Botar al contingut
 

Dra. Glòria Grases Colom

personal.uib.cat/gloria.grases
Dra. Glòria Grases Colom
Professora associada
Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Dra. Glòria Grases Colom

personal.uib.cat/gloria.grases

Currículum

Currículum breu

Llicenciada en psicologia per la Universitat de les Illes Balears. Ha realitzat la Tesi Doctoral titulada: "Estudio sobre la ansiedad y el estrés: Su relación con parámetros bioquímicos y su influencia en el rendimiento académico. Estrategias para reducir los niveles de ansiedad en los estudiantes" Dirigida pel Prof. Dr. Eduard Rigo Carratalà.

Experiència professional: Ha estat professora de Suport a la Integració d'Alumnes amb Necessitats Educatives Especials en el nivell d'ESO al Col·legi Es Liceu, Pont d'Inca (Marratxí). I és Psicòloga Infantil al Centre de Neurologia i Psicologia Mèdica 'Clonus' des del 2001.

Experiència docent: És professora associada a la Universitat de les Illes Balears des del 2002. I Professora del Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez (CESAG) des del 2010.

Ha estat professora de Psicologia Evolutiva i de l'Educació per l'Ensenyança Secundària Obligatòria del curs per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP) i Professora del Màster en Formació del professorat de la UIB.

Ha participat en diversos projectes d'investigació en el que destaca: "El estudio del Sluggish Cognitive Tempo (SCT) en un diseño longitudinal para mejorar la conceptualización del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)". De l'any 2011 al 2014. Investigador principal: Prof. Dr. Mateu Servera Barceló.

Ha realitzat diverses publicacions entre les que destaquen:

- Grases, G., Pérez-Castelló, J.A., Sanchis, P., Casero, A., Perelló, J., Isern, B., Rigo, E., Grases, F. (2006). Anxiety and stress among science students. Study of calcium and magnesium alterations. Magnesium research, 19 (2); 102-106.

- Grases, G., Rigo, E., Sánchez-Curto, C., Adrover-Roig, D. (2012). Relación entre el humor positivo y la ansiedad Rasgo y Estado. Ansiedad y Estrés, 18 (1), 79-90.

- Bernad, M.M., Servera, M., Grases, G., Collado, S. Burns, L. (2014). A Cross-Sectional and Longitudinal Investigation of the External Correlates of Sluggish Cognitive Tempo and ADHD-Inattention Symptoms Dimensions. Journal of Abnormal Child Psychology. DOI 10.1007/s10802-014-9866-9.
- Grases, G., Colom, M.A., Fernández, R.A., Costa-Bauzà, A., Grases, F. (2014). Evidence of higher oxidative status in depression and anxiety. Oxidative Medicine and cellular longevity. Vol. 2014, art. ID 430216, 5 Pags. http://dx.doi.org/10.1155/2014/430216

Docència

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
29324 - Pràcticum I (0-3)
22129 - Pràctiques II d'Educació Primària
22107 - Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
22011 - Psicologia de l'Educació
22107 - Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
22129 - Pràctiques II d'Educació Primària
29303 - Desenvolupament Cognitiu i Lingüístic en la Primera Infància
29314 - Desenvolupament Psicomotor en la Primera Infància
29315 - Desenvolupament i Educació Socioemocional en la Primera Infància
29319 - Trastorns del Desenvolupament
29324 - Pràcticum I (0-3)
29330 - Pràcticum II (3-6)
  • Grau d'Educació Infantil 2014-15
29331 - Projecte de Fi de Grau d'Educació Infantil

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge (I+DEL) Col·laboradora
Google+ UIB