Botar al contingut
Escolta

Dr. Carlos Rodrigo Ribas González

Dr. Carlos Rodrigo Ribas González
Professor titular d'universitat
Enginyeria de la Construcció
  • Despatx C-208segon pisGuillem Cifre de Colonya

Currículum

Currículum breu

Palma (Mallorca) Arquitecte i doctor en Enginyeria de la Construcció per la Universitat Politècnica de Catalunya (2013). Va fundar el despatx d'arquitectura de 7.12 Arquitectes costat Jaume Salvá, activitat que va compaginar amb la de consultor d'estructures d'edificació tant per a altres professionals com per a empreses de formigó estructural prefabricat i/o pretensat. Professor associat des de 2008, professor ajudant des de 2011, professor contractat doctor des de 2015 i professor titular des de 2020 de l'àrea d'Enginyeria de la Construcció, imparteix docència en el Grau d'Edificació i en el Màster denginyería industrial. La seva línia de recerca se centra en les tecnologies constructives, des del punt de vista estructural, introducció de materials intel·ligents en les estructures (aliatges amb memòria de forma), formigó prefabricat y/o pretensat i estudi del comportament energètic dels edificis. Té més de 60 publicacions entre articles, col · laboracions en llibres i presentacions a congressos (VEURE PRINCIPALS PUBLICACIONS D'INVESTIGACIÓ). En aquests moments la seva recerca se centra en l'estudi de les possibles aplicacions dels aliatges amb memòria de forma en l'àmbit estructural. Ha col·laborat en dos programes nacionals d'investigació i amb diferents empreses de les Illes Balears en matèria de transferència de tecnologia i és coautor del llibre 'Problemes resolts de formigó estructural en edicicació'

Ha estat convidat a 2 estades de recerca, per la Catedràtica L. Sneed a la Universitat d'Illinois a Chicago (UIC) el 2022; i pel Catedràtic A. Muttoni i el Professor M. Fernández Ruiz a l'Escola polytècnica federal de Lausanne (EPFL ) el 2015.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
11325 - Construcció i Explotació Industrials
11329 - Treball de Fi de Màster
11445 - Simulació per Elements Finits
  • Màster Universitari de Física Avançada i Matemàtica Aplicada2018-19, 2019-20
20361 - Estructures I
20366 - Estructures II
20382 - Geotècnica i Fonaments
20384 - Ampliació d'Estructures

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Enginyeria de la Construcció i les Estructures (ConStruct) Membre

Artícles

Experimental study on shear strength of beam-and-block floors
C Ribas, A Cladera
Engineering Structures 57, 428-442 (2013)
 
Pilot experiences in the application of shape memory alloys in structural concrete
A Cladera, E Oller, C Ribas
Journal of Materials in Civil Engineering 26 (11), 04014084 (2013)

 

Shear-flexural strength mechanical model for the design and assessment of reinforced concrete beams subjected to point or distributed loads

A Marí, A Cladera, J Bairán, E Oller, C Ribas
Frontiers of Structural and Civil Engineering 8 (4), 337-353 (2014)

 

Shear-flexural strength mechanical model for the design and assessment of reinforced concrete beams subjected to point or distributed loads

AR Marí Bernat, A Cladera Bohigas, JM Bairán García, E Oller Ibars, C Ribas González
Frontiers of Structural and Civil Engineering 8 (4), 337-353 (2014)

 

Saving potential for embodied energy and CO2 emissions from building elements A case study

B Rosselló-Batle, C Ribas, A Moià-Pol, V & Martínez-Moll
Journal of Building Physics (2014)

 

Un modelo unificado de resistencia a flexión y cortante de vigas esbeltas de hormigón armado bajo cargas puntuales y repartidas

A Marí, A Cladera, J Bairán, E Oller, C Ribas
Hormigón y Acero 65 (274), 247-265 (2014)

 

Shear-flexural strength mechanical model for the design and assessment of reinforced concrete beams

A Marí, J Bairán, A Cladera, E Oller, C Ribas
Structure and Infrastructure Engineering 11 (11), 1399-1419 (2015)

 

Predicting the shear–flexural strength of slender reinforced concrete T and I shaped beams

A Cladera, A Marí, C Ribas, J Bairán, E Oller
Engineering Structures 101, 386-398 (2015)

 

Influence of the longitudinal reinforcement on the shear strength of one-way concrete slabs

M Gurutzeaga, E Oller, C Ribas, A Cladera, A Marí
Materials and Structures 48 (8), 2597-2612 (2015)

 

An assessment of the relationship between embodied and thermal energy demands in dwellings in a Mediterranean climate

B Rosselló-Batle, C Ribas, A Moià-Pol, V Martínez-Moll
Energy and Buildings 109, 230-244 (2015)

 

The compression chord capacity model for the shear design and assessment of reinforced and prestressed concrete beams

A Cladera, A Marí, JM Bairán, C Ribas, E Oller, N Duarte
Structural Concrete 17 (6), 1017-1032 (2016)
 

Experimental study on concrete beams reinforced with pseudoelastic Ni-Ti continuous rectangular spiral reinforcement failing in shear

B Mas, A Cladera, C Ribas
Engineering Structures 127, 759-768 (2016)

 

Fundamentos y aplicaciones piloto de las aleaciones con memoria de forma para su utilización en ingeniería estructural

B Mas, A Cladera, C Ribas
Hormigón y Acero 67 (280), 309-323 (2016)
 

Influence of flanges on the shear‐carrying capacity of reinforced concrete beams without web reinforcement

CR Ribas González, M Fernández Ruiz
Structural Concrete (2017)
 
One-Way Shear Design Method Based on a Multi-Action Model
A Cladera, A Marí, JM Bairán, E Oller, C Ribas
Concrete International 39 (9), 40-46 (2017)

 

 
 

 

 

Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB