Botar al contingut
 

Dr. Francisco Jesús Bonin Font

personal.uib.cat/francisco.bonin
Dr. Francisco Jesús Bonin Font
Professor contractat doctor interí
Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Dr. Francisco Jesús Bonin Font

personal.uib.cat/francisco.bonin

Currículum

Currículum breu

Enginyer Superior en Telecomunicacions graduat l'any 1996 per la Universitat Politècnica de Catalunya i doctor en Informàtica l'any 2012 per la Universitat de les Illes Balears. Professor Associat de la Universitat de les Illes Balears des de l'any 2003 fins a l'any 2011 i al curs 2014-2015.  He impartit docència en diverses assignatures dels estudis de Enginyeria Industrial, Enginyeria Informàtica de Sistemes i Enginyeria Informàtica de Gestió,  com  Circuits Digitals, Estructura de Computadors, Informàtica Industrial, Laboratori de Sistemes o Xarxes de Computadors. Profesional informàtic en el sector del transport, banca i assegurances desde l'any 1996 fins l'any 2005, i a partir de l'any 2005, com a tècnic de recerca Capítol VI en el grup de Sistemes Robòtica i Visió de la UIB. Entre els anys 2012 i 2014 he gaudit d'una plaça del ministeri de 'Personal Técnico de Apoyo'.

La meva tasca d'investigació cobreix diversos tòpics, com ara Localització, Navegació per Robots mòbils i reconstrucció en 3D,  utilitzant per tot  visió per computador.

Curriculum Breu

Francisco Jesús Bonin Font

El Dr. Francisco Bonin Font desenvolupa la seva activitat docent al Grau d?Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i al Grau de Matemàtiques. Aquesta activitat docent es centra en el disseny i desenvolupament de controladors lògics, lógical digital, estructura de computadors i programació de baix nivell. 

La seva recerca s'emmarca en el camp de la robòtica mòbil, especialment en l'àmbit de la percepció amb sensors visuals, localització i SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) en entorns submarins. Forma part del grup de Sistemes, Robòtica i Visió de la Universitat de les Illes Balears.

Docència

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22427 - Ampliació d'Automatització Industrial
22416 - Automatització Industrial
22497 - Electrònica Digital
21715 - Estructura de Computadors II

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22427 - Ampliació d'Automatització Industrial
22416 - Automatització Industrial
22497 - Electrònica Digital
21715 - Estructura de Computadors II

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
20306 - Informàtica II (Computació)
21703 - Sistemes Digitals
  • Grau d'Enginyeria Informàtica 2014-15
  • Grau de Matemàtiques 2014-15
21715 - Estructura de Computadors II
  • Grau d'Enginyeria Informàtica 2018-19
22416 - Automatització Industrial
  • Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 2018-19
  • Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 2018-19
22427 - Ampliació d'Automatització Industrial
22497 - Electrònica Digital
  • Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 2018-19

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Sistemes, Robòtica i Visió (SRV) Membre
Google+ UIB