 10(531), 1-17. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00531
 • Font-Jordà, A., Gamundí, A., Nicolau Llobera, M. C., & Aguilar-Mediavilla, E. (2018). Use of the 2D:4D digit ratio as a biological marker of specific language impairment. Anales de Pediatría (English Edition), (xx). https://doi.org/10.1016/j.anpede.2018.02.008
 • Sánchez-Azanza, V. A., López-Penadés, R., Buil-Legaz, L., Aguilar-Mediavilla, E., & Adrover-Roig, D. (2017). Is bilingualism losing its advantage? A bibliometric approach. PLoS ONE, 12(4), 1–13. https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal. pone.0176151
 • Buil-Legaz, L., Aguilar-Mediavilla, E., & Adrover-Roig, D. (2016). Longitudinal trajectories of the representation and access to phonological information in bilingual children with specific language impairment. International Journal of Speech-Language Pathology, 18(5), 473–482. https://doi.org/10.3109/17549507.2015.1126638
 • Buil-Legaz, L., Aguilar-Mediavilla, E., & Rodríguez-Ferreiro, J. (2016). Oral morphosyntactic competence as a predictor of reading comprehension in children with specific language impairment. International Journal of Language & Communication Disorders, 51(4), 473–477. https://doi.org/10.1111/1460-6984.12217
 • Buil-Legaz, L., Pérez-Castelló, J. A., Adrover-Roig, D., & Aguilar-Mediavilla, E. (2016). Referential communication effectiveness in Spanish-Catalan children with and without Specific Language Impairment (SLI). Anuario de Psicología. The UB Journal of Psychology, 46(1), 31–40.
 • Valera-Pozo, M., Buil-Legaz, L., Rigo-Carratalà, E., Casero-Martínez, A., & Aguilar-Mediavilla, E. (2016). Habilidades sociales en preadolescentes con trastorno específico del lenguaje. Revista de Logopedia, Foniatría Y Audiología, 36(2), 55–63. https://doi.org/10.1016/j.rlfa.2015.03.002
 • Buil-Legaz L, Aguilar-Mediavilla E, Rodríguez-Ferreiro. J. (2015). Reading skills in young adolescents with a history of Specific Language Impairment: The role of early semantic capacity. Journal of Communication Disorders, 10;58:14-20
 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., Pérez-Castelló, J., Rigo-Carratalà, E., i Adrover-Roig, D. (2014). Early preschool processing abilities predict subsequent reading outcomes in bilingual Spanish-Catalan children with Specific Language Impairment (SLI). Journal of Communication Disorders, 50, 19-35.
 • Aguilar-Alonso, Á., Torres-Viñals, M., & Aguilar-Mediavilla, E. (2014). The first Spanish version of the NEPSY for the assessment of the neuropsychological development in a sample of Spanish children. Anuario de Psicologia, 44(2), 185–198.
 • Aguilar-Mediavilla, E. (2013). Comparative analysis of the acquisition of syllabic structure and errors in preschool children with SLI. Anuario de Psicología. The UB Journal, 43(2), 237–252.
 • Serrat Sellabona, E., Sanz-Torrent, M., Badia, I., Aguilar-Mediavilla, E., Olmo, R., Lara, M. F., … Serra-Raventós, M. (2010). La relación entre el aprendizaje léxico y el desarrollo gramatical. Infancia Y Aprendizaje, 33(4), 435–448.
 • Aguilar-Alonso, Á., & Aguilar-Mediavilla, E. (2008). Valoración del componente articulatorio del bucle fonológico del habla interior mediante una técnica conductual. Análisis Y Modificación de Conducta, 34(150–151), 233–257.
 • Aguilar-Mediavilla, E., Sanz-Torrent, M., i Serra-Raventós, M. (2007). The influence of phonology on morphosyntax in Romance language in children with SLI. International Journal of Language & Communication Disorders, 42(3), 325-348.
 • Aguilar-Mediavilla, E., & Serra-Raventós, M. (2006). Phonological Profile of Spanish-Catalan Children with Specific Language Impairment at Age 4: Are There Any Changes over Time? Folia Phoniatrica et Logopaedica, 58, 400–414. https://doi.org/10.1159/000095001
 • Aguilar-Alonso, Á., Ferrando, P. J., Aguilar-Mediavilla, E., & Roldan, C. (2006). El efecto de diferentes variables de personalidad sobre el resultado del examen realizado por dos muestras de estudiantes universitarios. Revista de Psicología General Y Aplicada, 59, 479–492.
 • Aguilar-Mediavilla, E. (2006). Enseñando lengua oral en la adolescencia. Educació I Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia, 19, 69–81.
 • Aguilar-Mediavilla, E. (2005). Comparación entre la adquisición de la fonología castellana y catalana por medio del AREHA y del AREPA. Revista de Logopedia, Foniatría Y Audiología, 25, 104–114. 
