Botar al contingut

Dr. Antonio Leonardo Forss Sánchez

Dr. Antonio Leonardo Forss Sánchez
Professor associat
Fisiologia Vegetal

Currículum

Curriculum breu

Aquest és el meu curriculum breu que apareixerà a la fitxa de la web de la UIB

NUM. REGISTRE: 01156
COGNOMS: FORSS SÁNCHEZ
NOM: ANTONIO LEONARDO SEXE: Home
DNI: 35098307P DATA DE NAIXEMENT: 03/03/1966 Nº FUNCIONARI: 3509830768 Y00310
ADREÇA PARTICULAR: Cami de la Real, 24
CIUTAT: Palma DISTRICTE POSTAL: 07010 TELÈFON: 971768415
Codi ORCID:
Researcher ID:
Scopus Author ID:
ESPECIALITZACIÓ (CODIS UNESCO):
DIRECTOR(S) DE TESI:
SITUACIÓ PROFESSIONAL ACTUAL I DATA D'INICI: Professor/a associat/da - 12/09/2016
ORGANISME: Universitat de les Illes Balears
CENTRE: Facultat de Ciències
DEPT./SECC./UNITAT ESTR.: Departament de Biologia
ADREÇA POSTAL: Universitat de les Illes Balears (Palma de Malorca - 07010)
TELÈFON (indicar número i extensió): 620611992 ext. 3446
CONTRACTE ALTRES SITUACIONS:
PLANTILLA   a) A TEMPS COMPLET
BECARI/A DEDICACIÓ: b) A TEMPS PARCIAL
INTERÍ/NA   ESPECIFICAR:
EXCEDÈNCIA  
Competències lingüístiques
Idioma    Escolta    Llegeix    Interacció oral    Parla    Escriu
Anglès   A2   B1   B1   A2   B1
DATA DE COMPLIMENTACIÓ: 24/03/2017 SIGNATURA:
 
Formació acadèmica

Clau: Diplomatura / Llicenciatura / Grau

Títol: Llicenciat en biologia

Centre: Universitat de les illes Balears

Data: 05/03/2002                                Data homologació:

Tipus de centre:

Nom de la titulació:

País de la titulació:                                Regió de la titulació:

Qualificació:                                Nota mitjana de l'expedient:

 
Activitats anteriors

Activitat: Tècnic especialista (PAS)

Institució: Universitat de les Illes Balears

Data d'inici: 01/2002                                Data de finalització: 10/2005

Ordre: 001

Activitat: Tècnic laboratori

Institució: FUEIB

Data d'inici: 01/2001                                Data de finalització: 12/2001

Ordre: 002

Activitat: Responsable manteniment de la llacuna de depuració de les aigües residuals de la UIB

Institució: UIB

Data d'inici: 2004                                Data de finalització: 2006

Ordre: 003

Activitat: Profesor associat àrea fisiologia vegetal

Institució: Universitat de les Illes Balears

Data d'inici: 01/09/2005                                Data de finalització: 30/03/2008

Ordre: 004

 
Publicacions en revistes
 

Autors (p.o. de signatura): Vadell, J.; Sánchez-Forss, A.; Farrús, E.

Títol: Gestión agroecológica del agua en la agricultura mediterránea de secano

Revista: 201933 - Vida Rural

Nombre d'autors: 3            Posició dins dels autors:

Volum: 169    Número: ---    Pàgines, inicial: 33    final: 35    Any: 2003    Lloc de publicació: ESPANYA    ISSN: 1133-8938

Clau: Article       Codi Article: 530406       Ordre: 001       Ordre Rellevància:       Caràcter: Nacional

Enllaç electrònic:       Identificador digital:

Base de dades d'indexació:       Factor d'impacte:       Nombre de citacions:

Àrea i posició dins d'ella:

Indicis de qualitat:

Observacions:

Autors (p.o. de signatura): Adrover, M.; Forss, A.; Ramon, G.; Vadell, J.; Moyà, G.; Martínez-Taberner, A.

Títol: Selection of woody species for wastewater enhancement and restoration of riparian woodlands.

