Botar al contingut
 

Dr. Antonio Costa Costa

personal.uib.cat/acostacosta
Dr. Antonio Costa Costa
Professor col.laborador

Dr. Antonio Costa Costa

personal.uib.cat/acostacosta

Currículum

Currículum breu

Professor del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Diplomat en Ciències Empresarials (1998) i Llicenciat en Economia (2000) per la UIB. Màster en Hisenda Pública, Sistema Impositiu i Procediments Tributaris (2000) per la UIB y Màster en Hisenda Autonòmica i Local (2003) per la Universitat de Barcelona (UB). Doctor en Economia per la UIB (2008).

Línees de recerca: Hisenda Pública, Sistema Fiscal, Finançament Autonòmic i Local, Impactes de l'activitat turística sobre les necessitats de despesa i la capacitat fiscal de les hisendes locals.

Experiència docent en estudis de llicenciatura, grau i post grau de la UIB, vinculada al sistema fiscal espanyol i les hisendes autonòmiques i locals.

Ha estat Coordinador de Campus Extens Illes a la Facultat d'Economia i Empresa fins 2011, Director General de Pressuposts i Finançament del Govern de les Illes Balears fins juny de 2015 i actualment és Secretari de la Facultat de Turisme.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
18/02/2019 31/07/2019 dimecres 12.00 13.00 DB 244/Jovellanos

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20646 - Imposició sobre la Renda Personal
20526 - Règim Fiscal
20629 - Treball de Fi de Grau d'Economia
21222 - Treball de Fi de Grau d'Empresa
20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
20526 - Règim Fiscal
20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme
20629 - Treball de Fi de Grau d'Economia
20646 - Imposició sobre la Renda Personal
21222 - Treball de Fi de Grau d'Empresa

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Anàlisi econòmica dels impactes del turisme (AEIT) Membre
Google+ UIB