 • Aguilar-Mediavilla, E., & Sanz-Torrent, M. (2003). Errors d’omissió en nens amb trastorn específic del llenguatge (TELL): Aspectes morfològics i fonològics. Revista Del Col·legi de Logopedes de Catalunya, 4(20), 18-.
 • Aguilar-Mediavilla, E., & Serra-Raventós, M. (2003). Protocolos para el análisis fonético-fonológico en catalán y castellano: producción y discriminación perceptiva. Educació I Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia, 16, 95–102.
 • Aguilar-Alonso, Á., Gutiérrez, J., Barrantes-Vidal, N., Obiols, J. E., Aguilar-Mediavilla, E., & Ferré, M. (2002). A Spanish reduced version of the Oxford-Liverpool Inventory of Feelings and Experiences (O-LIFE). American Journal of Medical Genetics, 114(7), 754–755.
 • Aguilar-Alonso, Á., & Aguilar-Mediavilla, E. (2002). Evaluación del lenguaje en psicología clínica. Tres dimensiones oblicuas. Revista Española de Foniatría, 12.
 • Aguilar-Mediavilla, E., Sanz-Torrent, M., & Serra-Raventós, M. (2002). A comparative study of the phonology of pre-school children with Specific Language Impairment (SLI), Language Delay (LD) and Normal Acquisition. Clinical Linguistics & Phonetics, 16(8), 573–596.
 • Aguilar-Alonso, Á., Cid, J. M., Aguilar-Mediavilla, E., Cid Rodríguez, J. M., & Aguilar-Mediavilla, E. (2001). Ruido ambiental y capacidad auditiva en estudiantes universitarios. Revista de Logopedia, Foniatría Y Audiología, 21(4), 166–172. Retrieved from http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/309/309v21n04a13153111pdf001.pdf

 

Publicacions en llibres

 

 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., López-Penadés, R., Sánchez-Azanza, V., & Adrover-Roig, D. (2019). Atypical language development in Romance languages. Amsterdam: John Benjamins.
 • Aguilar-Mediavilla, E., & Igualada, A. (2018). Dificultades del habla, el lenguaje y la comunicación en los trastornos del neuro-desarrollo. Volum I, II i III. Barcelona: EDUOC.
 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., López-Penadés, R., Sánchez-Azanza, V., & Adrover-Roig, D. (2018). Adquisición de la fonología. In Adquisición del lenguaje. Madrid: Pearson educación.
 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., Pérez-Castelló, J. A., López-Penadés, R., & Adrover-Roig, D. (in press). Code-switching and code-mixing in bilingual Spanish-Catalan children with and without Specific Language Impairment. In C. dos Santos & L. de Almeida (Eds.), Studies in Bilingualism. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., López-Penadés, R., & Adrover-Roig, D. (2017). Language development in bilingual Spanish-Catalan children with and without specific language impairment: A longitudinal perspective. In A. Auza Benavides & R. G. Schwartz (Eds.), Language development and language disorders in Spanish-speaking children: Language processing and cognitive functions. New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-53646-0
 • Teixidó Planas, M., Rider Serra, C., Bassa Martin, R., Aguilar-Mediavilla, E., Alzina Seguí, P., Cirer Costa, F., … Palau del Pulgar, M.-E. (2016). Prova de competència lingüística: Termòmetre lingüístic. Palma: Santillana Illes Balears.
 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., Pérez-Castelló, J. A., López-Penadés, R., & Adrover-Roig, D. (2015). Code-Switching in bilingual Spanish-Catalan children with Specific language Impairment. In Proceedings of the Bi-SLI 2015. Bilingualism and Specific Language Impairment - 2015. Tours (France). Retrieved from http://bisli.sciencesconf.org/55551
 • Adrover-Roig, D., Buil-Legaz, L., & Aguilar-Mediavilla, E. (2015). El que les neurociències aporten a la didáctica de la llengua. In Els llenguatges dels infants: del cos i la parla a l’escriptura. Barcelona: Editorial UOC.
 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., & Adrover-Roig, D. (2015). Dificultats de parla i realització del perfil fonològic. In El llenguatge oral i escrit a l’escola: Bones practiques. Barcelona: Editorial UOC.
 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., & Adrover-Roig, D. (2015). El llenguatge oral: desenvolupament. In Els llenguatges dels infant: del cos i la parla a l’escriptura. Barcelona: Edicions UOC.
 • Buil-Legaz, L., & Aguilar-Mediavilla, E. M. (2019). Dificultades en el lenguaje oral. En M. González Nosti & E. Herrera Gómez (Eds.), Evaluación neuropsicológica del lenguaje. Madrid: Síntesis.
 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., Pérez-Castelló, J. A., & Adrover-Roig, D. (2014). Predicting late language comprehension from early processing abilities in children with and without Specific Language Impairment. In LSCD 2014 : Workshop on Late Stages in Speech and Communication Development UCL , London , UK , 3-4 April 2014 (pp. 75–77). London.
