Botar al contingut
Escoltar
 

Dr. Josep Cifre Llompart

personal.uib.cat/pep.cifre
Dr. Josep Cifre Llompart
Professor contractat doctor
Producció Vegetal

Dr. Josep Cifre Llompart

personal.uib.cat/pep.cifre

Currículum

Currículum breu

Enginyer Agrònom per la UPV (1992). Master en Gestió Mediambiental per la UMA (1996). Doctor Enginyer Agrònom per la UPV (1997). Assessor d'empreses del sector (1992-actualitat). Tècnic de Govern Balear (1997-2002). Professor UIB a temps complet (2002-actualitat). Vicedegà de la Facultat de Ciències i Cap d'Estudis de Enginyeria Técnica Agrícola de la UIB (2005-2012). Especialitat UNESCO: anàlisi i disseny d'experiments, producció de cultius, recursos genètics. Docència en GEAM, MBPCM i Master IA: Bases d'Experimentació Agrària, Cultius Herbacis i Farratgers, Anàlisi de Dades, Gestió i Direcció de Projectes Agraris. Participació en 11 Projectes de Innovació Docent, 19 de Recerca i 11 de Desenvolupament. Direcció de 2 Tesis Doctorals, 4 Tesis de Master i 25 Projectes Fi de Carrera d'Enginyeria Tècnica Agrícola. Més de 50 articles en revistes científiques, 16 Llibres i capítols de llibre, i més de 100 comunicacions a Congressos nacionals i internacionals. 2 Sexenis de investigació i 3 Quinquenis docents.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
11/09/2019 18/12/2019 dimecres 16.30 17.30 Despatx professor/ Annexe extern Mateu Orfila

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22453 - Bases d'Experimentació Agrària
22471 - Cultius Herbacis i Farratges
11617 - Gestió i Direcció de Projectes Agraris
11618 - Tecnologia i Sistemes de la Producció Agrària

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
11617 - Gestió i Direcció de Projectes Agraris
11618 - Tecnologia i Sistemes de la Producció Agrària
22453 - Bases d'Experimentació Agrària
22461 - Explotacions Ramaderes
  • Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 2015-16, 2017-18
22471 - Cultius Herbacis i Farratges
Google+ UIB