Revista: 904819 - Journal of Environmental Biology

Nombre d'autors: 6            Posició dins dels autors:

Volum: 29    Número: 3    Pàgines, inicial: 357    final: 361    Any: 2008    Lloc de publicació: ÍNDIA    ISSN: 0254-8704

Clau: Article       Codi Article: 529758       Ordre: 002       Ordre Rellevància:       Caràcter: Internacional

Enllaç electrònic:       Identificador digital:

Base de dades d'indexació: Science Citation Index (SCI)       Factor d'impacte: 1.359       Nombre de citacions:

Àrea i posició dins d'ella: ENVIRONMENTAL SCIENCES, 90 de 163

Indicis de qualitat:

Observacions:

 
Publicacions en llibres
 

Autors (p.o. de signatura): Adrover, M.; Forss, A.; Martinez-Taberner, A.; Moyà, G.; Vadell, J.

Títol: Actividad biológica en suelos regados con aguas residuales tratadas

Llibre: II Simposió Nacional Control de la Degradación de suelos

Editorial:

Nombre d'autors:

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 21    final: 25    Any: 2005    Lloc de publicació: Madrid (ESPANYA)    ISBN: 84-689-2920-5    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre       Codi Publicació: 023828       Ordre: 001       Ordre Rellevància:       Editorial: Nacional

Enllaç electrònic:

Observacions:

Autors (p.o. de signatura): Farrús, E.; Adrover, M.; Forss, A.; i Vadell, J.;

Títol: Efecto de la cubierta vegetal sobre la actividad biológica del suelo

Llibre: Tendencias actuales de la ciencia del suelo". II congreso ibérico de la ciencia del suelo

Editorial: Nicolas bellinfante y Antonio Jordan

Nombre d'autors: 4

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 539    final: 545    Any: 2007    Lloc de publicació: (ESPANYA)    ISBN: 978-84-690-4129-1    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre       Codi Publicació: 026892       Ordre: 002       Ordre Rellevància:       Editorial: Nacional

Enllaç electrònic:

Observacions: II Congreso Ibérico de la ciencia del suelo

Autors (p.o. de signatura): Adrover, M.; Forss, A.; Vadell, J.;

Títol: 29 Reunión de la sociedad española de la ciencia del suelo

Llibre: Libro de resumenes

Editorial:

Nombre d'autors: 3

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 1    final: 29    Any: 2013    Lloc de publicació: (ESPANYA)    ISBN: 978-84-695-8518-4    Dipòsit legal: ---

Clau: Llibre       Codi Publicació: 038264       Ordre: 003       Ordre Rellevància:       Editorial: Nacional

Enllaç electrònic:

Observacions:

 
Estades a Centres de Recerca
 
 
Altres Activitats

Activitat: I Cicle de Conferències “La Biologia, una Professió amb futur”. Col.legi Oficial de Biòlegs i el Departament de Biologia de la Universitat de les Illes Balears.

Dates: -

Àmbit: Local

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts

Entitat: UIB

Activitat: Reciclatge de català. (nivell C) Llengua II i Seminari científic i tècnic

Dates: -

Àmbit: Local

Classificació: Altres cursos

Entitat:

Activitat: Curs de Monitors del Medi Natural I del programa Operatiu 5B-Foner de 196 hores de durada, durant el curs acadèmic1992-93.

Dates: 1992 - 1993

Àmbit: Nacional

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts

Entitat:

Activitat: Cicle de conferències 'Agricultura ecològica'

Dates: 1998 - 1999

Àmbit: Local

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts

Entitat: Fundació La Caixa

Activitat: Coneixement Funcional i Gestió de Sistemes Forestals Mediterranis. De 150 hores de duració.

Dates: 01/02/2000 - 01/06/2000

Àmbit: Nacional

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts

Entitat:

Activitat: Master en Producció Agrària Ecològica.

Dates: 2000 - 2002

Àmbit: Nacional

Classificació: Cursos de Postgrau Rebuts

Entitat:

Activitat: III Jornades del Medi Ambient de les Illes Balears ( Can Tàpera)

Dates: 14/11/2001 - 16/11/2001

Àmbit: Local

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts

Entitat: Societat d’Historia Natural de les Balears.

Activitat: V Jornades Tècniques de la Societat Espanyola d’Agricultura Ecològica. L’aigua i l'agricultura: Gestió d’un recurs crític.

Dates: 26//2001 - 29//2001

Àmbit: Local

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts

Entitat: Societat Espanyola d’agricultura Ecològica.