 • Aguilar-Mediavilla, E. (2008). Diferencias individuales en el desarrollo fonológico de los niños con trastorno específico del lenguaje y sus controles. In E. Diez-Itza (Ed.) Estudios de Desarrollo del lenguaje y educación (Vol. 32, pp. 419–427). Universidad de Oviedo.
 • Adame Obrador, T., Aguilar-Mediavilla, E., & Casero-Martínez, A. (2007). El practicum de psicopedagogía en la Universidad de las Islas Baleares y el proyecto Campus Extens. In Raposo, M.; Cid, A.; Sanmamed, M.; Iglesias, L.; Muradas, M.; Zabalza, M. A.(Eds) El practicum en el nuevo contexto del espacio euroepo de educación superior (pp. 125–139). Imprenta universitaria.
 • Aguilar-Mediavilla, E. (2006). La adquisición de las estructuras silábicas en castellano: un estudio preliminar. In 25 CONGRESO INTERNACIONAL DE AELFA. En “Diplomatura de logopedia de la UGR. 2o Encuentro Iberoaméricano de Logopedia”. Editorial Universidad de Granada.
 • Aguilar-Mediavilla, E., & Lara, M. F. (2005). Problemes en l’aprenentatge de la lectura en els nens amb Retard de parla i llenguatge. In F. Comas; X. Motilla (Ed.). Història-Històries de la Lectura (pp. 451–457). Institut d’Estudis Baleàrics.
 • Lara, M. F., & Aguilar-Mediavilla, E. (2005). Inicios de la lectura en niños que han tenido Trastorno de Habla. In Mayor, M.A., Zubiauz, B. y Díez, E. (Eds.). Estudios sobre la adquisición del lenguaje (pp. 892–907). Ediciones Universidad de Salamanca.
 • Aguilar-Mediavilla, E., & Serra-Raventós, M. (2005). ¿Puede la fonología explicar las características morfo-sintácticas del trastorno específico del lenguaje? In Mayor, M.A., Zubiauz, B. y Díez, E. (Eds.). Estudios sobre la adquisición del lenguaje (pp. 878–891). Ediciones Universidad de Salamanca.
 • Aguilar-Mediavilla, E., & Serra-Raventós, M. (2005). Protocols de l’AREPA: Protocols de l’Anàlisi del Retard de Parla. Edicions i publicacions de la Universitat de Barcelona.
 • Aguilar-Alonso, Á., & Aguilar-Mediavilla, E. (2004). La persona con transtornos del lenguaje, del habla y de la voz. PPU Publicacions Universitàries.
 • Aguilar-Mediavilla, E. (2004). Trastorno Específico del Lenguaje. In La persona con transtornos del lenguaje, del habla y de la voz. PPU Publicacions Universitàries.
 • Aguilar-Mediavilla, E., & Serra-Raventós, M. (2004). AREPA: Análisi del Retard de parla. Edicions i publicacions de la Universitat de Barcelona.
 • Aguilar-Mediavilla, E., & Serra-Raventós, M. (2003). Protocolos del AREHA: Protocolos del Análisis del Retraso del Habla. Edicions Universitat de Barcelona.
 • Aguilar-Mediavilla, E., & Serra-Raventós, M. (2003). AREHA: Análisis del Retraso del Habla. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.
 • Adame Obrador, T., Aguilar-Mediavilla, E., Casero-Martínez, A., de la Iglesia Mayol, B., Muntaner Guasp, J. J., Oliver Trobat, M., & Sureda García, I. (2001). Pràctica I y II de la llicenciatura de psicopedagogia: Bienni 2001-2003. Universitat de les Illes Balears.
 • Aguilar-Mediavilla, E., Sanz-Torrent, M., & Serra-Raventós, M. (2001). Análisis comparativo de las estructuras silábicas y sus errores en niños preescolares con trastorno específico del lenguaje y retraso del lenguaje respecto a la adquisición normal. In Muñoz, C.; Celaya, M. L.; Fernádez-Villanueva, M.; Naves, T.; Strunk, O.; Tragant, E. (eds.).Trabajos en lingüística aplicada, (Vol. I, pp. 619–624). Asociación Española de Lingüística Aplicada.
 • Sanz-Torrent, M., Aguilar-Mediavilla, E., Serrat Sellabona, E., & Serra-Raventós, M. (2001). Verb type production in Catalan and Spanish children with SLI. In Almgrem, M.; Barreña, A.; Ezeizabarrena, M. J. & Idiazábal, I.; Macwhinney, B. (Ed.). Research ono Child Language Acquisition (Vol. II, pp. 909–922). Somerville: Cascadilla Press.
 • Ruzo, S., Aguilar-Mediavilla, E., & Sanz-Torrent, M. (2000). Listado de palabras según su frecuencia y por edades. In M. Serra; E. Serrat; R. Solé; A. Bel; M. Aparici. La adquisición del lenguaje (pp. 533–550). Ariel Psicología.
Google+ UIB