Botar al contingut
Escoltar
 

Dr. José María Carretero Gómez

personal.uib.cat/josem.carretero
Dr. José María Carretero Gómez
Professor contractat doctor
Organització d'Empreses

Dr. José María Carretero Gómez

personal.uib.cat/josem.carretero

Currículum

Currículum breu

Nascut a Madrid (1969). Professor Contractat Doctor en el Departament d'Economia de l'Empresa de la Universitat dels Illes Balears des de 2003. Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Xile (1996). Doctor en Economia i de l'Empresa i Mètodes Quantitatius per la Universitat Carlos III de Madrid (2003) - premi extraordinari de doctorat.

Experiència docent en els estudis de llicenciatura, grau i postgrau, tant a la Universitat Carlos III de Madrid, com en la Universitat de les Illes Balears. Les últimes assignatures impartides a la Universitat de les Illes Balears, són, entre unes altres: 'Gestió de Recursos Humans' (Grau d'Administració d'empreses), 'Gestió Estratègica i Econòmica de Recursos Humans' (Grau de Relacions Laborals), i 'Gestió de Recursos Humans' (Màster Universitari en Enginyeria Industrial; Màster en Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa).

Ajudant de recerca en la CEPAL (Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina i el Carib, ONU) (1995-1996). Investigador visitant en el ILR (School of Industrial and Labor Relations), Cornell University, Ithaca, USA (2000). Professor visitant Fulbright-MEC en la W.P. Carey School of Business, Arizona State University, Tempe, USA (2005-2006).

Investigador especialitzat en temes de Gestió de Recursos Humans (avaluació d'eficiència econòmica de la GRH, seguretat i salut en el treball) amb publicacions en el Journal of Safety Research, Safety Science, Journal of Business and Psychology, Management Research, Cuadernos Económicos del ICE, además de capítulos de libro en Encyclopedia of Human Resources Information Systems: Challenges in e-HRM de IGI-Global. Actualment investiga també temes sobre eficàcia dels sistemes integrades de gestió de qualitat, medi ambient i seguretat i salut laboral.

Des de l'any 2001, ha participat en diversos projectes de recerca competitius d'àmbit regional i nacional. Va esser Director del Màster en Gestió Integral: Qualitat, Medi ambient i Seguretat i Salut en el Treball, títol propi de la Universitat de les Illes Balears. Actualment és Vicedegà de la Facultat d'Economia i Empresa.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
02/09/2019 31/07/2020 dimarts 10.00 11.00 Tutoria electrònica amb cita prèvia per e-mail - Despatx DB001 Edif Jovellanos

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
10497 - Gestió de la Prevenció, Qualitat i Medi Ambient
11322 - Gestió de Recursos Humans
11504 - Gestió Integrada de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Laboral
11448 - Sistemes de Gestió Avançada per a la Excel·lència i la Integració

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21218 - Gestió de Recursos Humans
22523 - Gestió Estratègica i Econòmica de Recursos Humans
22546 - Responsabilitat Social de l'Empresa
10497 - Gestió de la Prevenció, Qualitat i Medi Ambient
11322 - Gestió de Recursos Humans

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10497 - Gestió de la Prevenció, Qualitat i Medi Ambient
  • Màster Universitari de Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) 2018-19
11322 - Gestió de Recursos Humans
11448 - Sistemes de Gestió Avançada per a la Excel·lència i la Integració
11483 - Treball de Fi de Màster
11504 - Gestió Integrada de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Laboral
11508 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari d'Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació 2015-16
11653 - Gestió de Recursos Humans
  • Màster Universitari d'Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa 2016-17, 2017-18
20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme
21218 - Gestió de Recursos Humans
21222 - Treball de Fi de Grau d'Empresa
22532 - Treball de Fi de Grau de Relacions Laborals
  • Grau de Relacions Laborals 2017-18
22546 - Responsabilitat Social de l'Empresa
22559 - Disseny Organitzatiu, Empresarial i Capità Humà
  • Grau de Relacions Laborals 2015-16
Google+ UIB