Botar al contingut
Escoltar
 

Dra. Silvia Tejada Gavela

personal.uib.cat/silvia.tejada
Dra. Silvia Tejada Gavela
Professora contractada doctora interina
Fisiologia

Dra. Silvia Tejada Gavela

personal.uib.cat/silvia.tejada

Currículum

Currículum breu

Doctora i professora contractada doctora interina de l'àrea Fisiologia del Dpto. de Biologia de la Universitat de les Illes Balears (UIB) a temps complet. Les línies de recerca actuals es resumeixen en: fisiologia del somni; estudi dels ritmes biològics; tècniques d'anàlisi lineal i no lineal de sèries temporals; marcadors bioquímics d'estrès oxidatiu i la seva regulació; tècniques quirúrgiques de mínima invasió; estudis sobre la placa de creixement; ecotoxicología aquàtica, estudis quirúrgics. Posseeix la doble llicenciatura en Biologia i Bioquímica i és doctora dins del programa de doctorat de Ciències Mèdiques Bàsiques per la UIB. Ha participat com a investigador en un total de 21 projectes finançats en convocatòries públiques competitives com a Plans Nacionals, projectes FIS o accions especials de la CAIB (investigadora principal d'un d'ells), a més de 3 contractes de recerca d'especial rellevància amb l'administració pública. També ha participat en 3 projectes d'innovació docent, essent investigadora principal d'un d'ells. Participa de forma habitual en reunions i congressos de les SEBBM, SFRR, ERAS, EPOS, EFORT, SECF, entre d'altres, amb 67 comunicacions orals/pòster als congressos anuals d'aquestes societats científiques. Ha efectuat aportacions científiques en els camps de la Bioquímica i Fisiologia, les Tècniques Quirúrgiques de Mínima Invasió, la Traumatologia Infantil i Ecotoxicologia amb 51 articles publicats en revistes científiques internacionals d'impacte (20 de primer autor, 8 d'últim autor, 23 en el primer cuartil, amb un índex d'impacte total de 164,016) i altres 6 publicacions científiques. Ha realitzat 2 estades a Universitats de prestigi (Nijmegen, Holanda; Tenerife, Espanya). Té àmplia experiència en l'estudi dels efectes farmacològics serotonérgicos i colinèrgics sobre els estats de vigilia de rates i tórtolas (Tejada et al, 2007 Eur J Neurosci; 2010 Neurosci, y Physiol Behav; 2011 Behav Brain Res); de la situació d'estrès oxidatiu associat a fàrmacs colinérgicos en animals (Tejada et al, 2006 y 2007 Brain Res Bull) i en l'àmbit sanitari, concretament en estudis quirúrgics de mínima invasió (Noguera et al, 2013) i de hemiepifisiodesis (Sanpera Jr. et al, 2012 J Ped Orthop; Raluy-Collado et al, 2012 Arch Orthop Trauma Surg). A més, ha evidenciat la utilitat de biomarcadors per avaluar l'estrès oxidatiu associat a contaminació i competència entre espècies en organismes marins (Deudero et al, 2009 Mar Pollut Bull; Cabanellas-Reboredo, M et al, 2010 Sci Mar; Sureda et al, 2011Aquatic Toxicol; Tejada et al, 2013 Mar Environ Res). També posseeix experiència en l'àmbit docent a nivell universitari (des de 2011) en els graus de biologia, bioquímica, infermeria i fisioteràpia; encara que prèviament va realitzar col·laboracions docents diverses a les àrees de la fisiologia i la biologia.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb la professora per a fer una tutoria

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20142 - El Marc Legal de la Biologia
22762 - Fisiologia Humana
20126 - Pràctiques Integrades de Fisiologia i Biologia Cel·lular
11713 - Al·lergies, Infeccions, Contaminants i Intoxicacions Alimetàries
11705 - Anticancerígens Potencials i Salut
10753 - Complement de l'Especialitat de Biologia i Geologia 2: Contextualització...
11245 - Cronobiologia
11725 - Treball de Fi del Màster

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10439 - Al·lergies, Infeccions, Contaminants i Intoxicacions Alimetàries
  • Màster Universitari de Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments 2014-15
10451 - Treball de Fi del Màster
  • Màster Universitari de Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments 2014-15
10753 - Complement de l'Especialitat de Biologia i Geologia 2: Contextualització...
11245 - Cronobiologia
  • Màster Universitari de Neurociències 2018-19
11254 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari de Neurociències 2018-19
11705 - Anticancerígens Potencials i Salut
  • Màster Universitari de Nutrició i Alimentació Humana 2017-18, 2018-19
11713 - Al·lergies, Infeccions, Contaminants i Intoxicacions Alimetàries
11725 - Treball de Fi del Màster
20126 - Pràctiques Integrades de Fisiologia i Biologia Cel·lular
21509 - Laboratori Integrat II
21518 - Fisiologia Humana
21521 - Bioquímica dels Aliments
21653 - Anatomia i Fisiologia del Sistema Nerviós
22705 - Fisiologia Humana
22762 - Fisiologia Humana
23020 - Fisiologia: Aparells i Sistemes II

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Ecologia interdisciplinària (EI) Col·laboradora
Neurofisiologia Col·laboradora
Google+ UIB