Activitat: Curs bàsic de prevenció de riscs laborals. De 50 hores de durada

Dates: 12/06/2002 - 30/11/2002

Àmbit: Nacional

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts

Entitat:

Activitat: D'aptitud pedagògica (CAP).Durant el curs acadèmica 2002-2003

Dates: 2002 - 28/03/2003

Àmbit: Nacional

Classificació: Cursos de Postgrau Rebuts

Entitat:

Activitat: Especialista Universitari en Sistemes d'Informació Geogràfica.De dues-centes disset hores de durada (21,7 crèdits)

Dates: 2002 - 03/12/2003

Àmbit: Nacional

Classificació: Cursos de Postgrau Rebuts

Entitat:

Activitat: Jornades Tècniques de depuració alternativa d'aigües Residuals a la Universitat de les Illes Balears.

Dates: 02/06/2006 - 03/06/2006

Àmbit: Local

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts

Entitat: UIB

Activitat: Cur de Doctorat. Programa de Doctorat de Biologia.20 crèdits

Dates: 2006 - 2007

Àmbit: Local

Classificació: Altres cursos

Entitat: Universitat de les Illes Balears

Activitat: La contaminació de les aigües i el sòl per nitrats: Gestió dels fertilitzants en zona vulnerable. Programa de formació del sector agrari .

Dates: 2006 - 2006

Àmbit: Nacional

Classificació: Cursos i Seminaris Impartits

Entitat: Conselleria d'Agricultura i Pesca, Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP).

Activitat: Curs de creació i maneig de bases de dades amb referències bibliogràfiques

Dates: 10/2007 - 10/2007

Àmbit: Local

Classificació: Cursos i Seminaris Rebuts

Entitat: Universitat de les Illes Balears

 
Contribucions a Congressos
 

Autors: J.Ramon; A. Sánchez-Forss; J. Vadell; A. Martínez-Taberner;

Títol: La dendrodepuración como alternativa en el ciclo de depuración de aguas residuales

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: III Jornades del Medi Ambient de les Illes Balears. (organitzades per la Societat d'Historia Natural de les Balears).

Publicació: Ponències i resums. III Jornades del Medi Ambient de les Illes Balears.

Nombre d'autors:            Caràcter: Nacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Palma            País:: ESPANYA            Any: 2001

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 034000            Ordre: 001            Ordre Rellevància:

Autors: Ramon, J.; Sánchez-Forss, A.; Vadell, J.; Martínez-Taberner, A.

Títol: La dendrodepuración como alternativa en el ciclo de depuración de aguas residuales. Pag 189

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: V Jornades tècniques de la Societat Espanyola d'Agricultura Ecològica.

Publicació: Actas. V Jornades tècniques de la Societat Espanyola d'Agricultura Ecològica.

Nombre d'autors:            Caràcter: Nacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Palma            País:: ESPANYA            Any: 2001

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 033999            Ordre: 002            Ordre Rellevància:

Autors: Maria Adrover Fiol; Jeroni Vera Caldenteny; Antoni Sánchez Forss; Bartolomé Mayol Colom; Joan Rosselló Veny; Jaume Vadell Adrover;

Títol: Fertilización nitrogenada de la patata y contaminación de aguas subterráneas. A: III Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua. Pàgines 343-346. Sevilla, 13-17 de Novembre 2002.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: A: III Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua. Sevilla, 13-17 de Novembre 2002.

Publicació: Actas. III Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua. Pàgines 343-346. Sevilla, 13-17 de Novembre 2002.

Nombre d'autors:            Caràcter: Nacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Sevilla            País:: ESPANYA            Any: 2002

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 034002            Ordre: 003            Ordre Rellevància:

Autors: Colombàs, M.; Miralles, P.; Adrover, M.; Sánchez-Forss, A.; Vadell, J.;

Títol: Estudio de la eficiencia en el uso del agua de diferentes acolchados mediante contenedores.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: A: V Congreso de la SEAE. I Congreso Iberoamericano de Agroecología.

Publicació: Actas. V Congreso de la SEAE. I Congreso Iberoamericano de Agroecología. Pàgines 759-766. Gijón, Asturias-España 16-21 de septiembre de 2002.

Nombre d'autors:            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Asturias            País:: ESPANYA            Any: 2002

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 034003            Ordre: 004            Ordre Rellevància:

Autors: Gabriel Moyà; Antoni Martinez-Taberner; Maria Adrover; Jaume Vadell; Guillem Ramon; Jaume Ramón; Antoni Sánchez-Forss;

Títol: Dendrodepuració Experimental.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: Tecnología de Pequeña Escala para la Depuración y Gestión de Aguas Residuales en el Ámbito Mediterraneo.

