Botar al contingut
 

Dra. María Antonia Ribas Boned

personal.uib.cat/marian.ribas
Dra. María Antonia Ribas Boned
Professora titular d'escola universitària
Economia Aplicada ( Secretària )

Dra. María Antonia Ribas Boned

personal.uib.cat/marian.ribas

Currículum

Currículum breu

Nascuda a Eivissa (1968). Professora del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Llicenciada en CC. Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València (1994), Màster en Tributació y Doctora en CC. Econòmiques i Empresarials (2004) per la Universitat de València.


Experiència docent en els estudis de diplomatura, llicenciatura, grau i postgrau, tant a la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED), com a la Universitat de les Illes Balears (UIB).


La seva Tesi Doctoral va versar sobre la participació laboral de les dones en les entitats d'Economia Social. Investigadora especialitzada en temes relacionats amb el Tercer Sector, en particular el balanç social en el sector no lucratiu, la responsabilitat social corporativa i el voluntariat. Ha publicat diversos articles en revistes d'àmbit nacional i internacional especialitzades en l'àmbit de l'Economia Social com CIRIEC-España, Revista de la Economia Pública, Social y Cooperativa, REVESCO-Revista de Estudios Cooperativos o Review of Internacional Co-operation, així com diversos capítols de llibre sobre els temes esmentats.


Ha participat en diversos projectes de recerca d'àmbit balear i nacional entre els que destaquen "Fiscalidad óptima, contrato social y los cuatro mundos del estado de bienestar", "La dimensión interna de la responsabilidad social de las empresas españolas en un contexto de crisis: análisis cuantitativo" i "La estructura de un moderno estado del bienestar: en búsqueda de un modelo óptimo".

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
03/09/2018 31/07/2019 dimecres 10.00 11.00 DB249 (cita previa)

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20604 - Sistema Fiscal
20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme
10182 - Sistema Fiscal

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10182 - Sistema Fiscal
20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme
20604 - Sistema Fiscal
20647 - Imposició sobre Societats
  • Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme 2017-18
  • Grau d'Administració d'Empreses 2017-18
  • Grau d'Economia 2017-18
20648 - Imposició sobre el Consum
21222 - Treball de Fi de Grau d'Empresa
  • Grau d'Administració d'Empreses 2017-18
2642 - Sistema Fiscal III

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Comptabilitat i gestió mediambiental i social (ONGs) Membre

Publicacions

Ribas, Mª Antonia y Sajardo, Antonia (2014): "La inversión social de las empresas: el voluntariado corporativo en España". CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, nº 80, pag. 161-186.

Ribas, Mª  Antonia (2010): Mujer y Trabajo en la Economía Social. Edicions UIB, Palma de Mallorca, España.

Sajardo, Antonia (Dir.); Ribas, Mª Antonia (coord.); Benavent, Matilde; Saz, Isabel; Serra, Inmaculada; Vilar, Monserrat (2009): La responsabilidad social interna de las empresas en España. Tirant lo Blanch, Valencia, España.

 

 

Google+ UIB