Botar al contingut
Escoltar
 

Dra. Bárbara Luisa De Benito Crosetti

personal.uib.cat/barbara.debenito
Dra. Bárbara Luisa De Benito Crosetti
Professora contractada doctora
Didàctica i Organització Escolar

Dra. Bárbara Luisa De Benito Crosetti

personal.uib.cat/barbara.debenito

Currículum

Currículum breu

 

Llicenciada en Pedagogia (1991) i doctora en Ciències de l'Educació (2006) per la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Professora contractada en el Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB, per impartir assignatures de la matèria de Tecnologia Educativa dels estudis de grau de Pedagogia.

Ha desenvolupat la tasca professional com a tècnica superior en el servei d'educació a distància Campus Extens de la UIB (1997-2007) i com a professora associada (1999-2007), per impartir les assignatures de Tecnologia Educativa I i Comunicació Audiovisual d'estudis de primer cicle i, d'altra banda, Tecnologia Educativa II i Disseny i Desenvolupament de Programes d'Ensenyament Flexible i a Distància dels estudis de segon cicle de Pedagogia.

Membre de l'equip de realització de materials didàctic audiovisuals i multimèdia del Servei de Recursos Audiovisuals de la UIB entre 1991 i 1997.

Experiència en docència de grau, postgrau i formació de formadors, tant d'àmbit nacional com internacional.

Membre del Grup de Tecnologia Educativa (GTE) des que es crear el 1992 i fins ara, en què ha participat en projectes diferents d'investigació, alguns dels quals són d'I+D, de disseny de materials i d'anàlisi, disseny, implementació i avaluació d'entorns virtuals de formació.

Línies actuals d'investigació: eines i plataformes per a la formació en xarxa; videoconferència en la docència; disseny de materials didàctics; estratègies didàctiques en entorns virtuals d'ensenyament-aprenentatge; sistema de gestió del coneixement i de l'aprenentatge.

Sòcia fundadora i assessora de l'empresa derivada Zairja. Soluciones en Formación y Gestión del Conocimiento, S. L.

Membre d'EDUTEC (Associació per al Desenvolupament de la Tecnologia Educativa).

Membre de comitès científics de congressos relacionats amb la tecnologia educativa, aprenentatge electrònic, educació a distància, etc., com ara EDUTEC i IADIS.

Ha escrit diferents publicacions i fet contribucions a congressos relacionats amb la tecnologia educativa.

Tota la informació professional a:

http://gte.uib.es/pape/gte/users/bdebenito

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
02/09/2019 31/07/2020 dimarts 09.30 10.30 A113

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22223 - Pràctiques de Pedagogia
22218 - Tecnologia Educativa II: Elaboració de Materials Didàctics
22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia
11054 - Difusió i Transferència
11060 - Disseny d'Investigació
11059 - Disseny i Desenvolupament d'Entorns Tecnològics per a la Formació
11055 - Pràctiques Externes
11056 - Treball de Fi de Màster

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10910 - Medis de Comunicació i Primera Infància
  • Màster Universitari de Primera Infància:Perspectives i Línies d'Intervenció 2018-19
11054 - Difusió i Transferència
11055 - Pràctiques Externes
11056 - Treball de Fi de Màster
11059 - Disseny i Desenvolupament d'Entorns Tecnològics per a la Formació
11060 - Disseny d'Investigació
  • Màster U. de Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 2018-19
11070 - Comunicació Audiovisual per a la Formació: Sistemes de Videoconferència
22025 - Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I.
  • Grau d'Educació Infantil 2017-18
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
22218 - Tecnologia Educativa II: Elaboració de Materials Didàctics
22223 - Pràctiques de Pedagogia
22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia
2521 - Tecnologia Educativa II
Google+ UIB