Publicació: Actas. Tecnología de Pequeña Escala para la Depuración y Gestión de Aguas Residuales en el Ámbito Mediterraneo. Sevilla, 2 de Març, 2002

Nombre d'autors:            Caràcter: Nacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Sevilla            País:: ESPANYA            Any: 2002

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 034001            Ordre: 005            Ordre Rellevància:

Autors: Martinez, S.; Ribas-Carbó, M.; Sans, A.; Sampol, B.; Riera, D.; Escalona, J.M.; Bota, J.; Sanchez Forss, A.; Vadell J.; Flexas, J.; Medrano, H.;

Títol: Efectos de diferentes dosis de riego sobre la fisiología de Vitis vinifera cv- Tempranillo

Tipus de participació: Pòster

Congrés: XV Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal-VIII Congreso Hispano-Luso

Publicació:

Nombre d'autors:            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Palma de Mallorca.            País:: ESPANYA            Any: 2003

Observacions: 16-20 de setembre

Paraules Clau:

Codi: 025485            Ordre: 006            Ordre Rellevància:

Autors: Adrover, M.; Sánchez-Forss, A.; Ramón, G.; Moyà, G.; Vadell, J.; Martínez-Taberner, A.;

Títol: Selección de especies leñosas adecuadas para el tratamiento terciario de aguas residuales.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: XV Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal. VIII Congreso Hispano.Luso.

Publicació: pp: 313

Nombre d'autors:            Caràcter: Nacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Palma de Mallorca            País:: ESPANYA            Any: 2003

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 021473            Ordre: 007            Ordre Rellevància:

Autors: Adrover, M.; Sánchez-Forss, A.; Moyà, G.; Ramón, G.; Vadell, J.; Martínez-Taberner, A;

Títol: Wastewater enhancement by woody plants.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: 9th. International Conference on Wetland Systems.

Publicació: 4 pp (CD)

Nombre d'autors:            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Avignon            País:: FRANÇA            Any: 2004

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 028345            Ordre: 008            Ordre Rellevància:

Autors: Farrús, E; M. Adrover; A. Forss; J. Vadell;

Títol: Comparación de tres fuentes de materia orgánica sobre las características del suelo.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: VI Congreso de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica.

Publicació: 1111-1123

Nombre d'autors:            Caràcter: Nacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Almería            País:: ESPANYA            Any: 2004

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 028347            Ordre: 009            Ordre Rellevància:

Autors: Martinez, S.; Ribas-Carbó, M.; Sans, A.; Sampol, B.; Riera, D.; Escalona, J.M.; Bota, J.; Sanchez Forss, A.; Vadell J.; Flexas, J.; Medrano, H.;

Títol: Optimization of irrigation in vitis vinifera cv tempranillo based on physiological parameters

Tipus de participació: Pòster

Congrés: VII Simposio luso-espanhol , relaçoes hídricas das plantas

Publicació:

Nombre d'autors:            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Faro            País:: PORTUGAL            Any: 2004

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 029077            Ordre: 010            Ordre Rellevància:

Autors: Adrover, M.; Moyà, G.; Vadell, J.; Ramón, G.; Sanchez-Forss, A.; Martínez-Taberner, A.;

Títol: Waste water enhancement by woody plants

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: Wetland Systems for Water Pollution Control 9th Conference of the IWA Specialist Group on Use of Macrophytes in Water Pollution Control. Avignon, 28 Sep-1Oct. 2004).

Publicació: A CD.rom: Wetland Systems for Water Pollution Control 9th Conference of the IWA Specialist Group on Use of Macrophytes in Water Pollution Control.

Nombre d'autors:            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Avignon            País:: FRANÇA            Any: 2004

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 034004            Ordre: 011            Ordre Rellevància:

Autors: Adrover, M.; A. Forss; A. Martinez-Taberner; G.Moyà; J.Vadell

Títol: Actividad biológica en suelos regados con aguas residuales tratadas

Tipus de participació: Pòster

Congrés: II Simposio Nacional Control de la Degradación de Suelos

Publicació: Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)

Nombre d'autors:            Caràcter: Nacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Madrid            País:: ESPANYA            Any: 2005

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 033069            Ordre: 012            Ordre Rellevància:

Autors: Adrover, M.; Forss, A.; Ramón, G.; Vadell, J.; Moyà, G.; Martínez-Taberner, A.;

Títol: Selection of woody species for wastewater enhancement and restoration of riparian woodlands.

