Botar al contingut
Escoltar
 

Dr. Isaac Lera Castro

personal.uib.cat/isaac.lera
Dr. Isaac Lera Castro
Professor contractat doctor interí
Arquitectura i Tecnologia de Computadors
  • Despatx 132Primer pisAnselm Turmeda

Dr. Isaac Lera Castro

personal.uib.cat/isaac.lera

Currículum

Currículum breu

Doctor en Informātica per la Universitat de les Illes Balears (2012) i Enginyer en Informātica (2006) per la mateixa universitat. Ha estat professor associat i professor ajudant des de 2005. Ha impartit classes tant en llicenciatura, grau i māster en assignatures troncals i optatives: arquitectura de computadors, avaluaciķ i explotaciķ de sistemes informātics, web semāntica, etc.

Actualment, es codirector del Māster Universitari Anālisi de Dades Massives en Economia i Empresa (MADM)
https://cep.uib.cat/master/MADM/ i http://madm.uib.es). També, és responsable dels TFM.

El seu eix de recerca és: el rendiment de sistemes, la web semāntica i la computaciķ al núvol.

Currículum breve

Doctor en Informātica per la Universitat de les Illes Balears (2012) i Enginyer en Informātica (2006) per la mateixa universitat. Ha estat professor associat i professor ajudant des de 2005. Ha impartit classes tant en llicenciatura, grau i māster en assignatures troncals i optatives: arquitectura de computadors, avaluaciķ i explotaciķ de sistemes informātics, web semāntica, etc.

Actualment, es codirector del Māster Universitari Anālisi de Dades Massives en Economia i Empresa (MADM)
 (https://cep.uib.cat/master/MADM/ i http://madm.uib.es/). També, és responsable dels TFM.

El seu eix de recerca és: el rendiment de sistemes, la web semāntica i la computaciķ al núvol.

 

Docčncia

Horari de tutories

Cal concertar cita prčvia amb el professor per a fer una tutoria

Assignatures on imparteix docčncia. Any acadčmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docčncia
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21719 - Avaluaciķ del Comportament de Sistemes Informātics
11636 - Computaciķ al Núvol (Cloud Computing)
11537 - Direcciķ Estratčgica de Sistemes i Tecnologies
11546 - Gestiķ i Emmagatzematge de Dades Massives
11560 - Internet of Things
11545 - Tecnologies d'Informaciķ Semāntica
11661 - Treball de Fi de Māster

Docčncia dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
11537 - Direcciķ Estratčgica de Sistemes i Tecnologies
11545 - Tecnologies d'Informaciķ Semāntica
11546 - Gestiķ i Emmagatzematge de Dades Massives
11560 - Internet of Things
  • Māster Universitari d'Enginyeria Informātica2014-15
11569 - TIC per a l'Educaciķ
  • Māster Universitari d'Enginyeria Informātica2014-15
11571 - Treball de Fi de Māster
11636 - Computaciķ al Núvol (Cloud Computing)
  • Māster Universitari d'Anālisi de Dades Massives en Economia i Empresa2018-19
11637 - Tecnologies d'Informaciķ Semāntica
  • Māster Universitari d'Anālisi de Dades Massives en Economia i Empresa2016-17, 2017-18
11638 - Gestiķ i Emmagatzemament de Dades Massives
11661 - Treball de Fi de Māster
  • Māster Universitari d'Anālisi de Dades Massives en Economia i Empresa2017-18, 2018-19
21719 - Avaluaciķ del Comportament de Sistemes Informātics
21757 - Gestiķ de Sistemes i Instalˇlacions Informātiques

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participaciķ
Arquitectura i comportament de sistemes informātics i de comunicacions (ACSIC) Membre

Breu descripciķ / Breve descripciķn

Las líneas principales de investigaciķn son rendimiento de sistemas informáticos, computaciķn en la nube, y web semántica.

Tiene diversas publicaciones en revistas indexadas JCR-SCI y en múltiples congresos nacionales e internacionales.  A fecha 2019, sus publicaciones JCR se clasifican en 11 muy relevantes (7 en Q1 y 4 en Q2) y 6 relevantes (3 en Q3 y 3 en Q4). 

Las 4 aportaciones más relevantes de su eje cronolķgico de investigaciķn son:

  • Isaac Lera; Carlos Juiz; Ramon Puigjaner. Performance-related ontologies and semantic web applications for on-line performance assessment of intelligent systems. Science of Computer Programming. Vol. 61. Pag. 27—37. 2006 https://doi.org/10.1016/j.scico.2005.11.003.
  • Isaac Lera; Toni Pérez; Carlos Guerrero; Victor M. Eguíluz; Carlos Juiz. Analysing Human Mobility Patterns of Hiking Activities through Complex Network Theory. Plos One. PLOS ONE 12(5): e0177712. 2017 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177712 
  • Isaac Lera; Carlos Guerrero; Carlos Juiz Availability-Aware Service Placement Policy in Fog Computing Based on Graph Partitions. IEEE Internet of Things Journal Vol. 6(2) Pág. 3641- 3651. April  2019 https://doi.org/10.1109/JIOT.2018.2889511 
  • Isaac Lera, Carlos Guerrero, Carlos Juiz. YAFS: A simulator for IoT scenarios in fog computing. IEEE Access. Vol. 7(1), pág. 91745-91758, 10.1109/ACCESS.2019.2927895, Jul 10 2019. 
Google+ UIB