Botar al contingut
Escoltar
 

Dra. María del Carmen Touza Garma

personal.uib.cat/carmen.touza
Dra. María del Carmen Touza Garma
Professora titular d'universitat
Teoria i Història de l'Educació

Dra. María del Carmen Touza Garma

personal.uib.cat/carmen.touza

Currículum

Currículum breu

Doctora en Psicologia. Professora Tiutar d'Universitat del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la Universitat de les Illes Balears. Imparteix docència al Grau de Treball Social i al Màster de Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família. Investigadora principal del Grup d'Investigació Sociosanitària i Psicoeducativa (GISOP). Las seves investigacions s'han centrat en els maltractaments familiars, principalment en el maltractament de menors, en la detecció dels maltractaments a persones majors, i ha participat com a investigadora en projectes competitius sobre intervencions socioeducatives amb famílies.Té reconeguts dos trams de recerca per la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI).

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
09/09/2019 31/07/2020 dimarts 13.00 15.00 A-102 Guillem Cifre de Colonya

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21908 - Intervenció Social davant Maltractaments en la Família
22310 - Intervenció Socioe. sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social II
22327 - Pràctiques II d'Educació Social
10897 - Intervenció en el Maltractament Familiar
11044 - La Intervenció davant els Maltractaments als Menors en la Família
10990 - Treball de Fi de Màster (Investigador)
10905 - Treball de Fi de Màster (Professional)
11050 - Treball de Fi de Màster Orientat Al Desenv. de la Cap. Investigadora Avanç
11049 - Treball de Fi de Màster Orientat Al Desenv. de la Capacitat Investigadora

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10897 - Intervenció en el Maltractament Familiar
10905 - Treball de Fi de Màster (Professional)
  • Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família 2015-16, 2017-18
10990 - Treball de Fi de Màster (Investigador)
  • Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família 2015-16, 2017-18
21908 - Intervenció Social davant Maltractaments en la Família
21931 - Treball de Fi de Grau de Treball Social
22310 - Intervenció Socioe. sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social II
22326 - Pràctiques I d'Educació Social
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Educació i ciutadania (EIC) Membre
Google+ UIB