Tipus de participació: Pòster

Congrés: The World Conference on Ecological Restoration. 17th. Conference of SERI and 4th European Conference on Ecological Restoration.

Publicació:

Nombre d'autors:            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Zaragoza            País:: ESPANYA            Any: 2005

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 031960            Ordre: 013            Ordre Rellevància:

Autors: Adrover Fiol, M.; Sánchez Forss, A.; Martinez Taberner, A.; Moyà Niell, G.; Vadell Adrover, J.

Títol: Actividad biológica en suelos regados con aguas residuales tratadas.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: II simposio Nacional Sobre Control de la Degradación de Suelos.

Publicació: Actas. UAM Suelos 2005- II simposio Nacional Sobre Control de la Degradación de Suelos.Pags 21-26

Nombre d'autors:            Caràcter: Nacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Madrid            País:: ESPANYA            Any: 2005

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 034006            Ordre: 014            Ordre Rellevància:

Autors: Adrover Fiol, M.; Sánchez Forss, A.; Martinez Taberner, A.; Moyà Niell, G.; Vadell Adrover, J.;

Títol: Efectos del riego con agues residuals tratadas y con agues subterráneas sobre el nitrógeno inorgánico y la actividad biológica del suelo.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: XXII Congreso Nacional de Riegos.

Publicació: Actas. XXII Congreso Nacional de Riegos. Elche, Alicante, 14-16 de junio de 2005.

Nombre d'autors:            Caràcter: Nacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Elche, Alicante            País:: ESPANYA            Any: 2005

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 034005            Ordre: 015            Ordre Rellevància:

Autors: Amengual, C.; Forss, A.; Martinez-Moll, V.; Martínez-Taberner, A.; Moià, A.; Moyà, G.; Riera, M. i Luís, J.

Títol: El sistema integrat de depuració alternativa al Campus de la UIB

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: Jornades técniques de depuració alternativa d'aigües residuals a la Universitat de les Illes Balears

Publicació:

Nombre d'autors:            Caràcter: Nacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Palma            País:: ESPANYA            Any: 2006

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 035042            Ordre: 017            Ordre Rellevància:

Autors: Moyà, G.; Martínez-Taberner, A.; Amengual, C.; Forss, A. & Ramón, G.

Títol: Los sistemas integrados de depuración alternativa de aguas residuales: Proyecto en el Campus de la Universitat de les Illes Balears

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: V Congreso Ibérico de Limnología

Publicació:

Nombre d'autors:            Caràcter: Nacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: BCN            País:: ESPANYA            Any: 2006

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 035040            Ordre: 018            Ordre Rellevància:

Autors: Moyà, G.; Martínez-Taberner, A.; Amengual, C.; Forss, A. & Ramón, G.

Títol: Primeros resultados sobre el funcionamiento de un sistema de depuración mediante lagunas estratificadas en el Campus de la Universitat de les Illes Balears

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: V Congreso Ibérico de Limnología

Publicació:

Nombre d'autors:            Caràcter: Nacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: BCN            País:: ESPANYA            Any: 2006

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 035039            Ordre: 019            Ordre Rellevància:

Autors: Forss, A.; Gelabert, B.; Vadell, J.

Títol: Presència de quars microcristal·lí a paleosòls sobre calcàries del Miocè Superior.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: VI Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears.

Publicació: VI Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears. Ponencies i resums.

Nombre d'autors: 3            Caràcter: Nacional

Entitat organitzadora: 5327 - Societat d'Història Natural de les Illes Balears

Ciutat: Palma de Mallorca            País:: ESPANYA            Any: 2013

Observacions: pp. 133-135. (ISBN: 978-84-616-6426-9) (DL PM 886-2013)

Paraules Clau:

Codi: 060446            Ordre: 019            Ordre Rellevància:

Autors: Forss, A.; Adrover, M.; Vadell, J.

Títol: Els Paleosòls del Camp d’en Bover.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: I Jornades d’Estudis Locals de Santanyí.

Publicació:

Nombre d'autors: 3            Caràcter: Nacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: S'Alqueria Blanca (Santanyí)            País:: ESPANYA            Any: 2014

Observacions: Comunicació pendent de publicar. Celebrades els dies 14 i 15 de novembre de 2014 (Organitzades per l’Ajuntament de Santanyí i l’associació cultural LAUSA.

Paraules Clau:

Codi: 063208            Ordre: 020            Ordre Rellevància:

Autors: Adrover, M.; Forss, A.; Vadell, J.

Títol: Valor agronòmic del Camp d’en Torrella.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: I Jornades d’Estudis Locals de Santanyí.

Publicació:

Nombre d'autors: 3            Caràcter: Nacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: S'Alqueria Blanca (Santanyí)            País:: ESPANYA            Any: 2014

Observacions: Comunicació pendent de publicar. Celebrades els dies 14 i 15 de novembre de 2014 (Organitzades per l’Ajuntament de Santanyí i l’associació cultural LAUSA.

Paraules Clau:

Codi: 063209            Ordre: 021            Ordre Rellevància:

Autors: Colombàs, M.; Adrover, M.; Farrús, E.; Forss, A.; Duran, J.M.; Vadell, J.

Títol: Contenido en metales pesados de la capa arable de suelos agrícolas de Mallorca.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: 29 Reunión de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo.

Publicació: Libro de Resumenes de la 29 Reunión de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo.

Nombre d'autors: 6            Caràcter: Nacional

Entitat organitzadora: 5247 - Sociedad Española de la Ciencia del Suelo

Ciutat: Palma de Mallorca            País:: ESPANYA            Any: 2013

Observacions: (ISBN: 978-84-695-8518-4) (DL PM 784-2013)

Paraules Clau:

Codi: 058393            Ordre: 022            Ordre Rellevància:

Autors: Poch, Rosa Maria; Balasch, J. Carles; Forss, Antoni; Antúnez, Monserrat; Boixadera, Jaume

Títol: Advanced Pedogenesis under a Mediterranean Climate: the Case of Soils on Areny Sandstone Formation

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: Transactions of the Dan H. Yaalon Symposium at University of Natural Resources and Life Science (BOKU) April 8th - 11th, 2015 Vienna and Uherské Hradi¿tě

Publicació:

Nombre d'autors:            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Viena            País:: ÀUSTRIA            Any: 2015

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 069843            Ordre: 023            Ordre Rellevància:

 
Projectes
 

Títol del projecte/contracte: -Selección de especies leñosas y diseños de rehabilitación paisijística de riberas para la depuració de aguas residuales. CICYT-Comisión interministerial de Ciencia y Tecnologia (CICYT) 2000-2003.

Tipus de contracte/Programa: AMB - Programa Nacional sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales

Empresa/Administració finançadora: 2006 - Dirección General de Investigación

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: REN 2000-1236/TECNO.    Import : ---    Durada, des de: 2000    fins: 2003

Investigador/s responsable/s: Antoni Martinez Taberner

Nombre d'investigadors participants: ---

Paraules Clau:

Codi de projecte/contracte: 005581    Ordre: 001

Títol del projecte/contracte: Proyecto Demostrativo para un parque integrado de depuración alternativa de aguas residuales y compostage de lodos de depuración

Tipus de contracte/Programa: HID - I+D en Medio Ambiente

Empresa/Administració finançadora: MMAN - Ministerio de Medio Ambiente

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: 201/2004/1    Import : 66.280,00    Durada, des de: 2004    fins: 2007

Investigador/s responsable/s: Antonio Martínez Taberner

Nombre d'investigadors participants: 11

Paraules Clau:

Codi de projecte/contracte: 004520    Ordre: 002

Títol del projecte/contracte: Optimización del uso del agua en la vid: regularión y control fisiológico y agronómico y efectos en la calidad del fruto

Tipus de contracte/Programa: PNRT - Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias

Empresa/Administració finançadora: MECI - Ministerio de Educación y Ciencia

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: AGL2005-06927-C02-01    Import : 128.520,00    Durada, des de: 2005    fins: 2008

Investigador/s responsable/s: Hipólito Medrano Gil

Nombre d'investigadors participants: 9

Paraules Clau:

Codi de projecte/contracte: 006962    Ord

 

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
22123 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica I (Biologia-Química)
22452 - Bases de la Producció Vegetal
22454 - Edafologia
22460 - Fertilitat del Sòl
22484 - Agricultura Ecològica
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB
Escolta